c

Kaikki lähtee hyvästä perehdytyksestä – Monimuotoisuuden edistäminen pitkäjänteistä työtä

Skanskan henkilöstöjohtaja Nina Jankola-Väntär kuvailee Skanskaa vahvasti arvojohdetuksi yhteisöksi. Monimuotoisuuden edistäminen ja syrjinnän ehkäisy ovat aidosti mukana arjessa. Strategiatasolla asiat ovat olleet mukana jo vuodesta 2015.

Työkaveri on muutakin kuin työkaveri: jollekin aina myös sisko, isä tai vaikkapa mummi.

”Toimimme monimuotoinen ja hyväksyvä työyhteisö -periaatteella. Vahvuutenamme ovat tiimit, joissa nähdään ihmisten erilaisuus”, Nina kertoo.

Monimuotoisuus nähdään mahdollisuutena myös työvoimamielessä: kun ei rekrytoida vain tietyntyyppisiä ihmisiä, saadaan laajemmin käyttöön erilaisia näkökulmia ja monipuolisemmin osaamista.

”Koulutamme henkilöstöämme monimuotoisuudessa. Ensimmäinen kosketus aiheeseen on perehdytyksen yhteydessä, jolloin halumme kertoa, miten monimuotoisuus ja hyväksyvyys näkyy kulttuurissamme. Tästä jatketaan verkkokurssilla, jossa selviää, miten arvomme näkyvät arjessa ja miten ne auttavat meitä joskus haastavissakin tilanteissa. Esihenkilövalmennuksissa monimuotoisuuden arvostaminen ja hyväksyvyyden kehittäminen on tärkeässä roolissa. Työnjohtajille tarjottava esihenkilökoulutus on osa koulutusportfoliotamme, ja koulutamme omin voimin omista lähtökohdistamme käsin”, Nina jatkaa.

Työkaluina ovat myös esimerkiksi erilaiset kyselyt, joiden avulla saadaan palautetta arjen kokemuksista kehitystyötä varten. Epäasialliseen käyttäytymiseen puuttumiseen on käytössä selkeä prosessi ja toimintamallit.

Monimuotoisuustyö ei rakennu tyhjän päälle

Sisäistä keskustelua osana arjen viestintää käydään esimerkiksi erilaisten aiheeseen liittyvien eettisten dilemmojen avulla, joita pohditaan tiimeissä. Työturvallisuudessa Skanska on ollut alan edelläkävijä pitkään. Työturvallisuuden kehittämisestä lähtenyt LIFE – minä välitän, on laajentunut välittämisen kulttuuria korostavaksi kokonaisuudeksi. Työkaveri on muutakin kuin työkaveri: jollekin aina myös sisko, isä tai vaikkapa mummi.

”Monimuotoisuuden edistäminen ja syrjinnän ehkäisy eivät rakennu tyhjän päälle. Emme voisi puhua välittämisen kulttuurista, jos perusasiat eivät olisi kunnossa. Työmaat ovat yhteisiä työpaikkoja, joilla on todella monimuotoista työvoimaa. Välittämisen kulttuuri koskee myös urakoitsijoitamme ja toimittajiamme”, toteaa Nina.

Päivitetty: 13.11.2023