c

Infrarakentaminen

Olemme merkittävä valtakunnallinen väylien, teiden, siltojen, tunneleiden, kunnallistekniikan, maansiirtotöiden ja perustuksien rakentaja. Rakennamme infran – yhteiskuntamme pohjan ja perustan. Kannamme vastuumme ympäristökuorman madaltamisessa ja toimimme monipuolisina teknisen osaamisen ammattilaisina.

Muokkaamme maailmaa maaperää ja peruskallioita myöten. Asiakkaamme ovat niin julkisia kuin yksityisiäkin toimijoita – unohtamatta yhteistyötämme omien talonrakentajiemme kanssa. Lopputuotteesta nauttii tavallinen ihminen arjessaan; Koti on vankalla pohjalla, tie kantaa ja puhdas vesi virtaa.

Olemme usein mukana vaativissa yhteistoiminnallisissa hankkeissa, joissa on pystyttävä tarkastelemaan asioita asiakkaan näkökulmasta ja toimimaan tiiviisti hankkeen eri osapuolten kanssa. Toteutamme kovan tason teknistä asiantuntijuutta vaativia projekteja, esimerkiksi energiateollisuuden, väylärakentamisen, jäte- ja puhdasvesilaitosten ja ympäristötekniikan saralla. Toisaalta teemme tavallisemmankin työn ammattiylpeydellä. Meillä saa tuoda esille näkemyksellistä kehityskulmaa ja tiimeissämme vaalitaan aktiivista otetta viedä asioita eteenpäin.

Osaamisellamme luomme perustan yhteiskunnan toiminnalle

Infrarakentamisen puolella voit löytää paikkasi työmaainsinöörinä, työpäällikkönä, projekti-insinöörinä, tietomalliasiantuntijana, hitsarina, koneenkuljettajana tai kirvesmiehenä. Työpaikkasi saattaa olla kallionrakentaja metroasemalla tai putkistoasentaja vesilaitoksella. Jokaisella hankkeella on omat olosuhdetekijänsä ja erityispiirteensä, joten saappaat saa upottaa saveen. Meillä viihtyvät haasteista innostuvat vastuunkantajat ja yhteen hiileen pelotta puhaltajat!

Monella meistä on rakennusalan koulutustausta, minkä lisäksi tiimissä on paikkansa myös muille osaajille, esimerkiksi ympäristö- ja konetekniikan puolelta. Työmme on projektiluontoista ja painottuu Etelä-Suomeen. Liikumme kuitenkin hankkeiden mukana ympäri Suomen ja tarvittaessa jopa ulkomaille.

”Meille kannattaa hakea töihin, jos haluaa monipuolisia tehtäviä ja hyvän tiimin, joiden kanssa niitä toteuttaa. Skanska on yrityksenä kiinnostunut viemään esimerkiksi ympäristö- ja tuotantotehokkuusasioita eteenpäin ja sen myötä meille työntekijöillekin avautuu uusia mielenkiintoisia työtehtäviä. Meillä organisaatio on työntekijää lähellä eikä johto ole koostamme huolimatta kaukainen. Joustoa löytyy yksityiselämän tarpeisiin esimerkiksi etätyön muodossa. Se on iso käytännön plussa ja kannustaa osaltaan tarttumaan uusiin mahdollisuuksiin.”

Lotta Kamunen, ympäristöasiantuntija

Päivitetty: 17.5.2022