c

Johtoryhmä

Löydät tältä sivulta Skanska Oy:n johtoryhmän.

Yhteydenotot

Sähköpostiosoitteemme ovat muodossa Contact

Skanskan vaihde: 020 719 211

Tuomas Särkilahti

Toimitusjohtaja
Skanska Oy

Jan Elfving

Johtaja, toiminnan tehokkuus
Skanska Oy

Vastuualueet johtoryhmässä:
tuottavuuden kehittäminen, yritysturvallisuus, digitalisaatio, tietohallinto ja riskienhallinta.

Timo Holopainen

Talousjohtaja
Skanska Oy

Vastuualueet johtoryhmässä:
talous ja rahoitus.

Ari Huovila

Toimialajohtaja
Skanska Oy

Vastuualueet johtoryhmässä: infrarakentaminen, konevuokraus, hankinta ja HSE.

Jukka Hörkkö

Toimialajohtaja
Skanska Oy

Vastuualueet johtoryhmässä: 
asuntoprojektikehitys.

Nina Jankola-Väntär

Henkilöstöjohtaja
Skanska Oy

Vastuualueet johtoryhmässä:
HR, viestintä ja markkinointi.

Tiina Koppinen

Toimialajohtaja
Skanska Oy

Vastuualueet johtoryhmässä:
Skanska Talonrakennus Oy:n Itä- ja Pohjois-Suomen alueyksiköt, liiketoiminnan kehittäminen ja strategiaprosessi sekä hankekehitys.

Jarkko Muurimäki

Toimialajohtaja
Skanska Oy

Vastuualueet johtoryhmässä:
Skanska Talonrakennuksen Etelä-Suomen Asuntorakentamisyksikkö ja Toimitilarakentamisyksikkö, Läntinen alueyksikkö ja Talotekniikka.

Kirsi Palviainen

Lakiasiainjohtaja
Skanska Oy

Vastuualueet johtoryhmässä:
Lakiasiat ja eettisyys.