c

Eettisyys

Toimimme aina eettisesti ja avoimesti. Eettinen ohjeistomme, Code of Conduct sekä alihankkijoillemme tarkoitettu Supplier Code of Conduct linjaavat, millaista toimintaa edellytämme Skanskan omalta henkilöstöltä ja yhteistyökumppaneiltamme.

Code Of Conduct

Toimintaamme ohjaa arvoihimme perustuva eettinen ohjeisto, Code of Conduct, joka toimii ohjenuoranamme ja määrittää eettisen vaatimustasomme. Alihankkijoillemme suunnattu Supplier Code of Conduct linjaa, millaista toimintaa edellytämme yhteistyökumppaneiltamme.

Code of Conduct määrittää, miten meidän tulee toimia työpaikallamme, asiakkaidemme ja muiden sidosryhmien kanssa sekä niissä yhteisöissä, joiden osana toimimme. Lue lisää Code of Conductista.

Eettisyyttä edistävät toimenpiteemme

Pyrimme edistämään eettisyyttä kaikissa toimintamaissamme muun muassa seuraavin toimin:

  • Henkilökunnan koulutus ja ohjeistus: Koulutamme kaikki työntekijät kuukauden sisällä työn aloittamisesta, ja koulutus uusitaan kahden vuoden välein. Eettisyyskoulutuksen lisäksi esimerkiksi johto ja eräät muut henkilöstöryhmät saavat erityiskoulutusta eettisissä ja lainsäädäntöön liittyvissä asioissa, kuten korruption vastaisissa toimenpiteissä ja kilpailulainsäädännön noudattamisessa.
  • Säännölliset eettisyyskeskustelut: Käymme Skanskassa muutaman kerran vuodessa eettisyyskeskusteluja koko henkilöstön voimin. Esihenkilöt käyvät keskustelumateriaalin omien tiimiensä kanssa läpi ja pohtivat sen herättämiä ajatuksia sekä Skanskan ohjeistuksia ja käytäntöjä. 
  • Epäiltyjen väärinkäytösten selvittäminen ja mahdollisiin rikkeisiin puuttuminen: Skanskassa kaikilla on oikeus ja velvollisuus ilmoittaa lainvastaista tai epäeettistä toimintaa koskevasta epäilystä tai muusta sopimattomasta menettelystä. Tällaisessa tilanteessa jokaisella on myös oikeus tuntea olonsa turvalliseksi ilman pelkoa kostosta.
  • Eettinen komitea: Skanskalla on eettinen komitea, joka tutkii luottamuksellisesti sinne tulleita kysymyksiä ja yhteydenottoja. Suomessa eettisessä komiteassa käsitellyistä asioista laaditaan säännöllisesti uutiskirje, joka jaetaan koko henkilöstölle. 
  • Eettisten ohjeiden noudattamisen seuranta: Arvioimme vuosittain eettiset riskit ja suunnittelemme toimenpiteet eettisten riskien torjumiseksi. Valvomme eettisten ohjeiden noudattamista muun muassa seuraamalla ja raportoimalla jatkuvasti suoritettujen koulutusten määrää sekä eettisyyttä koskevan toimintasuunnitelman toteutumista. Projektitasolla eettisyys nousee esille muun muassa projektien arvioinneissa ja sisäisen auditoinnin tarkastuksissa. Henkilöstön suhtautumista eettisiin kysymyksiin selvitämme henkilöstötutkimuksessa sekä eettisyyskeskusteluista kerätyillä palautteilla.
  • Alihankkijoiden sitouttaminen eettisen ohjeen noudattamiseen: Arvioimme sopimuskumppaneitamme ja sitoutamme ne toimimaan alihankkijoille tarkoitetun eettisen ohjeen mukaan

Väärinkäytöksestä ilmoittaminen

Haluatko kertoa huolenaiheesi tietämästäsi tai epäilemästäsi sopimattomasta menettelystä Skanskassa? Valittavanasi on erilaisia tapoja ilmoittaa tietämästäsi tai epäilemästäsi sopimattomasta menettelystä. Voit ilmoittaa huolenaiheesi täältä.

Päivitetty: 2.1.2024