c

Ympäristövastuullisuus

Ihmisistä ja ympäristöstä välittäminen ohjaa toimintaamme. Kehitämme innovatiivisia ympäristövastuullisia ratkaisuja, ja muutamme yhteistyössä asiakkaidemme ja sidosryhmiemme kanssa toimialaa kestävämmäksi.

Helsingin kaupunkiympäristön toimialan talo on lähes nollaenergiarakennus. Tällaisen erittäin korkean energiatehokkuuden omaavan rakennuksen tarvitsema vähäinen energia tulee laajalti uusiutuvista lähteistä, kuten katoilla sijaitsevista aurinkopaneeleista, joiden tuottamaa sähköä voidaan hyödyntää rakennuksen valaistuksessa. Toimisto on toteutettu BREEAM-ympäristöluokituksen mukaisesti.

Noudatamme ympäristötyössämme jatkuvan parantamisen toimintatapaa, eli osana työtämme pyrimme vähentämään projektiemme, tuotteidemme ja palveluidemme koko elinkaaren aikaista ympäristökuormitusta sekä maksimoimaan positiiviset vaikutukset. Kaikki toimintomme ovat ISO 14001 -sertifioituja.

Toimintaamme ohjaavat ympäristötyömme painopisteet:

Vähähiilisyys
Vähähiilisyys

Teemme määrätietoisesti töitä hiilineutraaliustavoitteemme saavuttamiseksi, kuten:

Minimoimme työmaidemme energiankulutusta ja hiilidioksidipäästöjä pienentämällä polttoaineiden kulutusta, tehostamalla työmaan lämmitys- ja sähköenergian käyttöä sekä korvaamalla fossiilisia polttoaineita uusiutuvilla. 

Määrittelemme jo projektin suunnittelun alussa hiilijalanjäljen perustason, jota pyrimme pienentämään projektin edetessä.

Etsimme vähähiilisiä materiaaliratkaisuja, ja kannustamme toimittajiamme pienentämään tuotteidensa hiilijalanjälkeä. 

Energiatehokkuus
Energiatehokkuus

Tavoitteenamme on, että suunnittelemissamme projekteissa käytönaikainen energiankulutus on minimoitu.  

Lisäämme uusiutuvan energian paikallista tuotantoa kuten maalämmön hyödyntämistä ja aurinkopaneeleja. 

Resurssitehokkuus ja kiertotalouden edistäminen
Resurssitehokkuus ja kiertotalouden edistäminen

Tavoitteenamme on, että työmailtamme syntyy mahdollisimman vähän jätettä. 

Minimoimme hukkaa suunnitteluvalinnoilla, työmaan suunnittelulla ja lajittelemalla jäljelle jäänyt jäte huolellisesti. 

Suosimme kiertotaloutta edistäviä materiaaleja ja tuotteita sekä vähennämme neitseellisten raaka-aineiden käyttöä. 

Osallistumme kiertotaloutta edistäviin tutkimus- ja yhteistyöhankkeisiin. 

Vedenkulutuksen vähentäminen parantaa myös energiatehokkuutta ja pienentää energian ja kemikaalien käyttötarvetta veden puhdistuksessa. Esimerkiksi rakennuksissa valitsemme vettä säästäviä hanoja, suihkuja ja kodinkoneita.

Luonnon monimuotoisuuden huomioiminen
Luonnon monimuotoisuuden huomioiminen

Pyrimme minimoimaan rakentamisen aikaisia negatiivisia ympäristövaikutuksia tontilla ja sen läheisyydessä. 

Suunnittelemme ja toteutamme hankkeissamme ratkaisuja, jotka edistävät luonnon monimuotoisuutta. Esimerkiksi Skanska Kotien asuntohankkeissa piha-alueiden kestävää suunnittelua ohjaa pihaohje. 

Kehitämme jatkuvasti toimintaamme ympäristövastuullisemmaksi esimerkiksi seuraavien työkalujen avulla:

Skanskan oppimisympäristö: Henkilöstöllämme on mahdollisuus perehtyä ympäristötyön keskeisiin tekijöihin sähköisessä oppimisympäristössämme. Tarjoamme samat verkko-opiskeluaineistot myös aliurakoitsijoidemme ja muiden yhteistyökumppaneidemme käytettäväksi Skanskan perehdytysportaalissa. 

Skanska-pakka: Olemme koonneet rakennustyömaille toimintaohjeet, jotka opastavat päivittäiseen ympäristötehokkuuteen ja työturvallisuuteen. 

Ympäristöviikko: Järjestämme vuosittain ympäristöviikon, jolloin keskitymme siihen, mitä kukin voi jokapäiväisessä työssään tehdä ympäristövastuullisuuden eteen.  

Ympäristötietoiskut ja -kierrokset sekä webinaarit: Järjestämme työmaillamme ympäristötietoiskuja ja ympäristökierroksia, joissa pohdimme ympäristötyötä työmaan näkökulmasta. Lisäksi järjestämme säännöllisesti webinaareja ympäristövastuullisuuden eri näkökulmista koko henkilöstölle ja asiantuntijaryhmille.