c

Skanskalaisen edut

Pitkäjänteisellä toiminnalla ja vahvalla riskienhallinnalla mahdollistamme vakaan liiketoiminnan - hyvin hoidettu talous näkyy osaltaan myös erinomaisina henkilöstöetuina. SEOP-osakeohjelmamme on tehnyt henkilöstöstämme Skanskan merkittävän omistajaryhmän.


Huolehdimme henkilöstömme työkyvystä, turvallisuudesta ja hyvinvoinnista. Kannustamme työnkiertoon, jatkuvaan kehittymiseen, yhteistyöhön ja liikkuvuuteen. Hyödynnämme jokaisen skanskalaisen osaamista ja kokemuspohjaa

Me tarjoamme mielenkiintoisia urapolkuja

Koulutusmahdollisuudet ja henkilökohtainen kehittyminen

Kehitämme henkilöstöämme systemaattisesti ja tavoitteellisesti koulutuksen, työssäoppimisen, mentoroinnin, tehtäväkierron ja urakehityksen avulla. Tarjoamme eri työtehtävissä oleville skanskalaisille monenlaisia paikallisia ja kansainvälisiä koulutusohjelmia.

Työhyvinvointi ja liikunta

Innostamme henkilöstöämme liikkumaan ja huolehtimaan hyvinvoinnista työmaatreenien sekä kulttuuri- ja liikuntasaldon avulla.  Virike-etua on mahdollista käyttää liikunta-, kulttuuri- ja hierontapalveluihin, fysioterapiaan, hammaslääkäriin tai työmatkaetuun. Helsingin toimistollamme on kuntosali, jota henkilöstö voi käyttää työajan ulkopuolella.

Työterveyshuolto

Lakisääteisen työterveyshuollon lisäksi järjestämme vapaaehtoisena työterveyshuoltona yleislääkäritasoisen sairaanhoidon tarvittavine röntgen- ja laboratoriotutkimuksineen sekä työperäisissä sairauksissa erikoislääkärin konsultaatiot oman työterveyslääkärin lähetteellä. Lisäksi toimihenkilöille, joilla ei ole erityistä työn aiheuttamaa sairastumisen vaaraa, tehdään niin sanottuja ikäryhmäterveystarkastuksia: viiden vuoden välein alle 50-vuotiaille ja kolmen vuoden välein yli 50-vuotiaille.

Henkilöstön osakeohjelma

Skanskan henkilöstön osakeohjelma Seop (Skanska Employee Ownership Program) tarjoaa kaikille vakituisessa työsuhteessa oleville skanskalaisille koko maailmassa mahdollisuuden sijoittaa yhtiön osakkeisiin ja saada yhtiöltä kannustinosakkeita maksutta. Kannustinosakkeita saa kolmen vuoden sijoitusjakson jälkeen, jos on edelleen Skanskan palveluksessa ja on säilyttänyt ostamansa osakkeet omistuksessaan. Henkilöstö onkin yksi merkittävimmistä osakkeenomistajaryhmistämme.

Tulospalkkaus

Palkitsemme henkilöstöä tulospalkkausjärjestelmien mukaisesti. Vuosittain henkilöiden kanssa käydään myös kehitys- ja palautekeskustelut, joiden yhteydessä sovitaan jokaisen omiin työtehtäviin ja henkilökohtaiseen kehittymiseen liittyvät tavoitteet ja arvioidaan menestymistä työssä.

Vapaa-ajan tapaturmavakuutus ja matkavakuutus

Vapaa-ajan tapaturmavakuutus on erillinen vapaaehtoinen vakuutus, joka kattaa vapaa-ajalla sattuneista tapaturmista aiheutuvia tutkimus- ja hoitokuluja. Vakuutukseen ei sisälly mitään urheilurajoituksia eli vakuutus kattaa kaiken vapaa-ajan harrastustoiminnan. Toimihenkilöillä on lisäksi matkavakuutus kotimaan ja ulkomaan työ- ja vapaa-ajan matkoilla.

Lisäksi

Toimihenkilöillä on käytössään lounasetu ja Helsingin toimistolla myös sopimusruokailumahdollisuus.

Huomioimme henkilöstöä ikä- ja työvuosien merkkipäivinä.