c

Ympäristö

Ihmisistä ja ympäristöstä välittäminen on etusijalla kaikessa toiminnassamme. Edistämme ympäristötehokkaita ratkaisuja ja toimimme ympäristöarvoja kunnioittaen.

Tarjoamme ja kehitämme yhdessä asiakkaidemme kanssa ympäristöä vähemmän kuormittavia hankkeita ja palveluita. Näin olemme mukana rakentamassa parempaa yhteiskuntaa.

Suomessa rakennuksiin on sidottu yli 60 prosenttia kansallisvarallisuudesta, ja rakennukset vastaavat yli 40 prosentista Suomen kasvihuonepäästöistä. Rakennusten kyky palvella käyttäjien tarpeita, mukavat ympäristöt sekä esimerkiksi energiatehokkuus vaikuttavat koko yhteiskunnan hyvinvointiin ja toimivuuteen.

Uskomme, että projektikehitys ja rakentamispalvelut voivat osaltaan edistää merkittävästi kestävää kehitystä. Tämän vuoksi olemme sitoutuneet toimimaan aloitteellisesti ympäristön huomioon ottamisessa niin paikallisesti kuin maailmanlaajuisestikin.

Haluamme olla johtava ympäristötehokas projektikehittäjä ja rakentaja. Vähennämme jatkuvasti projektiemme, tuotteidemme ja palveluidemme koko elinkaaren aikaista ympäristökuormitusta. Tavoitteenamme on, että tulevaisuudessa projektiemme ja toimintamme ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäisiä.

Kiinnitämme toiminnassamme huomiota niihin seikkoihin, joihin voimme suoraan vaikuttaa:

  • hankkeisiin ja palveluihin
  • oman henkilöstömme toimintaan sekä
  • käyttämiimme kalustoihin ja kiinteistöihin.

Painopistealueemme ympäristötyössä

Painopistealueitamme ovat energiankäytön ja hiilidioksidipäästöjen pienentäminen sekä materiaalien ja veden säästeliäs käyttö.

Kaikissa Skanska AB -konsernin yhtiöissä noudatetaan kansainvälisen ISO 14001 -standardin mukaisesti sertifioitua ympäristöjohtamisjärjestelmää. Tuemme ympäristönäkökohtien huomioimisessa myös tärkeimpiä sidosryhmiämme, asiakkaitamme ja tavarantoimittajiamme.

Jaa
Päivitetty: 17.5.2017