c

Rakennusala excelistä digiaikaan – Skanska ja Fira Smart kehittävät uuden sovelluksen koko rakennusalan käyttöön

Lehdistötiedotteet 23.6.2021 7.30 CET

Skanska ja digitaalisia rakentamisen palveluja kehittävä Fira Smart käynnistivät viime syksynä teknologian kehitystyön, jonka tuloksena syntyy tahtituotantoa tukeva sovellus kaikkien rakennusalan toimijoiden käyttöön. Tahtituotantosovellus on moderni työkalu aikataulusuunnitteluun sekä tuotannon ohjaukseen ja työmaan päivittäisjohtamiseen. Työn sujuvuuden lisääntyminen voi mahdollistaa jopa 30 prosentin aikasäästön.

Yhteistyön taustalla on tunnistettu tarve ketterämpiin työkaluihin tahtituotannon tueksi.

Sovelluksen kehittämiseen rajoittuvan yhteistyön taustalla on molempien yritysten tunnistama tarve ketterälle digitaaliselle työkalulle, joka tukee työmailla nopeasti lisääntyvän tahtituotannon hyödyntämistä. Molemmat osapuolet kokevat, että aidosti tuottavuutta lisääviä teknologiaratkaisuja syntyy yhdistämällä rakennusalan ydinosaaminen tiiviisti ohjelmistokehitykseen ja ottamalla käyttäjät mukaan kehitystyöhön alusta lähtien. Koko toimialaa eteenpäin vievien ratkaisujen kehittämiseen tarvitaan yritysten panosta ja yhteistyötä.

”Parin viime vuoden aikana tahtituotanto on yleistynyt ja sen käyttö laajentunut työmailla. Samalla on tunnistettu työmaiden tarve saada parempia työkaluja tahtituotannon tueksi, jotta työskentelytapoja voidaan yhtenäistää ja vakioida. Tällä hetkellä työmaiden työkaluna palvelee pääsääntöisesti edelleen vain Microsoft Excel. Tarjolla ei ole kehittyneitä ja helppokäyttöisiä skaalautuvia ohjelmistoja, jotka mahdollistavat mahdollisimman reaaliaikaisen tahtiaikataulusuunnitelman ylläpidon ja aikataulutoteumatiedon jakamisen työnjohdon ja työntekijöiden kesken”, sanoo toiminnan tehokkuudesta vastaava johtaja Jan Elfving Skanska Oy:stä.

30 prosentin aikasäästö

Uuden työkalun avulla helpotetaan ja sujuvoitetaan työmaan arjen työtä, jotta tahtituotannon koko potentiaali saadaan käyttöön.

”Esimerkiksi Aalto-yliopiston Building 2030 -hankkeen aikana tehdyt pilotit osoittivat, että 30 prosentin aikasäästö sisävalmistuksessa oli mahdollista jo ensimmäisissä pilottihankkeissa. Fira Smart tuo ketteryyttä ja innovatiivisuutta ja Skanska korkeatasoista aikatauluosaamista, mikä luo hienon synergian ja mahtavan kumppanuuden”, toteaa Elfving.

”Rakentaminen on hyvin keskinäisriippuvaa, eikä kukaan toimija voi menestyä yksin. Alan tuottavuus paranee vain toimimalla yli siilojen ja kehittämällä teknologiaa koko ekosysteemin käyttöön. Olen erittäin iloinen, että olemme päässeet käynnistämään teknologian kehitysyhteistyön Skanskan kaltaisen kansainvälisesti merkittävän toimijan kanssa. Fira Smartin tavoitteena on luoda pitkiä kumppanuuksia ja mahdollistaa skaalautuvuus tulevaisuudessa jopa tuhansille rakennustyömaille. Uuden, yhdessä kehitetyn tahtituotantosovelluksen myötä edellytykset rakentamisen virtauksen nopeuttamiselle, laadun varmistamiselle ja koko alan tuottavuuden parantamiselle ovat erinomaiset. Tällä hetkellä testaamme työkalua Skanskan ja Firan työmailla, ja tavoitteena on saada sovellus koko alan käyttöön ensi vuoden alussa. Haluamme jatkossakin kehittää alalle markkinaratkaisuja yhteistyössä kumppanien kanssa”, sanoo Fira Group Oy:n toimitusjohtaja Jussi Aho.

Työmaat mukana kehitystyössä

Tavoitteena on ottaa merkittävä askel tahtituotannon hyödyntämisessä ja tarjota työmaille teknologian avulla modernit työkalut, joiden avulla tahtituotannon koko potentiaali saadaan käyttöön. Työkalu parantaa aikataulusuunnittelua, mutta se tukee myös muuta päivittäisjohtamista nostaen samalla tuottavuutta ja laatua. Huomionarvoista kehitystyössä on vahva käyttäjälähtöisyys, sillä teknologiakehitystä on tehty tiiviissä yhteistyössä työnjohdon kanssa työmaiden tarpeisiin pohjautuen.

Skanska ja Fira Smart kehittävät teknologiaa ja työkalua tiiviisti yhdessä työmaiden kanssa ja kehitystyön pohjana hyödynnetään Fira Sitedrive -teknologiaa. Valitut työmaat ovat osallistuneet työkalun suunnittelu- ja kehitystyöhön ja validoineet kehitettävän työkalun tuomaa lisäarvoa päivittäisessä työssään. Työkalun ensimmäistä versiota on jo testattu työmaakäytössä, ja pilotointi laajenee toimitila- ja asuntohankkeille syksyn aikana. Työmailta kerätään arvokasta tietoa ja palautetta, joka tuodaan takaisin kehityspöydälle jatkokehitystä varten. 

Lisätietoja:

Skanska Oy, johtaja, toiminnan tehokkuus, Jan Elfving, puh. 040 738 6100, jan.elfving[at]skanska.fi

Fira Group Oy, toimitusjohtaja Jussi Aho, puh. 040 826 1146, jussi.aho[at]fira.fi

Fira on rakennusalan uudistaja, joka rakentaa kaupunkia ihmisten kanssa ja luo mahdollisuuksia uudelle liiketoiminnalle. Digitaalisia rakentamisen palveluja kehittävä Fira Smart Services Oy on osa Fira-konsernia, johon kuuluu myös asuntorakentamista, liike- ja toimitiloja, modernisointia ja putkiremontteja päätoteuttajana tekevä Fira Oy sekä modulaarisia kylpyhuoneratkaisuja kehittävä Fira Modules Oy. Fira-konsernin liikevaihto oli 249,6 miljoonaa euroa vuonna 2020 ja konserni työllistää noin 300 ihmistä.

Skanskan toiminta Suomessa kattaa rakentamispalvelut, asuntojen ja toimitilojen projektikehityksen sekä julkisen sektorin elinkaarihankkeet. Rakentamispalveluihin kuuluvat talonrakentaminen, talotekniikkapalvelut sekä infrarakentaminen. Skanska Oy -konserni työllisti vuoden 2020 lopussa 2 177 henkilöä Suomessa.