c

Osallistava keskustelukulttuuri ja luottamus ovat Skanskan supervoimia

Avoin keskustelu on myös paras tapa vaikuttaa siihen, että juhlapuheiden ja arjen toiminnan välissä ei ole liian suurta kuilua. Uskottavuus syntyy siitä, että puheet näkyvät konkreettisesti teoissa.

Vietämme Skanskassa vuotuista työturvallisuusviikkoa. Telineturvallisuuden lisäksi teemanamme on Miten menee, eli mielen hyvinvointi. Haluamme oppia arvioimaan ja edistämään mielen hyvinvointiin ja mielenterveyteen vaikuttavia tekijöitä samalla johdonmukaisuudella kuin olemme jo pitkään kehittäneet fyysistä työturvallisuutta.

Ihan uudesta teemasta ei ole kysymys, sillä mielen hyvinvoinnin, jaksamisen ja aivoterveyden asiat ovat olleet meillä esillä myös aiemmilla työturvallisuusviikoilla.

Keskustelu on välittämistä

Aloimme jo vuonna 2016 rakentamaan LIFE – Minä välitän -kulttuuria, joka on yhdistelmä työpaikan yhteisiä arvoja sekä käyttäytymisen ja toiminnan malleja.

LIFE on ennen kaikkea keskustelukulttuuri. Uskomme, että vuoropuhelu rakentaa kulttuuria, joka sallii moniäänisyyden ja jossa arvot alkavat aidosti elää arjessa. Meillä yhteisiin keskusteluihin turvallisuudesta, hyvinvoinnista ja inhimillisistä tekijöistä varataan työaikaa, ja keskusteluja käydään kautta organisaation. Tähän panostaminen on johdoltamme vahva viesti, joka kertoo, että nämä asiat ovat tärkeitä ja näistä saa ja pitää puhua.

”Tämä on sitä meidän LIFEä”

Kun päätimme alkaa vahvistaa työyhteisömme tietoisuutta mielen hyvinvointiin ja mielenterveyteen liittyvistä tekijöistä, arvioimme samalla, millaisia rakenteita ja toimintamalleja meillä jo on.

Iloksemme huomasimme, että meillä on paljon sellaista, mikä tukee mielen hyvinvointia:

  • Välittämisen kulttuuria olemme rakentaneet jo pitkään. LIFE-kulttuurin pohjana ovat paitsi prosesseihimme ja toimintajärjestelmäämme kudotut lakisääteiset velvoitteet, myös eettinen ohjeistuksemme ja vahva arvopohjainen johtaminen. Sen tuloksena rakentuu kaikkia osallistava, monimuotoinen ja hyväksyvä työyhteisö.
  • Arvot arjessa -viitekehys määrittelee mitattavat ja havaittavat käyttäytymisen mallit, joita kaikilta skanskalaisilta odotetaan. Kyse on yksinkertaisista perusasioista: rakentavalla tavalla työyhteisössä toimimisesta ja vastuullisesta työkäyttäytymisestä.
  • Olemme kehittäneet henkilöstöprosessia ohjaamaan entistä vahvemmin esihenkilötyön laatua ja tasavertaisuutta. Työkykyjohtamisen prosessimme tukee arjen työkykyjohtamista ja antaa toimintamallit yksilökohtaiseen työkyvyn tukemiseen.
  • Olemme rakentaneet perheystävällisyyttä tukevia toimintamalleja ja määritelleet työn ja muun elämän tasapainon periaatteet.
  • Työterveysyhteistyömme on laaja-alaista ja työterveyspalvelumme kokonaisvaltaisia. Olemme vahvistaneet työpsykologin palveluita ja lisänneet mahdollisuuden lyhytpsykoterapiaan. Psykososiaalisen kuormituksen työpaikkaselvitykset yhteisine keskusteluineen ovat tukeneet työyhteisöjä. Työterveydestä voi hakea apua sekä työhön että yksityiselämään liittyviin haasteisiin.
  • Psykososiaalisen riskin arviointi on otettu käyttöön työmailla ja toimistoilla.

Paljon on siis jo tehty ja mieliystävällisen työpaikan peruselementit ovat olemassa, ja siksi mielenterveyden teemojen vahvistaminen on tuntunut luontevalta. Henkilöstöltä on tullut spontaania palautetta: ”ihanaa, että puhutaan myös pehmeistä asioista”, ”tämä on sitä meidän LIFEä”.

Luottamus rakentuu keskusteluissa

Vahvuutemme Skanskassa on, että olemme oppineet yhdessä pohtimaan moninaisia aiheita. Mielen hyvinvoinnin ja mielenterveyden teemojen edistämiseen on LIFEn myötä valmiit toimintamallit ja kanavat. Meillä käydään niin sanottuja LIFE-keskusteluja, LIFE-riihiä ja eettisiä keskusteluja. Ne rakentavat työpaikalla luottamusta, joka on mitä arvokkainta pääomaa.

Riittävä luottamus johdon, esihenkilöiden ja henkilöstön kesken on mielestäni mieliystävällisen työpaikan perusta. Tätä perustaa vahvistamme työturvallisuusviikon LIFE-keskustelussa, kun pohdimme yhdessä, millainen on onnistunut työpäivä.

Puhetta mielenterveydestä tarvitaan myös työpaikoilla

Työnantajan vastuulla on työhön liittyvien, mielenterveyttä kuormittaviin tekijöiden tunnistaminen ja niihin puuttuminen. Mutta koska olemme kokonaisia ihmisiä 24/7, on tärkeää, että työpaikalla osataan käsitellä myös muun elämän haasteiden heijastumista työhön. Sujuva työ ja hyvin toimiva työyhteisö ovat tärkeitä voimavaratekijöitä.

Kun pari vuotta sitten nostimme mielen hyvinvoinnin ja mielenterveyden vahvemmin työturvallisuuden ja hyvinvoinnin kehittämisen painopisteeksi, laitoimme tavoitteeksi erityisesti tiedon lisäämisen mielenterveydestä sekä ennakkoluulojen, pelkojen ja häpeän kokemuksen hälventämisen.

Yhteiskunnassa avoimuus mielenterveyden haasteista on kehittynyt myönteiseen suuntaan, mutta se ei automaattisesti tarkoita, että avoimuus lisääntyisi työpaikoilla. Avoin keskustelu yhteiskunnassa mutta täysi hiljaisuus omalla työpaikalla olisi henkilöstölle vahva viesti – se kertoisi, ettei työpaikalla ole sallittua puhua jaksamisesta ja mielenterveyden haasteista.

Siksi haluamme entisestään vahvistaa LIFE-kulttuuriamme ja siihen vahvasti liittyvää avoimuutta ja hyväksyvää ilmapiiriä. Asioista pitää työpaikalla puhua, ja ainakin nuoremmat sukupolvet sitä jo työnantajalta odottavatkin.

Lue myös muita blogeja:

Nina Jankola-Väntär | Välittävä kulttuuri rakentuu arjessa – mutta sitä täytyy johtaa

Helena Pekkanen | Miten menee? Osaatko vahvistaa mielen hyvinvointiasi?

Nina Jankola-Väntär | Monimuotoisuus on vahvuus – hyväksyvän työyhteisön saavuttamiseen tarvitaan meitä kaikkia

Antti Leino | Miten menee? Rakentajan mielen hyvinvointi tapetilla

Päivitetty: 10.5.2024