c

Eettisyys

Toimimme aina eettisesti ja avoimesti. Toimintaamme ohjaa arvoihimme perustuva eettinen ohjeisto, Code of Conduct, joka toimii ohjenuoranamme ja määrittää eettisen vaatimustasomme. Se tarjoaa käytännön ohjeita siitä, mitä tarkoittaa elää eettisyyden ja läpinäkyvyyden arvoja kunnioittaen. Alihankkijoillemme suunnattu Supplier Code of Conduct linjaa, millaista toimintaa edellytämme yhteistyökumppaneiltamme.

Eettisen ohjeistomme perustana toimivat arvomme. Pyrimme elämään niiden mukaan kaikessa, mitä teemme. Arvomme määrittelevät odotukset liiketoimintamme harjoittamiseen vastuullisella ja kestävän kehityksen mukaisella tavalla.

Eettinen ohjeistomme, Code of Conduct sekä alihankkijoillemme tarkoitettu Supplier Code of Conduct linjaavat, millaista toimintaa edellytämme Skanskan omalta henkilöstöltä ja yhteistyökumppaneiltamme. Code of Conduct määrittää, miten meidän tulee toimia työpaikallamme, asiakkaidemme ja muiden sidosryhmien kanssa sekä niissä yhteisöissä, joiden osana toimimme.

Eettisen ohjeistomme painopistealueita ovat

  • toiminta työpaikalla
  • liike-elämässä ja
  • yhteiskunnassa.

Luomme reiluja, turvallisia ja hyväksyviä työyhteisöjä, joissa huomioidaan työhyvinvointi. Tarjoamme skanskalaisille mahdollisuuden kehittää osaamistaan ja uraansa. Jokaisella on oikeus tuntea itsensä tervetulleeksi työyhteisöönsä.

Liikesuhteemme perustuvat keskinäiseen kunnioitukseen ja molemminpuoliseen hyötyyn. Tämän vuoksi pyrimme ymmärtämään ja ennakoimaan asiakkaidemme, alihankkijoidemme ja muiden yhteistyökumppaneidemme tarpeet. Toimimme rehellisesti, vastuullisesti ja reilusti. Pyrimme korkealaatuiseen työhön kaikissa toimissamme ja teemme parhaamme sen eteen, että projektimme valmistuvat ajoissa ja kustannusarvion puitteissa. Pyrimme ylittämään asiakkaidemme odotukset.

Olemme kiinteä osa yhteiskuntaa. Tämän vuoksi kehitämme uusia tapoja ympäristöjalanjälkemme pienentämiseksi, noudatamme reilun ja vapaan kilpailun periaatteita ja rakennamme parempaa yhteiskuntaa yhteisöissä, joissa toimimme.

Päivitetty: 5.2.2019