c

Väylärakentaminen

Toteutamme teitä ja siltoja kustannustehokkaasti, luotettavasti ja turvallisesti.

VT 6 Taavetti–Lappeenranta tienrakennusurakan suunnittelussa ja työmaatoiminnassa kiinnitettiin erityistä huomiota ympäristötehokkuuteen materiaalien kierrättämisen ja paikallisen hyötykäytön kautta. Tehokkuuden ja laadun parantamiseksi hankkeessa hyödynnettiin tietomallintamista.

Meillä on laaja kokemus väylien ja siltojen rakentamisesta, korjaamisesta ja ylläpidosta.

Väylä- ja siltahankkeitamme:
Päivitetty: 20.8.2020