c

Skanska Code of Conduct

Skanskan eettinen ohjeisto eli Code of Conduct perustuu arvoihimme.

Skanska toimii kaikilla markkinoillaan saman eettisen ohjeiston mukaisesti. Code of Conduct eli eettinen ohjeistomme sekä alihankkijoillemme tarkoitettu Supplier Code of Conduct (lyhyesti Supplier Code) linjaavat, millaista toimintaa edellytämme Skanskan omalta henkilöstöltä ja yhteistyökumppaneiltamme. Lisäksi Skanskalla on eettisyyttä koskevia yksikkö- ja maakohtaisia ohjeita.

Arvomme toimivat eettisen ohjeistomme perustana. Pyrimme elämään niiden mukaan kaikessa, mitä teemme. Arvomme määrittelevät odotukset liiketoimintamme harjoittamiseen vastuullisella ja kestävän kehityksen mukaisella tavalla. Kun toimimme näiden odotusten mukaisesti, asiakkaamme pitävät meitä luotettavana kumppanina.

Code of Conduct määrittelee, miten skanskalaisten tulee toimia työpaikallaan, asiakkaidensa ja muiden sidosryhmiensä kanssa sekä niissä yhteisöissä, joiden osana toimimme. Se tarjoaa skanskalaisille käytännön ohjeita siitä, mitä tarkoittaa elää eettisyyden ja läpinäkyvyyden arvoja kunnioittaen.

Ohjeisto on jaettu kolmeen osioon:

  • Eettinen toiminta työpaikalla
  • Eettinen toiminta liike-elämässä
  • Eettinen toiminta yhteiskunnassa

Avoin ja hyväksyvä yrityskulttuuri

Code of Conductimme sisältää opastusta käytännön tilanteisiin, mutta siitä ei löydy vastausta kaikkiin eettisiin kysymyksiin ja dilemmoihin. Skanskassa on läpinäkyvä ja avoin yrityskulttuuri, jossa eettisistä kysymyksistä ja arvoistamme keskustellaan avoimesti ja säännöllisesti. Tätä kautta haluamme varmistaa, että jokaisella työntekijällämme on mahdollisuus esittää eettisyyteen liittyviä kysymyksiä esimiehilleen ja työtovereilleen.

Kaikilla on oikeusja velvollisuus ilmoittaa lainvastaista tai epäeettistä toimintaa koskevasta epäilystä tai muusta sopimattomasta menettelystä. Tällaisessa tilanteessa jokaisella on myös oikeus tuntea olonsa turvalliseksi.

Ilmoita eettinen rike nimettömänä Hotline-ilmoituskanavaan

Jokaisessa Skanskan maassa ja liiketoimintayksikössä on eettinen komitea, joka tutkii luottamuksellisesti sinne tulleita kysymyksiä ja yhteydenottoja. Eettisestä rikkeestä tai sen epäilystä voi ilmoittaa myös Skanskan Hotline-kanavaan. Sinne voivat ottaa yhteyttä Skanskan omien työntekijöiden lisäksi asiakkaat, alihankkijat, aliurakoitsijat ja muut sidosryhmät.

Päivitetty: 22.11.2022