c

Työturvallisuus ja hyvinvointi

Ihmisistä ja ympäristöstä välittäminen on etusijalla kaikessa toiminnassamme. Työskentelemme turvallisesti tai emme ollenkaan. Me Skanskassa haluamme, että jokainen pääsee joka päivä terveenä töistä kotiin ja aikanaan hyvinvoivana eläkkeelle.

Meistä jokainen on jollekin tärkeä - olemme äitejä, isiä, sisaruksia ja ystäviä myös työpaikalla.

Haluamme olla rakennusalan johtava yritys työn terveellisyydessä, työturvallisuudessa ja hyvinvoinnissa. Teemme jatkuvasti töitä työturvallisuuden ja hyvinvoinnin eteen ja tavoittelemme tapaturmatonta työyhteisöä.

Turvallisuuskulttuurimme perustuu jatkuvaan kehittämiseen. Pyrimme koko ajan parantamaan työturvallisuutta ja kannustamme myös muita rakennusalalla tekemään samoin. Tapaturmatorjunnan lisäksi suuntaamme turvallisuustyötämme pidemmällä aikavälillä aiheutuvien terveysriskien ennaltaehkäisyyn.

Välittämisen ja vastuullisuuden kulttuuri

Kannustamme henkilöstöämme tekemään turvallisia ja terveellisiä valintoja niin työssä kuin vapaa-ajallakin sekä keskustelemaan turvallisuudesta päivittäin. Tätä tukee myös LIFE – minä välitän -hankkeemme, jossa haastamme jokaista skanskalaista pohtimaan omaa toimintaansa: Valitsetko sinä arjessa turvallisuuden? Välitätkö myös muiden turvallisuudesta?

Tavoitteenamme on luoda uudenlainen välittämisen ja vastuullisuuden kulttuuri, joka mahdollistaa henkilöstömme osallistumisen oman työnsä ja työyhteisönsä kehittämiseen sekä kannustaa ottamaan vastuuta omasta ja työkavereiden työturvallisuudesta ja hyvinvoinnista.

Mielenkiintoisia tarinoita skanskalaisita ja urakoitsijoistamme löydät LIFE-lehdestä. Siihen on koottu eri ihmisten ajatuksia LIFEstä ja välittämisen kulttuurista yksien kansien sisälle. LIFE-lehti on Skanskan henkilöstölle, aliurakoitsijoille sekä yhteistyökumppaneille tarkoitettu julkaisu työturvallisuudesta sekä välittämisen ja vastuullisuuden teemoista.

Haluamme luoda hyviä käytäntöjä yhdessä kumppaneidemme kanssa ja edistää hyvien käytäntöjen kehittymistä koko rakennusalalla.

Puhu turvallisuudesta. Voit luottaa, että me kuuntelemme ja osallistumme keskusteluun.

Päivitetty: 22.9.2021