c

Kestävä aluekehitys

Tavoitteenamme on, että rakentamamme ympäristöt tukevat yhteisöjen kykyä sopeutua muuttuviin olosuhteisiin ja tarpeisiin.

Suunnittelemme ja rakennamme asuinympäristöjä ja haluamme kehittää niiden viihtyisyyttä yhteisöllisyyden keinoin. Rakentaminen luo raamit elämiselle, mutta raamien täyttäminen eläväksi kaupungiksi tarvitsee ihmisiä ja heidän luomaansa toimintaa. 

Skanskan kehittämä Living Area Design (LAD) -suunnittelumenetelmä ohjaa työtämme arvopohjaiseen aluesuunnitteluun. LAD-prosessissa suunnittelua tarkastellaan kestävän kehityksen periaatteiden, paikallisen elämäntyylin, arkkitehtuurin ja rakentamisen näkökulmista. Prosessi asettaa rakentamiselle ympäristötavoitteiden lisäksi taloudellisia ja sosiaalisia tavoitteita.  

LAD-suunnittelumenetelmää on käytetty esimerkiksi Tampereen Härmälänrannan alueen rakentamisen toisessa vaiheessa sekä Helsingin Länsi-Pasilassa Ilmattarenpihassa.

Skanskan työmaa on vastuullinen naapuri

Haluamme, että työmaamme tunnetaan vastuullisena naapurina, ja edistämme työmaidemme vuorovaikutusta ympäröiviin sidosryhmiin. Meille on tärkeää, että välittämisen kulttuuri näkyy myös työmaa-aitojemme ulkopuolelle. Kun aloitamme rakennushankkeen, kartoitamme lähimmät naapurimme, jotta viestintään ja turvallisuuteen liittyvät toimet ovat sopivalla tasolla naapuruston tarpeet huomioiden.  

Vuorovaikutusta rakennustyömaan ja lähiympäristön välillä voidaan rakentaa yhteisen tekemisen kautta. Rakennustyömaat ja -aidat ovat näkyvä osa lähiympäristön katukuvaa, ja olemmekin toteuttaneet osallistavia taideaitaprojekteja esimerkiksi naapuruston koulujen kanssa 

Useissa rakennushankkeissa olemme tehneet yhteistyötä myös kuvataiteilijoiden kanssa esimerkiksi Helsingissä, Tampereella ja Jyväskylässä. Projektien kautta on toteutettu monenlaisia taide-elämyksiä arkiympäristössä työmaan rakentamisvaiheen aikana tai pysyväksi osaksi valmistuvaa hanketta.  

Päivitetty: 16.12.2022