c

Monimuotoisuus on vahvuus – hyväksyvän työyhteisön saavuttamiseen tarvitaan meitä kaikkia

Työyhteisöt koostuvat ihmisistä erilaisine taustoineen, ominaisuuksineen, koulutuksineen ja mieltymyksineen. Hyvinvoiva työyhteisö on sellainen, jossa jokainen voi olla oma itsensä, viihtyä ja olla parhaimmillaan. Tiedämme, miksi monimuotoisuuden edellytysten edistäminen on tärkeää, mutta miten ymmärrys saatetaan osaksi työyhteisön arkea?

Monimuotoisuus auttaa meitä tarkastelemaan asioita erilaisten näkökulmien kautta, jolloin myös mahdollisuutemme löytää parhaat käytännöt ja ratkaisut lisääntyvät. Hyväksyvyys työyhteisössä taas varmistaa sen, että erilaisuudelle on tilaa ja pääsemme aidosti hyötymään erilaisesta ajattelusta ja tavasta hahmottaa maailmaa.

Suunnitelmallista työtä monimuotoisen ja hyväksyvän työyhteisön kehittämiseksi

Monimuotoinen ja hyväksyvä työyhteisö on ollut pitkään osa kulttuuriamme, ja se on kuulunut strategiaamme vuodesta 2015 lähtien. Käytännössä työtämme ohjaa monimuotoisen ja hyväksyvän työyhteisön kehittämissuunnitelma, joka tehdään yhteistyössä henkilöstön edustajien kanssa.

Meillä panostetaan erityisesti

  • työn ja muun elämän tasapainoa tukevien joustomahdollisuuksien kehittämiseen työmailla
  • monimuotoisuuden johtamiseen ja osallistavuutta lisäävään esihenkilötyöhön sekä
  • henkilöstömme ymmärryksen kasvattamiseen luomalla tilaa keskustelulle.

Tärkeässä roolissa hyväksyvän työyhteisön ja kulttuurimme kehittämisessä on Skanskan LIFE – minä välitän -ohjelmamme. Työturvallisuuden kehittämiseksi syntynyt LIFE on sittemmin kehittynyt ja sulautunut yhteen hyvinvoinnin, psykologisen turvallisuuden ja hyväksyvän työyhteisön edistämisen kulttuuriksi, alkuperäistä tavoitettaan unohtamatta. 
 
Mielen hyvinvointi on voimavara, joka on vahvasti sidoksissa siihen, että löydämme paikkamme työyhteisössä ja voimme olla oma itsemme. Mielen hyvinvointia ja monimuotoista työyhteisöä on käsitelty LIFE-riihissämme, joista palaute on ollut hyvää. Vaikka avoin keskustelu aiheen tiimoilta saattaa olla haastavaa, on se ehdottomasti tärkeää ja vie meitä taas askeleen eteenpäin.

Oletko sinä mukana rakentamassa osallistavaa työyhteisöä?

Johdolla on vahva rooli myös työyhteisön kehittämisen tavoitteiden sanoittamisessa ja suunnan näyttämisessä esimerkillään, jotta yhteiset arvomme todella näkyvät arjessa. Jokainen meistä voi pienillä sanoilla tai teoilla luoda osallistavaa työyhteisöä, ja ihan yhtä helposti rikkoa luottamuksen ja saada työkaverin vetäytymään kuoreensa. Esihenkilö luo pohjan psykologiselle turvallisuudelle, mutta on jokaisen tiimin jäsenen vastuulla pitää sitä yllä. Erilaisista näkökulmista keskustelu voi olla joskus haastavaa, mutta se on edellytys kehitykselle ja työkavereiden aito kuuntelu vahvistaa psykologista turvallisuutta työyhteisössä.

Pian kulttuuri- ja ihmisoikeustapahtuma Pride täyttää kadut Helsingissäkin. Tapahtuma näkyy iloisena juhlana, mutta muistuttaa meitä samalla työstä, jota vielä tarvitaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten oikeuksien, osallisuuden ja hyvinvoinnin eteen.

Teemaviikkoja ja -kuukausia tarvitaan, jotta tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden merkitys pysyy mielessä ja saa sille kuuluvaa näkyvyyttä, mutta todellinen työ paremman elämän puolesta tehdään kuitenkin arjessa. Tutustumalla toisiimme annamme mahdollisuuden kehittää omaa ajatteluamme ja avata uusia näkökulmia sekä tapoja toimia. Kun tuntemattomasta tulee tuttua, ei erilaisuus enää erota meitä ja monimuotoisuudesta tulee työyhteisön aito voimavara.

 

Päivitetty: 26.6.2023