c

Skanskan selvitys Olympiastadionin palkka-asioiden osalta etenee

Lehdistötiedotteet 29.6.2020 7.00 CET

Olympiastadionin työmaalla hankkeessa pääurakoitsijana toimiva Skanska on selvittänyt YLE MOT-ohjelmassa maaliskuussa esille tuotuja epäilyjä, joiden mukaan osa Olympiastadionin hankkeella alihankkijoina toimineista yrityksistä ei olisi maksanut ulkomaalaisille työntekijöilleen asianmukaista palkkaa.

Tältä näytti Olympiastadionin työmaa loppuvuodesta 2018. Kuva: Skanska.

Skanskan jatkotoimenpiteet Olympiastadionin työmaalla johtivat huhtikuussa siihen, että yhden alihankkijayrityksen työskentelyoikeus työmaalla lakkautettiin epäselvyyksien johdosta. Skanska myös asetti kaksi yritystä ostokieltoon. Ostokielto tarkoittaa, että näiltä yrityksiltä ei toistaiseksi tehdä jatkotilauksia.

Skanska teki laajan jatkoselvityspyynnön yrityksille, joiden kanssa palkkaepäselvyyksiä oli selvitetty aikaisemmin hankeen aikana. Pyyntö koski alihankkijoiden palkanmaksukäytäntöjä, palkkakulujen suuruutta ja työehtosopimusosaamista. ”Vastaukset arvioitiin ja niiden perusteella valitsimme joukon yrityksiä tarkempiin haastatteluihin”, kertoo Skanskan työsuhdepäällikkö Anu Aspiala.

Skanska toimitti kaikille Olympiastadionin työntekijöille kirjeen, jossa muistutettiin, että se edellyttää kaikilta alihankkijoilta lainsäädännön ja työehtosopimusten noudattamista. Tekstissä rohkaistiin työntekijöitä ottamaan yhteyttä, jos heillä on tiedossaan mahdollisia väärinkäytöksiä ja luvattiin auttaa asioiden selvittämisessä luottamuksellisesti.

Lisäksi Skanska on pyrkinyt selvittämään MOT-ohjelmassa mainittujen yksittäisten henkilöiden tilannetta. Yksittäisten henkilöiden palkoista ei kuitenkaan voida tietosuojasyistä keskustella eikä palkkatietoja käydä läpi ilman kyseisen henkilön suostumusta. Aspialan mukaan yksi henkilö on tavattu ja yhden kanssa on oltu yhteydessä muulla tavoin.  

Skanskan selvityksissä ei toistaiseksi ole tullut ilmi yhtään uutta palkkoihin liittyvää epäselvyystapausta aikaisemmin tiedossa olleiden lisäksi.

”Olemme erittäin pettyneitä ja pahoillamme, että alihankkijoidemme työntekijät ovat kohdanneet epäasiallista kohtelua Skanskan työmaalla. Tällainen ei missään nimessä ole hyväksyttävää, joten olemme puuttuneet tilanteeseen keinoilla, joita meillä pääurakoitsijana on käytettävissämme”, sanoo Aspiala.

”Haluamme korostaa, että Stadion-säätiöllä ja Olympiastadionilla ei ole asiayhteyttä Skanskan vastuulla olevien alihankkijayritysten toimintaan. Pahoittelemme osaltamme sitä, että kyseessä olevat asiat ovat nostaneet Olympiastadionin ikävässä valossa julkisuuteen”, Aspiala toteaa.

MOT-ohjelmassa esitetyt tiedot antoivat myös aihetta epäillä, että alihankkijoiden työntekijöihin on kohdistunut uhkailua ja epäasiallista kohtelua. Skanska teki poliisille tutkintapyynnön uhkailuepäilyistä heti ohjelman esittämisen jälkeen. Koska Skanska ei ole asiassa asianomistajana, sillä ei ole tietoa onko tutkintakynnys ylittynyt ja jos, mitä tutkinnassa on selvinnyt.

Skanska edellyttää jokaiselta alihankkijalta sitoutumista eettiseen ohjeistukseensa

Skanskalla on ammattimaiset hankintamenettelyt, joiden osana kaikilla työmailla on kattavat perehdytyskäytännöt. Työmaaperehdytyksessä rohkaistaan jo nykyisin työntekijöitä kertomaan havaitsemistaan epäkohdista työnjohdolle. Skanska tarkentaa vielä perehdytysainestoaan sen osalta, mitkä ovat keskeiset palkanmaksusäännöt Suomessa ja keneen voi epäselvissä tilanteissa olla yhteydessä.

Skanskan alihankkijoille tarkoitetussa eettisessä ohjeistossa todetaan muun muassa, että Skanskan työmailla ei suvaita syrjintää tai häirintää missään muodossa. Ohjeisto on liitteenä Skanskan kaikissa alihankintasopimuksissa.

Olympiastadionin työmaalle on perehdytetty yli 5 800 työntekijää vuosina 2017–2020. Hankkeessa on toiminut Skanskaan nähden suorassa sopimussuhteessa lähes 300 alihankkijaa ja tavarantoimittajaa. Lisäksi hankkeella on tilaajaan eli Helsingin kaupunkiin sopimussuhteessa olevia sivu-urakoitsijoita, joilla on omia aliurakoitsijoitaan. Skanskalla on erilaiset velvoitteet suhteessa omiin aliurakoitsijoihinsa ja sivu-urakoitsijoihin.

Skanska on tehnyt selkoa alihankkijoihin liittyvistä valinta- ja valvontakäytännöistään aikaisemmissa tiedotteissaan, joihin löytyy linkit tästä:

Tiedote 8.4.2020

Tiedote 31.3.2020

Tiedote 30.3.2020

Lisätietoja:

Skanska Oy, työsuhdepäällikkö Anu Aspiala, puh. 050 351 9242, anu.aspiala[at]skanska.fi

Skanska Oy, viestintäpäällikkö Liisa Salmela, puh. 050 374 3070, liisa.salmela[at]skanska.fi

Skanskan toiminta Suomessa kattaa rakentamispalvelut, asuntojen ja toimitilojen projektikehityksen sekä julkisen sektorin elinkaarihankkeet. Rakentamispalveluihin kuuluvat talonrakentaminen, talotekniikkapalvelut sekä infrarakentaminen. Skanska Oy -konserni työllisti vuoden 2019 lopussa 2 179 henkilöä Suomessa.