c

Uusi varikko vauhdittaa päästötöntä paikallisliikennettä

Ruskeasuon uusi varikko vauhdittaa Helsingin siirtymistä päästöttömään bussi- ja raitioliikenteeseen. Varikon rakentamisessa ympäristöasiat otetaan tarkasti huomioon pölyttäjiä ja lepakoita myöten.

”Uuden varikon lämmitys hoidetaan uusiutuvalla maalämmöllä. Energiatehokkuutta parantaa myös energiankierrätys, jossa maalämpöjärjestelmän jäähdytysverkostojen hukkalämpö hyödynnetään rakennuksen lämmityksessä”, Skanskan projektipäällikkö Teemu Saarinen ja ympäristöasiantuntija Lotta Kamunen kertovat.

Helsingin Ruskeasuolle rakennettava uusi raitiovaunu- ja bussivarikko on isossa roolissa, kun pääkaupunkiseudun paikallisliikenteen päästöjä painetaan kohti nollaa. 

Keväällä 2024 valmistuvan uudisrakennuksen sisään mahtuu sata päästöttömällä sähköllä kulkevaa raitiovaunua. Katolle tulee 200 bussin varikkoalue, jonka jokaiseen pysäköintipaikkaan asennetaan latauspiste sähköbusseille. 

Uusi varikko on tarkoitettu muun muassa Länsi-Helsingin raitioteiden ja tulevien pikaraitioteiden kaluston säilyttämiseen ja huoltoon, sanoo rakennushankkeen pääurakoitsijana toimivan Skanskan projektipäällikkö Teemu Saarinen

Hänen mukaansa Helsingin kaupungin tavoite hiilineutraaliudesta vuonna 2030 näkyy monella tapaa rakentamisessa. 

”Kunnianhimoisia ympäristötavoitteita kirittää se, että hankkeelle haetaan kansainvälisen BREEAM-laatustandardin toiseksi korkeinta excellent-tasoa. Se asettaa esimerkiksi energia- ja materiaalitehokkuudelle tiukat kriteerit”, Teemu kertoo. 

Hankkeella kunnianhimoiset ympäristötavoitteet 

Uuden varikon lämmitys hoidetaan uusiutuvalla maalämmöllä. Energiatehokkuutta parantaa myös energiankierrätys, jossa maalämpöjärjestelmän jäähdytysverkostojen hukkalämpö hyödynnetään rakennuksen lämmityksessä. 

”Materiaalitehokkuudessa tavoitteena on, että rakennusjätteestä 90 prosenttia saadaan hyötykäyttöön”, Skanskan ympäristöasiatuntija Lotta Kamunen sanoo. 

Iso asia päästöjen vähentämisessä on, että rakentamisessa käytetään vähähiilistä betonia. Sen päästöt ovat tavanomaista betonia alemmat muun muassa siksi, että osa sementistä korvataan muun teollisuuden sivuvirroista saatavilla sideaineilla.

Päästöjä vähentää myös rakennusten purkamisesta saatavan betonimurskan käyttö. Sillä voidaan korvata neitseellisiä luonnon sora- ja kalliomurskeita rakenteiden kantavissa kerroksissa ja erilaisissa täyttötöissä. 

Betonin karbonatisoitumiseksi kutsutun kemiallisen reaktion vuoksi betonimurske sitoo itseensä hiilidioksidia ilmasta. 

Hänen mukaansa vähähiilisyyteen voidaan vaikuttaa myös valitsemalla uuteen varikkoon pitkäikäisiä rakennusmateriaaleja. 

”Ympäristön kannalta on huomattavasti kestävämpää, jos materiaali kestää 50 vuotta kuin että se jouduttaisiin vaihtamaan 20 vuoden välein”, Lotta huomauttaa. 

Rusekasuon varikko_1920x1090px.jpgRakentamisessa käytetään vähähiilistä betonia. Sen päästöt ovat tavanomaista betonia alemmat muun muassa siksi, että osa sementistä korvataan muun teollisuuden sivuvirroista saatavilla sideaineilla.

Viheralueet edistävät luonnon monimuotoisuutta

Työntekijöitä kannustetaan kestäviin liikkumismuotoihin rakentamalla varikolle katetut pyöräparkit. Tontille on tulossa myös parkki kaupunkipyörille. 

Varikkoalueella varaudutaan myös ilmastonmuutokseen ja sen myötä todennäköisesti yleistyviin rankkasateisiin. Niitä silmällä pitäen tontille rakennetaan sadevettä viivyttäviä hulevesikasetteja. 

”Ne hidastavat sadeveden kulkeutumista yleiseen verkkoon ja ehkäisevät näin rankkasateiden aiheuttamia tulvia”, Teemu sanoo. 
Uudisrakennus nousee varikkoalueen itäosaan, jossa sijaitsi aiemmin asfaltoitu bussikenttä. Pinta-alaltaan runsaan kolmen jalkapallokentän kokoinen rakennus peittää lähes koko tontin, mutta sen sivuille jää kaistat viheralueille. 

Ennen hankkeen aloittamista Skanskan palkkaama ekologi teki alueella ympäristökartoituksen ja laati suunnitelman, joka auttaa rikastamaan lähiluonnon monimuotoisuutta. 

”Istutettavat kasvilajit valitaan niin, että pölyttäjille löytyy kukkivia kasveja keväästä syksyyn. Alueelle tulee myös hyönteishotelleja. Lisäksi varikon lämpimälle eteläseinustalle tulee pönttöjä lepakoille”, Lotta luettelee.

Ruskeasuon uusi varikko

  • Skanska rakentaa Ruskeasuolle uuden raitiovaunu- ja bussivarikon. Tilaaja on Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n tytäryhtiö Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy.
  • Uudisrakennuksen kokonaislaajuus on noin 23 200 neliömetriä.
  • Hanke käynnistyi vuonna 2021 kehitysvaiheella ja valmistuu keväällä 2024. 

Kuvat: Jouni Ranta 

Päivitetty: 21.11.2022