c

Mitä tarjoamme

Huolehdimme henkilöstömme työkyvystä, turvallisuudesta ja hyvinvoinnista. Kannustamme työnkiertoon, jatkuvaan kehittymiseen, yhteistyöhön ja liikkuvuuteen.

Hyödynnämme jokaisen skanskalaisen osaamista ja kokemuspohjaa.
Me tarjoamme mielenkiintoisia urapolkuja.

Koulutusmahdollisuudet ja henkilökohtainen kehittyminen

Kehitämme henkilöstöämme systemaattisesti ja tavoitteellisesti koulutuksen, työssäoppimisen, mentoroinnin, tehtäväkierron ja urakehityksen avulla.

Tarjoamme eri työtehtävissä oleville skanskalaisille monenlaisia paikallisia ja kansainvälisiä koulutusohjelmia.

Työhyvinvointi ja liikunta

Henkilöstöä innostetaan liikkumaan ja huolehtimaan hyvinvoinnista työmaatreenien sekä kulttuuri- ja liikuntasaldon avulla. Helsingin toimistollamme on kuntosali, jota henkilöstö voi käyttää työajan ulkopuolella.

Työterveyshuolto

Lakisääteisen työterveyshuollon lisäksi järjestämme vapaaehtoisena työterveyshuoltona yleislääkäritasoisen sairaanhoidon tarvittavine röntgen- ja laboratoriotutkimuksineen sekä työperäisissä sairauksissa erikoislääkärin konsultaatiot oman työterveyslääkärin lähetteellä. Lisäksi toimihenkilöille, joilla ei ole erityistä työn aiheuttamaa sairastumisen vaaraa, tehdään niin sanottuja ikäryhmäterveystarkastuksia: viiden vuoden välein alle 50-vuotiaille ja kolmen vuoden välein yli 50-vuotiaille.

Henkilöstön osakeohjelma

Skanskan henkilöstön osakeohjelma Seop (Skanska Employee Ownership Program) tarjoaa kaikille vakituisessa työsuhteessa oleville skanskalaisille koko maailmassa mahdollisuuden sijoittaa yhtiön osakkeisiin ja saada yhtiöltä kannustinosakkeita maksutta. Kannustinosakkeita saa kolmen vuoden sijoitusjakson jälkeen, jos on edelleen Skanskan palveluksessa ja on säilyttänyt ostamansa osakkeet omistuksessaan. Henkilöstö onkin yksi merkittävimmistä osakkeenomistajaryhmistämme.

Tulospalkkaus

Palkitsemme henkilöstöä hyvästä tuloksesta tulospalkkausjärjestelmien mukaisesti. Toimihenkilöiden tulospalkkausjärjestelmiin ja Skanskan johtamisjärjestelmään liittyvät vähintään kerran vuodessa käytävät kehitys- ja palautekeskustelut. Kehityskeskusteluiden yhteydessä sovitaan jokaiselle omiin työtehtäviin ja henkilökohtaiseen kehittymiseen liittyvät tavoitteet. Palautekeskustelussa arvioidaan menestymistä työssä.

Työmaiden työntekijöiden palkitseminen tapahtuu työntekijöitä koskevien sopimusten mukaisesti.

Yksityistapaturmavakuutus

Olemme ottaneet yksityistapaturmavakuutuksen kaikille skanskalaisille. Vakuutus on voimassa työajan ulkopuolella kaikkialla maailmassa. Vakuutukseen ei sisälly mitään urheilurajoituksia eli vakuutus kattaa kaiken vapaa-ajan harrastustoiminnan.

Päivitetty: 27.11.2020