c

Yhteistyön edellytykset

Tavoitteenamme on löytää osaavat ja vastuulliset yhteistyökumppanit rakentamaan kanssamme parempaa yhteiskuntaa. Meille on tärkeää, että toimittajamme ja urakoitsijamme kokevat meidät vastuulliseksi ja luotettavaksi kumppaniksi, ja että voimme samalla auttaa alihankkijoitamme parantamaan myös omaa toimintaansa.

Hankintatoimen periaatteet

Skanskan hankinta

  • on turvallista ja terveydelle vaaratonta
  • noudattaa lakeja ja asetuksia
  • on vastuullista ja läpinäkyvää
  • on taloudellisesti kannattavaa ja huomioi kokonaiskustannukset
  • tunnistaa ja hallitsee toimitusketjuun liittyvät riskit ja mahdollisuudet
  • pystyy hyödyntämään teknistä ja kaupallista kehitystä
  • on avointa uudistuksille ja jatkuvalle kehitykselle.

Edellytämme, että myös toimittajamme ja aliurakoitsijamme sitoutuvat näihin periaatteisiin.

Miten toimimme yhteistyökumppaneidemme kanssa?

Tavoitteenamme on löytää osaavat, vastuulliset ja kokonaiskustannuksiltaan tehokkaat toimittajat ja urakoitsijat toteuttamaan monipuolisia ja vaativia rakennuskohteita hyvässä yhteistyössä oman henkilöstömme kanssa.

Kaikki uudet toimittajamme ja aliurakoitsijamme käyvät läpi esivalintaprosessin ennen yhteistyön aloittamista. Tarkoituksena on varmistaa, että yhteistyökandidaatti pystyy ja haluaa noudattaa sekä lakisääteisiä vaatimuksia että Skanskan omia toimintaperiaatteita.

Toimittaja-auditoinneilla arvioimme valittujen yhteistyökumppaneidemme tuotteita, palveluita ja suorituskykyä, kehitämme yhteistyötä ja vuorovaikutusta sekä varmistamme Skanskan arvojen ja toimintaperiaatteiden jalkautumisen yhteistyökumppanin organisaatioon.

Työmaiden antaman toimittajapalautteen tarkoituksena on arvioida yhteistyökumppanin todellinen suorituskyky projektitasolla. Arvioinnin kohteena on mm. työturvallisuus, tuotteen ja toiminnan laatu, yhteistyön taso ja ympäristötehokkuus.

Palautteen avulla kumppaneitamme kannustetaan kehittymään ja parantamaan suorituskykyään. Olemme varmoja, että kehittäessämme yhteistyökumppaneidemme toimintaa kehitymme myös itse.  Uskomme, että valittujen kumppanien kanssa meistä tulee entistä kilpailukykyisempiä ja pystymme löytämään uusia liiketoimintamahdollisuuksia yhteisen osaamisen ja innovaatiokyvyn kautta.

Päivitetty: 17.5.2017