c

Projekti- ja hankekehitys

Yhtenä maailman johtavista projektikehittäjistä kehitämme ilmastoviisaita, kiinnostavia ja yhteiskuntaa muovaavia hankkeita: koteja, kortteleita, toimitiloja, kouluja, sairaaloita, väyliä ja kokonaisia asuinympäristöjä.

Yksikkömme on jakautunut kolmeen tiimiin; asuntoprojektikehitykseen, toimitilojen projektikehitykseen ja muuhun projekti- ja hankekehitykseen. 

Olemme monipuolinen joukko suunnittelunohjauksen, projektinhallinnan ja liiketoiminnan asiantuntijoita: projektipäälliköitä, hankekehityspäälliköitä, projekti-insinöörejä, kustannuslaskijoita ja hankinnan ammattilaisia. Jos sinua kiinnostaa laillamme asiakaslähtöinen liiketoimintaosaaminen ja rakennusalan uusimmat ilmiöt, voit olla uusi työkaverimme. 

Erinomaiset mahdollisuudet muuttaa visiot ilmastoviisaiksi ratkaisuiksi

Menestyksekäs hankekehitys vaatii kykyä asettaa selkeät tavoitteet ja huolehtia siitä, että hanke toteutuu kestävästi, kustannustehokkaasti ja ajallaan.

Tunnistamme ja määrittelemme hankkeen konseptin, sijainnin, ulkonäön, tavoitteet ja toteutustavat. Toimitilahankkeissa etsimme kohteelle käyttäjät ja pitkäaikaiset omistajat. Asiakkaan kuunteleminen, liiketoiminnan ymmärtäminen ja tarpeiden sanoittaminen ovat onnistuneiden projektiemme keskiössä.

Tavoitteenamme on kehittää hankkeita, jotka näyttävät tietä hiiliviisaaseen rakentamiseen. Hiilijalanjäljen pienentämiseen tähtäävät tavoitteet asetetaan varhaisessa vaiheessa projekti- ja hankekehitystä, joten yksikkömme tarjoaa sinulle erinomaiset mahdollisuudet vaikuttaa alusta asti kestävään, ilmastoviisaaseen rakentamiseen.

Etenemismahdollisuudet Skanskassa ovat loistavat. Aloitin lähes 20 vuotta sitten nuorempana työnjohtajana ja olen edennyt vaihtelevien tehtävien kautta nykyiseen paikkaani asuntorakentamisen puolelle. Parasta työssäni on mahdollisuus tehdä hommia erilaisten ihmisten kanssa. Hankekehityksessä olemme kuin yhtä perhettä – tuntuu hyvältä, kun oma potentiaali ja uurastus huomataan. Uusia haasteita ei tarvitse varsinaisesti jahdata, kun ne löytyvät talon sisältä nenän edestä.” 

Kirsi Eriksson, projektipäällikkö, hankekehitys

Päivitetty: 22.12.2022