c

Monimuotoinen ja hyväksyvä työyhteisö

Olemme sitoutuneita kehittämään työyhteisöämme monimuotoisemmaksi, hyväksyvämmäksi ja osallistavammaksi, jotta jokainen voi olla osa työyhteisöä omana itsenään.

Hyväksyvä yrityskulttuurimme perustuu avoimuuteen, reiluuteen, luottamukseen ja toistemme kunnioittamiseen.

Luomme välittävää kulttuuria yhdessä jokaisen skanskalaisen ja kumppanimme kanssa. Uskomme erilaisten näkökulmien tuottavan paremman lopputuloksen ja näin tarjoavan asiakkaillemme erinomaisia ratkaisuja. 

Onnistumisen mahdollistajana osallistava työilmapiiri

Voidaksemme vastata huomisen haasteisiin, meidän on pyrittävä jatkuvasti parantamaan ja kehittämään toimintaamme. Olemme tehneet työtä monimuotoisen ja hyväksyvän työyhteisön eteen jo pitkään. Osaksi strategiaa se tuli vuonna 2015, ja olemme sitoutuneita jatkamaan tätä työtä edelleen aktiivisesti. Tavoitteenamme on, että esihenkilömme ovat erinomaisia osallistavan työkulttuurin edistämisessä.

Arvomme sanoittavat, mitä odotamme jokaiselta skanskalaiselta ja kumppaniltamme hyväksyvän työyhteisön toteutumiseksi. Uskomme, että ihmiset ovat parhaimmillaan, kun työyhteisö on välittävä ja osallistava. Hyväksyvässä työyhteisössä vallitsee luottamuksen ja välittämisen ilmapiiri, jossa jokaisen on turvallista toimia ja mahdollista onnistua.

Rakennustyömaa on yhteinen työpaikka

Työmaamme ovat yhteisiä työpaikkoja skanskalaisten lisäksi myös urakoitsijoillemme ja toimittajillemme. Haluamme tarjota jokaiselle toimistoillamme ja työmaillamme työskenteleville parhaan työntekijä- ja kumppanikokemuksen. Meille on tärkeää, että jokainen tuntee kuuluvansa työyhteisöömme omana itsenään. 

Jokaisella on oikeus yhdenvertaiseen kohteluun ja tasapuolisiin mahdollisuuksiin. Emme suvaitse työpaikoillamme syrjintää sukupuolesta, iästä, etnisestä alkuperästä, seksuaalisesta suuntautumisesta tai muusta tekijästä riippumatta. Olemme sitoutuneet siihen, että työyhteisössämme ei esiinny häirintää ja kiusaamista. 

Meidän lähestymisemme monimuotoisuustyöhön

Olemme laatineet monimuotoisen ja hyväksyvän työyhteisön suunnitelman, joka sisältää tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat. Meillä on useita mittareita monimuotoisuuden kehittymiseen.

Tavoitteenamme on tarjota ura- ja kehittymismahdollisuuksia koko henkilöstöllemme yhdenvertaisesti. Edistämme monimuotoisuutta myös rekrytoinneissamme. 

Esihenkilökoulutuksissa paneudutaan monimuotoisen ja hyväksyvän työyhteisön edistämiseen, ja toteutumista varmistamme lisäksi LIFE  – Minä välitän -kulttuurilla. Yhdessä työskentely sujuu mutkattomammin, kun tunnemme ja ymmärrämme toinen toisiamme. Vuosittaisen henkilöstötutkimuksen avulla seuraamme skanskalaisten kokemuksia monimuotoisuuden hyödyntämisestä ja välittävästä työilmapiiristä. Lisäksi selvitämme säännöllisesti mahdollisia kokemuksia kiusaamisesta, häirinnästä ja syrjinnästä.