c

Telineturvallisuuteen vaikuttavuutta turvallisuustoimien hierarkialla

Turvallinen työskentely rakennuksilla edellyttää jatkuvaa vaarojen tunnistamista ja riskien hallintaa. Huomion kohteeksi on noussut nyt työtelineiden, kulkusiltojen ja sääsuojien turvallinen asennus ja käyttö.

Itse rakennettava kohde ja sen valmistuminen on tekijöilleen ylpeyden aihe. Samaa ylpeyttä ei useinkaan nähdä väliaikaisten rakenteiden osalta. Väliaikaisten rakenteiden kuten telineiden ja sääsuojien käyttö on yhä keskeisempää rakennusprosessissa. Sääsuojien käyttö on lisääntynyt julkisten tilaajien vaatimuksena.

Kun riittävää painoarvoa väliaikaisten rakenteiden hallinnalle ei anneta, saadaan ei-toivottuja tuloksia. Joka viides rakentajille sattunut työtapaturma liittyy tilapäisiin rakenteisiin, rakennus-, riippu- tai pyörätelineisiin. Vuosittaisiksi tapaturmakustannuksiksi arvioidaan 19 miljoonaa euroa.

Rakennusalan telinetorstai kiinnitti huomiota asiaan. Väliaikaisia rakenteita tarvitaan rajatulle ajanjaksolle rakennuksen valmistamiseen tai viimeistelytöiden suorittamiseen. Ne voidaan rakentaa kertaluonteisina, kuten puinen siltamuotti, tai kalustojärjestelmillä, kuten julkisivutelineet. Muita väliaikaisia rakenteita voivat olla tukitornit, muottitelineet, betonin valumuotit, syvät kaivannot, vedenpaineen tukirakenteet, työpedit ja työsillat. Yhteisellä keskittymisellä varmistamme, että jokainen pääsee työmailta terveenä kotiin.

Turvallisuustoimien hierarkialla vaikutetaan laajasti – vesikatto syntyy ilman sääsuojaa

Telineisiin ja sääsuojiin liittyy työturvallisuusriskejä niitä rakennettaessa, käytön aikana, ylläpidossa ja purussa. Kun jo suunnittelussa huomioidaan rakentamisen riskit ja otetaan käyttöön turvallisuustoimien hierarkia, voidaan saavuttaa merkittäviä tuloksia. Parhaimmillaan vaaratekijä poistetaan kokonaan. Jos tämä ei ole mahdollista, otetaan käyttöön vähemmän vaarallisia tai rajattua ratkaisuja. Turvallisuustoimien hierarkian periaate löytyy kuvasta. 

Turvallisuustoimien hierarkia.png

Turvallisuustoimien hierarkia voi auttaa poistamaan työskentelyyn liittyviä riskejä työmaillamme. Hierarkian alimmalla tasolla ovat henkilönsuojaimet.

Esimerkiksi sääsuojien käytön välttämiseksi (eliminointi) on saavutettu hämmästyttäviä tuloksia turvallisuuden näkökulmasta hankkeilla, joissa on käytetty vesikattojen elementointitekniikkaa. Isojen elementtien ansiosta laajojakin kattopintoja saadaan valmiiksi vain muutamilla nostoilla. Samalla vältetään satoja työtunteja putoamisvaarallisessa työssä. Elementit voivat olla niin nopeita asentaa, että erillisen rakennusaikaisen sääsuojan tarve vältetään kokonaan. Elementoinnista on hyviä kokemuksia myös työmailtamme. Eräs valmistaja kuvailee eroa seuraavasti (Rakennuslehti 2/2022): ”2 000 neliötä pvc-katetta valmistuu alle viikossa, kun samaan määrään työmaalla kuluisi 6–8 viikkoa.”

Tilaajan osaaminen, toimittajan ratkaisu, käyttäjän tekemä tarkastus

Telineiden ja muiden väliaikaisten rakenteiden käyttöön ei liity erityistä mystiikkaa. Korkean riskin töiden suunnitteluun tarvitsee antaa niille erityinen painoarvo – kaikki lähtee oikeasta suhtautumistavasta. Käytettävät rakenteet tunnistetaan ja määritellään mahdollisimman varhaisessa vaiheessa hanketta. Suunnitelmia täsmennetään ja toteutetaan vuoropuhelussa telinetoimittajan kanssa.

Tietoisuus, osaaminen ja vaatimustaso on parantunut alalla. Telinetorstain taustatahot ovat julkaisseet Turvallisesti telineillä -oppaan, joka auttaa erityisesti telineen tilaajaa ja käyttäjää työssään.

Skanska on mukana rakennusalan työturvallisuusviikolla, jossa kiinnitetään erityistä huomiota telineturvallisuuteen. Omaa osaamistaan väliaikaisten rakenteiden osalta on tarpeen päivittää. Kursseja löytyy RaTeKon lisäksi useilta koulutustahoilta ja Skanskan urakoitsijoille urakoitsijaportaalissa

Käyttäjät sanovat, että hyvät telineet tai työtasot eivät jätä muistijälkiä, koska niihin ei tarvitse erikseen kiinnittää huomiota. Työ sujuu ergonomisesti ja tuottavasti. Tähän ei päästä vain telineasentajien taidolla, vaikka he keskeisimmin asiassa näkyvät. Teline pitää myös osata tilata, suunnitella, tarkastaa ja käyttää oikein. Kaikkien toimijoiden pitää pysähtyä ja varmistaa turvallinen teline.

Päivitetty: 3.5.2024