c

Ilmoita huolenaiheesta

Haluatko kertoa huolenaiheesi tietämästäsi tai epäilemästäsi sopimattomasta menettelystä Skanskassa?

Skanska on sitoutunut eettiseen liiketoimintaan. Haluamme saada väärinkäytösepäilyistä tietoa, jotta voimme reagoida niihin ajoissa.

Vuonna 2023 voimaan tullut ilmoittajansuojelulaki velvoittaa yrityksiä varmistamaan, että sen toiminnassa tapahtuneesta väärinkäytöksestä voidaan ilmoittaa turvallisesti ja siten, että ilmoittajan ja ilmoituksen kohteen henkilöllisyys on ilmoitusmenettelyssä suojattu.  Kaikenlaiset vastatoimet ilmoittajaa kohtaan sekä toimet ilmoituksen estämiseksi tai ilmoituksen sisältöön vaikuttamiseksi ovat kiellettyjä.  

Jos teet ilmoituksen, sinulla tulee olla perusteltu syy epäillä, että Skanskan toiminnassa on tapahtunut väärinkäytös. Sinulla ei kuitenkaan tarvitse olla varsinaisia todisteita epäilyjen tueksi. Tarkoituksellisesti totuudenvastaisten ilmoitusten jättäminen palveluun on kuitenkin kiellettyä.

Ilmoittajansuojelulakia sovelletaan vakavammista lain rikkomisepäilyistä tehtyihin ilmoituksiin, jotka liittyvät  julkisia hankintoja, kilpailusääntelyä, rahoituspalveluita, rahanpesun ja terrorismin rahoituksen ehkäisyä, tuoteturvallisuutta, liikenneturvallisuutta, ympäristönsuojelua, ydinturvallisuutta, elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuutta, eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kansanterveyttä, kuluttajansuojaa, yksityisyyden ja henkilötietojen suojaa, yhteisöverotusta tai verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuutta koskevan lainsäädännön rikkomiseen.

Vaikka lain soveltaminen on rajattu, voit kuitenkin ilmoittaa Skanskalle myös muusta toimintaamme liittyvästä väärinkäytöksestä. Skanskalla on ollut ilmoituskanava jo useita vuosia ennen lain tuomaa velvoitetta ja käsittelemme kaikkia ilmoituksia eettisten periaatteidemme mukaisesti.

Voit ilmoittaa väärinkäytöksestä

  • Skanska Suomen eettiselle komitealle tai
  • Skanskan Hotline ilmoituskanavaan, minne voit tehdä ilmoituksen myös nimettömänä.

Jos haluat tehdä ilmoituksen nimettömänä, se on tehtävä Skanska Hotlinen kautta.

Saat vahvistuksen ilmoituksestasi 7 vuorokauden sisällä ja lisätietoa ilmoituksen käsittelystä sekä toteutetuista tai toteutettavista toimenpiteistä viimeistään 3 kuukauden kuluessa ilmoituksen jättämisestä.

Ilmoituksia käsittelevät Skanskalla vain erikseen nimetyt henkilöt.

Ilmoituskanavan tietosuojaseloste löytyy täältä. Tietosuojaselosteesta saat lisätietoa siitä, kuinka käsittelemme ilmoituskanavaan tekemiisi ilmoituksiin liittyviä henkilötietojasi.

Huomioithan, että ilmoituskanavaa ei ole tarkoitettu ns. tavanomaisiin asiakaspalautteisiin tai reklamaatioihin. Myös esimerkiksi omaan työsuhteeseesi liittyvissä kysymyksissä suosittelemme käymään asian läpi ensin esihenkilösi tai HR-osaston kanssa.

Lisätietoja
Laki Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta

Näin Hotline-ilmoituskanava toimii

Voit soittaa maksuttomaan puhelinnumeroon tai käyttää verkkolomaketta. Syötä tunnuskoodi 109708 ja valitse kieli, jolla haluat asioida. Saat tapausnumeron, joka kannattaa kirjoittaa muistiin, jotta voit tarvittaessa jatkaa asiointia myöhemmin ja jotta saamme sinuun tarvittaessa yhteyden esimerkiksi lisätietojen pyytämiseksi ja ilmoitustasi koskevien tietojen antamiseksi. Sitten voit kertoa asiasi. Voit tehdä ilmoituksen nimettömänä tai omalla nimelläsi. Mikäli teet ilmoituksen soittamalla puhelimitse, järjestämme pyynnöstäsi myös henkilökohtaisen tapaamisen. Kaikki ilmoitukset kirjataan järjestelmään.

  •  Puhelinnumero Suomesta soitettaessa on 0800–392912.
  •  Verkko-osoite sähköpostiviestin lähettämistä varten: Skanska SpeakUp Line
    Suomen tunnuskoodi: 109708

Huomioithan, että ilmoituksesi tulee sisällyttää vain ilmoitettavan rikkomuksen kannalta olennaisia tai sellaisiksi oletettuja tietoja. Arkaluonteisten henkilötietojen (kuten esimerkiksi terveydentilatiedot) sisällyttämistä ilmoitukseen tulisi välttää, ellei tällaisten tietojen toimittaminen ole ilmoituksen kannalta välttämätöntä.

Näin eettinen komitea toimii

Voit tehdä ilmoituksen sähköpostitse osoitteeseen Contact. Suosittelemme käyttämään tietoturvallista sendfile-toimintoa, mikäli se on käytössäsi.

Eettiselle komitealle lähetetyt sähköpostit näkyvät sellaisenaan Skanska Oy:n lakiasiainjohtajalle ja henkilöstöjohtajalle. Ilmoitukset käsitellään eettisen komitean kokouksessa ja käsittelyyn voivat osallistua myös muut, käsittelyyn nimetyt henkilöt. Sikäli, kun se ei ole käsittelyn ja asian selvittämisen kannalta tarpeen, ilmoitukset käsitellään eettisen komitean kokouksissa anonyymisti.

Mikäli haluat tehdä ilmoituksen nimettömänä, on se tehtävä Hotline-ilmoituskanavan kautta.

Ilmoittajansuoja

Ilmoittajansuojelulain tarkoittamista väärinkäytöksistä ilmoittavan henkilön suojeleminen tarkoittaa suojelua ilmoittamiseen liittyviltä vastatoimilta. Ilmoittajalle ei myöskään aiheudu negatiivisia seuraamuksia, jos ilmoitus sisältää tietoja, jotka ovat esimerkiksi työsopimuksen tai lain mukaan salassa pidettäviä, jos näiden tietojen ilmaiseminen on ilmoittamisen kannalta välttämätöntä. Ilmoittajalla on lain mukaan oikeus hyvitykseen ja vahingonkorvaukseen, jos hän joutuu vastatoimien kohteeksi tai jos häntä on estetty tai yritetty estää ilmoittamasta havaitsemastaan väärinkäytöksestä.

Emme kohdista vastatoimia ilmoittajaa kohtaan riippumatta siitä, liittyykö ilmoitus ilmoittajansuojelulain alaan kuuluvaan vai muuhun rikkomusepäilyyn.

Oikeuskanslerin ilmoituskanava erityistilanteita varten

Ilmoittajansuojelulain alaan kuuluvista väärinkäytöksistä tulee ilmoittaa ensisijaisesti Skanskan Hotlinen kautta.

Ilmoittajansuojalain soveltamisalaan kuuluvista väärinkäytöksistä voit tietyissä tilanteissa ilmoittaa Skanskan sisäisten kanavien sijasta oikeuskanslerin ylläpitämään kanavaan ja saada ilmoittajansuojaa.

Lisätietoja oikeuskanslerin ilmoituskanavaan ilmoittamisesta
Oikeuskansleriviraston keskitetty ulkoinen ilmoituskanava

Päivitetty: 2.4.2024