c

Betonielementtien uudelleenkäyttö on ympäristön kannalta viisasta, mutta minkälainen matka on vielä edessämme?

Skanskan rooli ReCreatessa liittyy vahvasti päämäärämme olla rakentamassa parempaa yhteiskuntaa. Yksi vastuullisuuden osa-alueistamme, ilmastoviisaus, tukee tämän päämäärän saavuttamista. ReCreate-hankkeessa selvitämmekin, millä tavoin voisimme oman toimintamme kautta tuottaa vähähiilisiä ratkaisuja.

ReCreaten avulla saamme tietoa, miten rakennusosien kiertotaloutta voidaan tulevaisuudessa edistää esimerkiksi rakennushankkeiden suunnitteluvaiheessa. Erityisesti omaperusteisissa ja ylipäätään suunnitteluvastuuta sisältävissä hankkeissa voimme suuresti vaikuttaa lopputuotteen hiilijalanjälkeen.

ReCreaten pilottikohde on vanha toimistotalo Tampereella, jonka betonielementtirunko puretaan uudella, hankkeessa tutkittavalla ja kehitettävällä tekniikalla. Rakennushankkeet itsessään ovat kompleksisia kokonaisuuksia, joissa vaaditaan vahvaa yhteistyötä tavoitteisiin pääsemiseksi. ReCreatessa olemme muiden yhteistyökumppaneiden kanssa tehneet jo pari vuotta selvityksiä ja esivalmisteluja varsinaisen purkutyön mahdollistamiseksi. Selvitysten myötä osaamme irrottaa betonielementtejä ehjinä uudelleenkäyttöä varten ja tiedämme, miten varmentaa uudelleenkäytettävien elementtien ominaisuudet luotettavasti ja kustannustehokkaasti.

Tekniset toteutusmahdollisuudet eivät yksinään riitä

Tärkeä osa hanketta on rakennusosien uudelleenkäytön liiketoimintaekosysteemin luominen. Uudelleenkäyttö edellyttää rakennustyömaan ulkopuolisia tuotantolaitoksia tehdaskunnostukseen sekä kokonaisen logistisen ketjun ja tiedonhallinnallisen prosessin luomista elementtien uudelleenkäyttöön. Tarvitaan myös markkinapaikka, jossa tuotteiden tarjoajat ja käyttäjät kohtaavat. Rakentamismääräyksissä ja -käytännöissä on aitoja madallettavana ja toimintamalleja yhtenäistettävänä.

Mitä uudelleenkäyttö voisi sitten onnistuessaan tarkoittaa? Ensinnäkin ympäristövaikutukset ovat merkittävät, sillä uudelleenkäytetyn betonielementin hiilijalanjälki on uutta vastaavaan elementtiin verrattuna noin 95 % pienempi, joten uudisrakennuksen hiilijalanjälkeen on mahdollista saada merkittävä pienennys. Uudelleenkäytetyillä elementeillä ei välttämättä rakennettaisi koko rakennusta, vaan niitä hyödynnettäisiin siihen parhaiten sopivassa osassa. Näin uudelleenkäytettävien elementtien mitta- ja lujuusominaisuudet tulevat parhaiten hyödynnetyksi.

Hiilijalanjäljen pienentyminen vastaa taas lainsäädännön kautta tuleviin raja-arvoihin. Uudelleenkäytöstä saa lisäpisteitä rakennusten vapaaehtoisessa ympäristöluokituksissa, esimerkiksi LEED- ja BREEAM-pisteytyksissä.

Rakennuksen purkaminen osia irrottamalla on kalliimpaa ja hitaampaa kuin perinteinen rikkova purkaminen. Ulkomaisten tutkimushankkeiden perusteella uudelleenkäytettävän elementin hinta voi kuitenkin olla vain 30 % uuden elementin hinnasta. Tämä näkökulma on oleellinen, kun tutkimushankkeessa pohditaan kiertotalouteen pohjautuvia liiketoimintamahdollisuuksia.

Hiilineutraali yhteiskunta koostuu monesta isommasta ja pienemmästä purosta. Betonielementtien kiertotalous on yksi puro muiden joukossa. Päämäärään pääsemiseksi tarvitsemme kaikkien purojen virrat käyttöömme.

Päivitetty: 19.12.2023