c

Digitaalisaatio ja innovaatiot

Haluamme kehittää jatkuvasti entistä parempia työkaluja ja käytäntöjä. Päivitämme omaa osaamistamme sitä mukaan, kun tekniikka kehittyy, rakentaminen muuttuu ja rakennusten sisältämä teknologia lisääntyy.

Skanskan ja ABB:n SmartLabissa testataan, millaiset asiat helpottavat ihmisten arkea tulevaisuudessa.

Digitalisaatio ja innovaatiotoiminta luo mahdollisuudet parantaa oman toimintamme tehokkuutta sekä luoda asiakkaille arvoa rakennetussa ympäristössä. Kehitystoiminnan kautta pyrimme parantamaan tuottavuutta, laatua ja asiakaskokemusta sekä edistämään ilmastotavoitteitamme. 

Innovaatiotoimintaan liittyy vahvasti yhdessä tekeminen ekosysteemissä kumppaneiden kanssa.

Aktiivista yhteistyötä

Olemme tällä hetkellä mukana erilaisissa innovaatioekosysteemeissä, kuten: 

 • Cave-teknologiaa hyödynnetään mm. Ahveniston sairaalaan suunnittelu- ja kehitysvaiheessa. 3D-mallipohjaisessa suunnittelutilassa cavessa suurempikin ryhmä ihmisiä voi tarkastella yhdessä seinälle heijastettua kolmiulotteista mallia. 
 • SmartLab-älykotien kehitysalusta on Metropolian Myllypuron kampuksella sijaitseva asumista palveleva teknologian kehittämiseen ja testaukseen suunniteltu asunto, joka toimii myös koekenttänä innovaatioprojekteissa ja opinnäytetöissä. SmartLab on Skanskan, ABB:n ja Metropolian yhteinen hanke.
 • Tahtituotantosovellus yhteistyössä Fira Smartin kanssa on reaaliaikainen tahtituotantoa tukeva sovellus kaikkien rakennusalan toimijoiden käyttöön.
 • Olosuhdehallinta ja digitaalisen kaksosen kehittäminen yhdessä Polku Innovations kanssa. Polun Twinly-alusta hyödyntää tietomallia, ja rakenteiden sekä talotekniikan päälle on lisätty sensoridataa, kuten lämpötiloja tai hiilidioksidipitoisuuksia. Palvelun ja käyttöliittymän kautta luodaan edellytykset älykkäälle kiinteistönhallinalle.
 • Kansainvälisessä ReCreate-tutkimushankkeessa on tarkoitus purkaa vanha betonielementtitalo ja selvittää elementtien kunnostus- ja uudelleenkäyttömahdollisuudet rakentamisessa. 
 • Building 2030 -konsortion rahoittama hanke tutkii työmaata tukevan suunnittelun, hajautetun työnsuunnittelun ja tahtituotannon mahdollisuuksia ja vaikutuksia rakentamisessa.
 • STARDUST-projekti vastaa kaupunkiympäristön tuomiin haasteisiin kehittämällä ja käyttöönottamalla innovatiivisia älykkäitä ratkaisuja Tampereella. 
   
  Innovaatiot kumppaneiden kanssa, tai kuten me kansainvälisesti Skanska perheessä kutsumme ”Innovation with Partners”, ei ole ainoastaan teknistä kehittämistä, vaan siihen kuuluu myös kaupallisen mallin luonti sekä palvelumuotoilu. Innovaatiotoiminnan osalta pyrimme hyödyntämään Skanskan osaamista ja toimintaa kansainvälisesti.