c

Ympäristö

Ihmisistä ja ympäristöstä välittäminen on etusijalla kaikessa toiminnassamme. Edistämme ympäristötehokkaita ratkaisuja ja toimimme ympäristöarvoja kunnioittaen.

Rakentaminen ja rakennukset tuottavat noin kolmanneksen Suomen kasvihuonekaasupäästöistä. Kaikkien rakennusalan toimijoiden täytyy yhdessä miettiä keinoja pienentää hiilijalanjälkeämme.

Rakennetulla ympäristöllä on suuri kansantaloudellinen merkitys: Suomessa rakennettuun ympäristöön on sidottu lähes 70 prosenttia kansallisvarallisuudesta, ja rakennettu ympäristö vastaa arviolta 25 prosentista kansantuotteesta. Rakennetulla ympäristöllä on muitakin vaikutuksia, sillä se tuottaa noin 35 prosenttia Suomen kasvihuonekaasupäästöistä ja kuluttaa noin 40 prosenttia energiasta.

Rakennusten kyky palvella käyttäjien tarpeita, viihtyisät ympäristöt sekä esimerkiksi energiatehokkuus vaikuttavat koko yhteiskunnan hyvinvointiin ja toimivuuteen.

Meidän tapamme toimia

Uskomme, että projektikehitys ja rakentamispalvelut voivat osaltaan edistää merkittävästi kestävää kehitystä. Tämän vuoksi olemme sitoutuneet toimimaan aloitteellisesti ympäristön huomioon ottamisessa niin paikallisesti kuin maailmanlaajuisestikin.

Olemme sitoutuneet Skanskan maailmanlaajuiseen tavoitteeseen olla hiilineutraali vuoteen 2045 mennessä kaikessa rakentamisessamme. 

Haluamme olla johtava ympäristötehokas projektikehittäjä ja rakentaja. Kaikki toimintomme ovat ISO 14001 -sertifioituja. Noudatamme jatkuvan parantamisen toimintatapaa, eli vähennämme jatkuvasti projektiemme, tuotteidemme ja palveluidemme koko elinkaaren aikaista ympäristökuormitusta. Tavoitteenamme on, että tulevaisuudessa projektiemme ja toimintamme ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäisiä.

Kiinnitämme toiminnassamme huomiota niihin seikkoihin, joihin voimme suoraan vaikuttaa:

  • hankkeisiin ja palveluihin, joita tarjoamme ja kehitämme
  • oman henkilöstömme toimintaan ja kouluttamiseen sekä
  • materiaalivalintoihin sekä käyttämiimme kalustoihin ja kiinteistöihin.

Teemme työtä myös yhteistyökumppaneidemme kanssa ympäristötehokkuuden lisäämiseksi.

Päivitetty: 1.12.2020