c

Työturvallisuus ja hyvinvointi

Ihmisistä ja ympäristöstä välittäminen on etusijalla kaikessa toiminnassamme. Työskentelemme turvallisesti tai emme ollenkaan. Tavoitteenamme on, että jokainen työmaillamme työskentelevä pääsee joka päivä terveenä töistä kotiin ja aikanaan hyvinvoivana eläkkeelle.

Haluamme olla rakennusalan johtava yritys työterveydessä, työturvallisuudessa ja hyvinvoinnissa. Teemme jatkuvasti töitä työturvallisuuden ja hyvinvoinnin eteen ja tavoittelemme tapaturmatonta työyhteisöä.

Turvallisuuskulttuurimme perustuu jatkuvaan kehittämiseen. Pyrimme koko ajan parantamaan työturvallisuutta ja kannustamme myös muita rakennusalalla tekemään samoin. Tapaturmatorjunnan lisäksi suuntaamme turvallisuustyötämme pidemmällä aikavälillä aiheutuvien terveysriskien ennaltaehkäisyyn.

Välittämisen ja vastuullisuuden kulttuuri

Työturvallisuus ja hyvinvointi eivät synny yksittäisillä tempuilla vaan ne syntyvät arjessa jokaisena työpäivänä. Tavoitteenamme on luoda uudenlainen välittämisen ja vastuullisuuden kulttuuri, joka mahdollistaa henkilöstömme osallistumisen oman työnsä ja työyhteisönsä kehittämiseen sekä kannustaa ottamaan vastuuta omasta ja työkavereiden työturvallisuudesta ja hyvinvoinnista.

Haluamme luoda hyviä käytäntöjä yhdessä kumppaneidemme kanssa ja edistää hyvien käytäntöjen kehittymistä koko rakennusalalla.

Jaa
Päivitetty: 16.5.2017