c

Vastuullisuus

Päämäärämme on olla mukana rakentamassa parempaa yhteiskuntaa. Tämä päämäärä yhdessä vahvan arvopohjamme kanssa ohjaa toimintaamme ja jokapäiväistä työskentelyämme.

Vastuulliset toimintatavat

Ihmisten turvallisuuden ja hyvinvoinnin varmistaminen on ensisijaisen tärkeää toiminnassamme. Edistämme monimuotoisuutta ja välittävää kulttuuria, sekä toimimme eettisesti, reilusti ja läpinäkyvästi.

Ilmastoviisaus

Kehitämme joustavia ja ilmastoviisaita ratkaisuja ihmisten sekä ympäristön hyväksi. Ennakoivalla yhteistyöllä asiakkaidemme ja sidosryhmiemme kanssa muutamme toimialaa kestävämmäksi.

Aikaa kestävät ratkaisut

Rakentamamme ympäristöt tukevat yhteisöjen kykyä sopeutua muuttuviin olosuhteisiin ja tarpeisiin. Luomme kumppaneidemme kanssa innovatiivisia ratkaisuja, jotka edistävät terveellistä elämää yli sukupolvien. 

Skanskan vastuullisuusraportti

Vuodesta 2002 lähtien Skanska-konserni on laatinut vuosittaisen katsauksen vastuullisuustyöstämme.

Vastuullisuusraportti

Skanska-konsernin vastuullisuuspolitiikka

Päivitetty: 16.11.2023