c

Arvot

Skanskan arvot ovat toimintamme perusta: ne kuvaavat keitä olemme, miten käyttäydymme ja mihin uskomme. Arvot ohjaavat päivittäistä työskentelyämme.

Välitämme ihmisistä ja ympäristöstä

Välitämme sekä ihmisistä että ympäristöstä. Työskentelemme turvallisesti tai emme ollenkaan. Emme koskaan sivuuta havaitsemiamme turvallisuuspuutteita. Panostamme terveyteen ja hyvinvointiin. Edistämme ympäristötehokkaita ratkaisuja ja toimimme ympäristöarvoja kunnioittaen. Olemme vastuussa tuleville sukupolville.

Toimimme eettisesti ja avoimesti

Liiketoimintamme on ehdottoman rehellistä ja läpinäkyvää. Noudatamme eettistä ohjeistoamme emmekä koskaan hyväksy siitä poikkeamista. Vaalimme työilmapiiriä, jossa jokainen voi ilmaista mielipiteensä.

Olemme parempia yhdessä

Pyrimme joka päivä parantamaan ja kehittämään toimintaamme. Olemme oppiva organisaatio ja jaamme mielellämme osaamistamme. Laatu ja innovatiivisuus ovat ylpeydenaiheitamme. Muodostamme toisiaan täydentäviä One Skanska -tiimejä toimimaan yhdessä asiakkaiden, kumppaneiden ja yhteisöjen kanssa. Vaalimme monimuotoisuutta, joka auttaa meitä saavuttamaan parhaan lopputuloksen. Hyväksyvä yrityskulttuurimme perustuu avoimuuteen, reiluuteen, luottamukseen ja toistemme kunnioittamiseen.

Omistaudumme asiakkaille

Autamme asiakkaita menestymään omassa liiketoiminnassaan. Teemme töitä ymmärtääksemme asiakkaidemme ja heidän asiakkaidensa tarpeet. Tehtävämme on auttaa asiakkaitamme toteuttamaan oma visionsa.