c

Talotekniikka

Toimiva ja nykyaikainen talotekniikka tuo merkittäviä kustannussäästöjä ja luo viihtyisät ja terveelliset sisäilmaolosuhteet. Talotekniset palvelumme kattavat monipuolisesti kaikenlaisten asuin- ja liikerakennusten taloteknisen urakoinnin sekä energia- ja talotekniset asiantuntijapalvelut.

Skanska Talotekniikka täydentää vahvaa rakennuspalveluidemme kokonaisuutta.

Tarjoamme asiakkaillemme asuin- ja liikerakennusten taloteknistä urakointia sekä energia- ja taloteknisiä asiantuntijapalveluita hankekehitysvaiheesta käyttöönottoon.

Hyödynnämme niin hankekehityksessä kuin projektien toteutuksessakin alan uusimpia toimintatapoja ja -menetelmiä.

Käytämme tietomallinnusta aluehankkeiden ja yksittäisten rakennusten energiankulutuksen ja energiatehokkuuden optimointiin. LVIS-urakoinnissa hyödynnämme tietomalleja tarjouslaskennassa, hankinnassa ja työmaan aikana aina kohteen luovutukseen saakka.

Talotekninen urakointi

Talotekniset urakointipalvelumme kattavat putki-, ilmanvaihto- ja sähköasennukset. Urakat toteutamme joko projektinjohtomallina tai omana tuotantonamme.

Talotekninen asennusurakointimme toimii pääkaupunkiseudulla ja Lahden talousalueella.

Energia- ja talotekniset asiantuntijapalvelut

Asiantuntijapalvelumme takaavat asiakkaillemme toimivat ja energiatehokkaat ratkaisut kustannustehokkaasti. Taloteknisiä ratkaisuja suunnitellessamme huomioimme myös tilojen muuntojoustavuuden ja toiminnallisuuden sekä varmistamme asiakkaallemme erinomaiset sisäilmaolosuhteet.

Kehitämme nykyaikaisia, ympäristö- ja energiatehokkaita talotekniikkaratkaisuja jatkuvasti yhdessä asiakkaidemme kanssa. Meillä on vahva osaaminen ja näyttö kansainvälisten ympäristöluokitusten mukaisesta rakentamisesta. Työmaillamme edelläkävijyytemme näkyy laadukkuutena sekä sitoutumisena turvallisiin ja ympäristötehokkaisiin toimintamalleihin.

Asunnoissa energiankulutuksen mittaus ja seuranta asuntokohtaisesti yleistyy ja mahdolliset vikatilanteet pystytään havaitsemaan heti. Toimitiloissa käyttöasteet vaihtelevat paljon vuorokauden aikoina, hyvällä automaatiolla takaamme optimaaliset työskentelyolosuhteet energiatehokkaasti kaikkina aikoina.

Päivitetty: 15.3.2024