c

Laatu

Haluamme olla Suomen rakennusalan johtava yritys laadussa. Toimintamme perustuu vahvaan arvopohjaan sekä päämääräämme olla rakentamassa parempaa yhteiskuntaa yhteistyössä sekä asiakkaidemme että sidosryhmiemme kanssa.

Kuuntelemme asiakkaitamme herkällä korvalla, jotta ymmärrämme aidosti heidän tarpeensa ja osaamme tarjota heidän tilanteisiinsa sopivia ratkaisuja. Asiakkaidemme asiakaskokemuksen tasoa seurataan NPS-suositteluindeksillä (Net Promoter Score, NPS).

Noudatamme Skanskassa yhteistä laatupolitiikkaa sekä elämme sen hengen mukaisesti. Sitoudumme laatupolitiikkaamme ja -tavoitteisiimme varmistaaksemme, että kannamme vastuumme ja täytämme velvoitteemme asiakkaitamme, yhteistyökumppaneitamme, alihankkijoitamme, osakkeenomistajiamme ja toinen toistamme kohtaan.

Laadun seuraaminen ja mittaaminen

Seuraamme laatutavoitteidemme toteutumista muun muassa mittaamalla jatkuvasti niin yritysasiakkaiden kuin kuluttaja-asiakkaidensa tyytyväisyyttä kyselyillä, joissa seurataan esimerkiksi lopputuotteen laatua, sopimusten noudattamista, palveluasennetta ja luotettavuutta. Lisäksi mittaamme toimintajärjestelmän noudattamista projekteillamme. 

Projekteillamme käytetään digitaalista laadunvarmistustyökalua, jonka avulla dokumentoimme ja varmistamme laadun toteutumisen eri vaiheissa. Laadunvarmistustyökalu on tarkoitettu yhteiseksi koko projektin henkilöstölle, myös yhteistyökumppaneillemme. 

Tarjoamme asunnon ostaneille mahdollisuuden digitaaliseen muuttotarkastukseen ennen kohteen luovutusta. Työkalun avulla asunnon omistajan on helppo seurata muuttotarkastuksen havaintojen etenemistä. Tavoitteenamme on virheetön luovutus asiakkaalle.

Toimintajärjestelmämme on sertifioitu yleisimpiin standardeihin, jotka ovat:

  • ISO 9001:2015 (laatu)  
  • ISO 14001:2015 (ympäristö)
  • ISO 45001:2018 (työterveys ja työturvallisuus)

Skanska Suomen kaikki yksiköt (lukuun ottamatta BoKlok-liiketoimintaa) ovat kaikkien kolmen sertifikaatin laajuudessa. Sertifikaatit ovat voimassa 31.12.2026 asti.

Meillä on Rakentamisen Laatu RALA Ry:n myöntämä pätevyys urakoitsijana toimimiseen monipuolisesti vaativissakin hankkeissa.