c

Skanska tekee tutkintapyynnön ja jatkoselvityksen Olympiastadionin epäasiallisesta kohtelusta ja palkkaepäselvyyksistä

Lehdistötiedotteet 31.3.2020 12.25 CET

YLE MOT-ohjelma käsitteli 30.3.2020 Olympiastadionin hanketta. Skanska toimii hankkeessa pääurakoitsijana. Ohjelmassa Skanskan alihankkijoiden työntekijät kertovat siitä, että heille ei ole maksettu työehtosopimusten mukaista palkkaa. Osa alihankkijoiden työntekijöistä kertoi myös kokeneensa uhkailua ja muuta epäasiallista kohtelua. Skanskan 30.3.2020 julkaisema tiedote asiasta löytyy verkkosivuiltamme, ja siihen on linkki tämän tiedotteen lopussa.

Ylen MOT-ohjelma käsitteli Olympiastadionin hanketta 30.3.2020.

Skanskan työmailla ei suvaita syrjintää tai häirintää missään muodossa. Skanskan työmaaperehdytyksessä rohkaistaan työntekijöitä kertomaan havaitsemistaan epäkohdista työnjohdolle. Uhkailuepäilyjen osalta Skanska tekee poliisille pyynnön tutkia asia, ja Skanska pyrkii selvittämään sitä myös itse.

Skanska on jo aiemmin selvittänyt yhdessä Rakennusliiton kanssa tietoonsa tulleet palkkaepäselvyydet, kuten MOT-ohjelmassa kerrottiin. Silloin kaikki avonaiset asiat saatiin selvitettyä. Nyt Skanska tekee vielä jatkoselvityksen asiasta. ”Käymme palkka-asiat uudelleen läpi. Selvityksemme kohdistuu niihin yrityksiin, joilla palkkaepäselvyyksiä on ollut. Ohjelmasta saadut tiedot auttavat meitä kohdistamaan selvitystämme”, kertoo Skanska Oy:n työsuhdepäällikkö Anu Aspiala.

Selvityksen jälkeen Skanska päättää mahdollisista jatkotoimista. ”Olemme pahoillamme siitä, että alihankkijoidemme työntekijöitä on kohdeltu epäasiallisesti Skanskan työmaalla, ja otamme tämän erittäin vakavasti. Edellytämme alihankkijoitamme, että ne noudattavat lakia ja Skanskan eettistä ohjetta alihankkijoille. Emme jatka yhteistyötä yritysten kanssa, jotka eivät näitä vaatimuksia noudata”, toteaa Aspiala.

Skanska pitää hankkeen tilaajan eli Helsingin kaupungin ja Olympiastadionin hallinnoijan Stadion-säätiön ajan tasalla selvityksen etenemisestä ja tuloksista.

Olympiastadionin työmaalle on perehdytetty noin 5 500 työntekijää vuosina 2017–2020. Hankkeessa on toiminut Skanskaan nähden suorassa sopimussuhteessa noin 280–300 alihankkijaa ja tavarantoimittajaa. Lisäksi hankkeella on tilaajaan sopimussuhteessa olevia sivu-urakoitsijoita, joilla on omia aliurakoitsijoitaan. Skanskalla on erilaiset velvoitteet suhteessa omiin aliurakoitsijoihinsa ja sivu-urakoitsijoihin.

Olympiastadionin urakka on projektinjohtourakka, mikä tarkoittaa myös sitä, että kaikki hankinnat käsitellään yhdessä tilaajan eli Helsingin kaupungin edustajien kanssa ja tilaaja hyväksyy ne.

Skanska edellyttää alihankkijoidensa kuuluvan tilaajavastuujärjestelmään tai toimittavan Skanskalle kolmen kuukauden välein vastaavat tiedot, joita järjestelmässä vaaditaan. Skanskan alihankkijat saavat käyttää alihankkijoita oman suorituksensa tekemiseen, mutta tämän pidemmälle töitä ei saa ketjuttaa ilman nimenomaista lupaa. Tilaajavastuutiedot on toimitettava myös alihankkijoiden alihankkijoista.

Lisätietoja:

Linkki aikaisempaan tiedotteeseen aiheesta (julkaistu 30.3.2020)

Skanska Oy, työsuhdepäällikkö Anu Aspiala, puh. 050 351 9242, anu.aspiala[at]skanska.fi

Skanska Oy, viestintäpäällikkö Liisa Salmela, puh. 050 374 3070, liisa.salmela[at]skanska.fi

Skanskan toiminta Suomessa kattaa rakentamispalvelut, asuntojen ja toimitilojen projektikehityksen sekä julkisen sektorin elinkaarihankkeet. Rakentamispalveluihin kuuluvat talonrakentaminen, talotekniikkapalvelut sekä infrarakentaminen. Skanska Oy -konserni työllisti vuoden 2019 lopussa 2 179 henkilöä Suomessa.