c

Skanska on selvittänyt alihankkijoihin liittyviä asioita Olympiastadionin työmaalla yhteistyössä Rakennusliiton kanssa

Lehdistötiedotteet 30.3.2020 15.50 CET

YLE MOT-ohjelma käsitteli 30.3.2020 Olympiastadionin hanketta. Skanska toimii hankkeessa pääurakoitsijana. Ohjelmassa Skanskan alihankkijoiden työntekijät kertovat epäasiallisesta kohtelusta, kuten siitä, että heille ei ole maksettu työehtosopimusten mukaista palkkaa. Osa alihankkijoiden työntekijöistä kertoi myös kokeneensa uhkailua ja muuta epäasiallista käytöstä.

Olympiastadion ilmasta kuvattuna

Osa ohjelmassa kuvailluista palkkaepäselvyyksistä on sellaisia, joita Rakennusliitto ja Skanska ovat yhdessä selvittäneet tapausten tultua niiden tietoon. Työntekijöiden saamista uhkauksista Skanskalla ei sen sijaan ole ollut mitään tietoa.

Skanskalle on erittäin tärkeää, että alihankkijamme maksavat työehtosopimuksen mukaista palkkaa ja hoitavat kaikki muutkin työnantajavelvoitteensa. ”Jos tietoomme tulee palkkoihin tai työnantajavelvoitteisiin liittyviä rikkomuksia tai epäselvyyksiä näiden asioiden hoitamisessa, puutumme asiaan ja selvitämme sen yhteistyössä Rakennusliiton kanssa. Olemme erittäin pettyneitä ja pahoillamme, että alihankkijoidemme työntekijöitä on kohdeltu epäasiallisesti Skanskan työmaalla. Työmaillamme ei suvaita syrjintää tai häirintää missään muodossa, ja rohkaisemme ilmoittamaan kaikista tällaisista tapauksista meille tai viranomaisille kuten poliisille”, Skanska Oy:n työsuhdepäällikkö Anu Aspiala sanoo.

”Olympiastadionin työmaan kolmen vuoden aikana olemme tehneet yhteistyötä Rakennusliiton kanssa noin kymmentä yritystä koskevissa palkkaukseen liittyvissä selvityspyynnöissä. Olympiastadionin työmaata koskevat palkkaepäselvyydet on tähän mennessä kuitattu Rakennusliiton puolelta selvitetyiksi”, kertoo Aspiala. Olympiastadionin työmaalla ei Skanskan ja Rakennusliiton välillä ole tällä hetkellä epäselviä tai avonaisia asioita liittyen alihankkijoiden työsuhteisiin tai palkkaukseen.

Skanska tekee hankinnat Olympiastadionilla normaalien prosessiensa mukaisesti. Skanskan hankinnoista suurin osa tehdään esivalikoiduilta toimittajilta. Niiden kohdalla on tarkistettu, että ne ovat kokonaistaloudellisesti kilpailukykyisiä, suorituskykyisiä ja velvollisuuksistaan huolehtivia yrityksiä, joilla on kyseessä olevaan työhön tarvittavat referenssit.

Skanska voi myös itse asettaa alihankkijan maksukieltoon siksi aikaa, kun työnantajavelvoitteisiin liittyvät epäselvyydet on selvitetty, ja näin on muutamassa tapauksessa Olympiastadionilla toimittukin.

Olympiastadionin työmaalle on perehdytetty noin 5 500 työntekijää vuosina 2017–2020. Hankkeessa on toiminut Skanskaan nähden suorassa sopimussuhteessa noin 280–300 alihankkijaa ja tavarantoimittajaa. Lisäksi hankkeella on tilaajaan sopimussuhteessa olevia sivu-urakoitsijoita, joilla on omia aliurakoitsijoitaan. Skanskalla on erilaiset velvoitteet suhteessa omiin aliurakoitsijoihinsa ja sivu-urakoitsijoihin.

Olympiastadionin urakka on projektinjohtourakka, mikä tarkoittaa myös sitä, että kaikki hankinnat käsitellään yhdessä tilaajan eli Helsingin kaupungin edustajien kanssa ja tilaaja hyväksyy ne.

Skanska edellyttää alihankkijoidensa kuuluvan tilaajavastuujärjestelmään tai toimittavan Skanskalle kolmen kuukauden välein vastaavat tiedot, joita järjestelmässä vaaditaan. Skanskan alihankkijat saavat käyttää alihankkijoita oman suorituksensa tekemiseen, mutta tämän pidemmälle töitä ei saa ketjuttaa ilman nimenomaista lupaa. Tilaajavastuutiedot on toimitettava myös alihankkijoiden alihankkijoista. Skanskan työmaaperehdytyksessä kerrotaan kaikille työntekijöille, että jos he havaitsevat epäkohtia, Skanska kehottaa heitä olemaan yhteydessä Skanskan työnjohtoon asian selvittämiseksi.

”Arvioimme jatkuvasti sitä, ovatko nykyiset toimenpiteemme riittäviä varmistamaan, että alihankkijamme hoitavat velvoitteensa. Jos ilmenee, että meidän on tarkennettava prosessejamme, teemme ilman muuta niin”, Aspiala toteaa.

Lisätietoja:

Linkki uusimpaan tiedotteeseen aiheesta (julkaistu 31.3.2020)

Skanska Oy, työsuhdepäällikkö Anu Aspiala, puh. 050 351 9242, anu.aspiala[at]skanska.fi

Skanska Oy, viestintäpäällikkö Liisa Salmela, puh. 050 374 3070, liisa.salmela[at]skanska.fi

Skanskan toiminta Suomessa kattaa rakentamispalvelut, asuntojen ja toimitilojen projektikehityksen sekä julkisen sektorin elinkaarihankkeet. Rakentamispalveluihin kuuluvat talonrakentaminen, talotekniikkapalvelut sekä infrarakentaminen. Skanska Oy -konserni työllisti vuoden 2019 lopussa 2 179 henkilöä Suomessa.