c

Työkaveri on työkaveri, lukipa työvaatteissa minkä firman nimi tahansa

Skanskassa välittämisen kulttuuri koskee niin omia työntekijöitä kuin yhteistyökumppaneitakin. Yhdessä vaikutetaan turvallisuuteen, kierrättämiseen ja hukan pienentämiseen.

Hyvä yhteishenki huokuu vahvana Kuopion Hatsalassa, johon Skanska rakentaa ensi vuosikymmeneen mennessä 800 kerrostalokotia aivan keskustan ja Puijon tuntumaan. Kaupunkilaiset valitsivat nimikilpailussa Savonia-ammattikorkeakoulun entiselle kampukselle nimeksi Puijonkuppee, ja alueelle nousee parikymmentä kerrostaloa neljään eri kortteliin.

Vanhempi työnjohtaja Tuomas Rahunen ja aliurakoitsija, rakennusmies Janne Iivanainen ja kirvesmies Erik Laitinen ovat työskennelleet Puijonkuppeen Kevät-korttelissa. Välittämisen kulttuuri näkyy työmailla monin tavoin sekä suhteessa ihmisiin että ympäristöön. 

”Ihmisistä välittäminen näkyy Skanskan turvallisuuskulttuurissa, joka koskee niin omia työntekijöitä, urakoitsijoita kuin vuokratyöntekijöitäkin. Työelämäosaaminen on pääsääntöisesti hyvää, vaikka ajoittain joutuu huomauttamaan esimerkiksi suojavälineiden yhtäjaksoisesta käyttämisestä. Muistuttelu on välittämistä, jotta kaikki pääsevät terveenä kotiin”, Tuomas korostaa. 

Valppautta vaaditaan myös turvallisuusriskien havaitsemisessa.  

”On täysin selvää, että mitään poppakonsteja ei lähdetä yrittämään missään tilanteessa. Jos työtä ei voi tehdä turvallisesti, sitä ei tehdä ollenkaan. Turvallisuus on ensisijalla”, Tuomas kertoo Skanskan periaatteista. 

Lokakuussa työmaalla on takana 250 tapaturmatonta päivää. Skanska on huomioinut työntekijöitä pienillä muistamisilla pitkien nollajaksojen jälkeen. 

”On käyty muun muassa yhdessä syömässä”, Eerik ja Janne kertovat muistamisista. 

Vähähiilisyys huomioidaan myös pienissä yksityiskohdissa

As. Oy Kuopion Kiurun työmaalla jätehallinta on huippuluokkaa, kuten RTS-ympäristöluokitusta tavoiteltaessa pitääkin olla. A-energialuokkaan kuuluvassa rakennuksessa aurinkopaneelit kattavat osan yhtiön yhteisestä sähkönkulutuksesta. Myös työmaa-aikainen energiankäyttö on harkittua.  

”Pääasiassa rakennusaikainen lämmitys järjestetään kaukolämmöllä. Lisälämmityksessä pyritään käyttämään uusiutuvia kevytpolttoaineita”, Tuomas kuvaa energiankäyttöä. 

Kevät-korttelipihan asukkaiden yhteiseen parkkihalliin valmistuu ensimmäisessä vaiheessa 54 autopaikkaa, joissa jokaisessa on sähköauton latausmahdollisuus. Vehreän korttelin asukkaiden käyttöön tulee myös kesäkeittiö grilleineen, joka kannustaa kohtaamisiin sekä yhteiseen tekemiseen naapureiden kesken. 

Eri firmaa, samaa porukkaa

Erik ja Janne ovat molemmat kuuluneet runkoryhmään, jossa on sekaisin oman talon väkeä ja alihankkijoita. Työkaveri on työkaveri, lukipa työvaatteissa minkä firman nimi tahansa. Puijonkuppeessa on järjestetty LIFE-tilaisuuksia, joihin myös urakoitsijat on otettu mukaan keskustelemaan välittämisen kulttuurista. 

Tuomaksen mukaan perehdytysten lisäksi ryhmä tiimiytetään ja työmaan yleiset asiat jaetaan sekä alihankkijoiden että vuokratyöntekijöiden kanssa. Kaikki osallistuvat viikkopalavereihin. Eerikin mukaan työmaalla keskustellaan avoimesti ja pohditaan järkeviä ratkaisuja palkanmaksajasta riippumatta. 

”Täällä kaikki on järjestetty urakoitsijan kannalta parhaiten, vaikka olen työskennellyt muillekin yrityksille. Porukka puhaltaa yhteen hiileen. Monesti unohdan, että olen aliurakoitsija”, Savon metsuripalvelu Oy:n nimissä urakoiva Janne sanoo. 

Tarvikkeiden kierrätys ja määrämittaisuus pienentää hukkaa

Saumaton yhteistyö näkyy myös työmaiden ja esimerkiksi Skanskan Talonrakennuksen ja Talotekniikan välillä One Skanska -hengessä. Puijonkuppeelaiset auttavat toisiaan, vaikka jokaisella työmaalla on omat aikataulut ja tavoitteet.  

”Olemme yhdistäneet kuljetuksia ja käyttäneet uudestaan materiaaleja. Esimerkiksi hissikuiluihin rakennettuja väliaikaisia putoamissuojauksia ja muotteja on käytetty uudestaan”, Tuomas kertoo. 

Tuomaksen mukaan sama ammattimaisuus näkyy työntekijöiden asenteessa, muukin kierrätys on tehokasta.  

”Eri jakeita on 12 erilaista, ja astiat on järjestetty sinne, missä jätettä syntyy, jolloin kierrätys on helppoa”, Eerik kertoo. 

”Hukkaakaan ei juuri synny, kun esimerkiksi saunojen lauteet usein toimitetaan valmiina elementteinä ja tavara on määrämittaista”, Janne on huomannut. 
 
Paitsi ympäristöstä ja turvallisuudesta huolehtimista, välittäminen on myös muiden työn arvostamista. 

”Siitähän se lähtee, että jättää paikat siisteiksi omilta jäljiltään, jolloin seuraavan on mukava tulla tekemään omia hommiaan, kun ei ole mikään rytöläjä odottamassa”, Janne kertoo. 

”Ylipäätään kannustan välittämisen hengessä kaikkia ottamaan vastuuta ja rohkeasti puuttumaan epäkohtiin. Meillä on runkoryhmässä skanskalaisten lisäksi alihankkijoita ja hyvin toimii”, Tuomas toteaa.

Faktoja Puijonkuppeesta

  • Asuinalue Kuopion Hatsalassa. 
  • Rakentaminen alkoi vuonna 2021, ja kokonaisuuden arvioidaan valmistuvan vuoteen 2030 mennessä. 
  • Neljä korttelia, jotka on nimetty vuodenaikojen mukaan. 
  • Yhteensä 20 kerrostaloa, joissa 800 asuntoa. 
  •  Alueen keskellä kävelykatu, keskusaukio ja korttelitalo. 
  • Yleisten ulkotilojen toiminnallisuuteen ja materiaalien estetiikkaan on satsattu. 
Päivitetty: 12.1.2023