c

Skanskan jatkotoimet Olympiastadionin palkkaselvitysten ja epäillyn uhkailun osalta etenevät

Lehdistötiedotteet 8.4.2020 13.00 CET

Skanska edellyttää kaikilta alihankkijoiltaan lainsäädännön, työehtosopimusten ja Skanskan alihankkijoille tarkoitetun eettisen ohjeiston noudattamista.

Ilmakuva Olympiastadionista

Olympiastadionin työmaan aikana hankkeessa pääurakoitsijana toimiva Skanska on yhteistyössä Rakennusliiton kanssa selvittänyt noin kymmentä alihankkijayritystä koskevia palkkaepäselvyyksiä. Molempien tahojen käsityksen mukaan työmaalla ei ole sen jälkeen ollut avoimia palkkaepäselvyyksiä.

YLE MOT-ohjelma käsitteli maaliskuun lopussa Olympiastadionin hanketta. Ohjelmassa tuotiin esiin, että ainakin joidenkin henkilöiden kohdalla epäselvyyksiä voi edelleen olla. Ohjelmassa esitetyt tiedot antavat myös aihetta epäillä, että alihankkijoiden työntekijöihin on kohdistunut uhkailua ja epäasiallista kohtelua.

Skanskan jatkotoimenpiteet Olympiastadionin työmaalla ovat johtaneet siihen, että yhden alihankkijayrityksen työskentelyoikeus työmaalla on lakkautettu epäselvyyksien johdosta. Skanska on myös asettanut kaksi yritystä ostokieltoon lisäselvitysten ajaksi. Lisäksi Skanska on tehnyt poliisille tutkintapyynnön uhkailuepäilyistä.

”Olemme erittäin pettyneitä ja pahoillamme, että alihankkijoidemme työntekijät ovat kohdanneet epäasiallista kohtelua Skanskan työmaalla. Toiminta ei missään nimessä ole hyväksyttävää, joten olemme lähteneet puuttumaan tilanteeseen niillä keinoilla, joita pääurakoitsijalla tilanteessa on. Alihankintayritysten asettaminen ostokieltoon tarkoittaa, että näiltä yrityksiltä ei saa toistaiseksi tehdä jatkotilauksia. Kun selvitystoimet valmistuvat, teemme päätöksiä siitä, voiko yhteistyö näiden yritysten kanssa jatkua missään muodossa”, sanoo Skanska Oy:n työsuhdepäällikkö Anu Aspiala.

Skanskalla on ammattimaiset hankintamenettelyt, joiden osana kaikilla työmailla on kattavat perehdytyskäytännöt. Työmaaperehdytyksessä rohkaistaan jo nykyisin työntekijöitä kertomaan havaitsemistaan epäkohdista työnjohdolle. ”Tarkennamme vielä perehdytysainestoamme sen osalta, mitkä ovat keskeiset palkanmaksusäännöt Suomessa ja keneen voi epäselvissä tilanteissa olla yhteydessä”, kertoo Aspiala.

Olympiastadionin työmaan työntekijöille on jaettu suomen- ja englanninkielinen kirje, jossa kerrotaan työnantajan lakisääteisistä velvoitteista ja pyydetään ja kannustetaan olemaan Skanskan työsuhdepäällikköön yhteydessä, mikäli heille ei ole maksettu lakisääteisiä palkkoja tai mikäli heitä on kohdeltu epäasiallisesti. Sama kirje on nähtävillä työmaan sosiaalitiloissa. ”Tulemme käännättämään kirjeen myös muille keskeisille alihankkijoiden työntekijöiden käyttämille kielille”, Aspiala kertoo.

”Pyrimme tavoittamaan ohjelmassa haastatellut alihankkijoiden työntekijät henkilökohtaisesti heidän tilanteensa läpikäymiseksi. Alihankkijoidemme työntekijöiden palkkatietojen läpikäynti henkilötasolla edellyttää kunkin henkilön suostumusta, koska kyse on henkilötiedoista. Asiassa on edettävä henkilötietoja suojaavan lainsäädännön edellyttämällä tavalla”, Aspiala jatkaa.

Skanska edellyttää jokaiselta alihankkijalta sitoutumista eettiseen ohjeistukseensa

Skanskan alihankkijoille tarkoitetussa eettisessä ohjeistossa todetaan muun muassa, että Skanskan työmailla ei suvaita syrjintää tai häirintää missään muodossa. Eettinen ohjeisto on liitteenä Skanskan kaikissa alihankintasopimuksissa.

”Ohjeistamme alihankkijoitamme eettisyydestä muun muassa niille lähetettävällä uutiskirjeellä, ja periaatteistamme myös käydään työmaillamme säännöllisesti keskustelua”, Aspiala sanoo.

Olympiastadionin työmaalle on perehdytetty noin 5 500 työntekijää vuosina 2017–2020. Hankkeessa on toiminut Skanskaan nähden suorassa sopimussuhteessa noin 280–300 alihankkijaa ja tavarantoimittajaa. Lisäksi hankkeella on tilaajaan eli Helsingin kaupunkiin sopimussuhteessa olevia sivu-urakoitsijoita, joilla on omia aliurakoitsijoitaan. Skanskalla on erilaiset velvoitteet suhteessa omiin aliurakoitsijoihinsa ja sivu-urakoitsijoihin.

Työt Olympiastadionin työmaalla etenevät aikataulun mukaisesti.

Skanska on tehnyt tarkemmin selkoa alihankkijoihin liittyvistä valinta- ja valvontakäytännöistään aikaisemmissa tiedotteissaan, joihin linkit ovat seuraavat:

31.3.2020 julkaistu tiedote

30.3.2020 julkaistu tiedote

Lisätietoja:

Skanska Oy, työsuhdepäällikkö Anu Aspiala, puh. 050 351 9242, anu.aspiala[at]skanska.fi

Skanska Oy, markkinointi- ja viestintäjohtaja Cristina Rinnetie-Uski, puh. 040 501 9816, cristina.rinnetie-uski[at]skanska.fi

Skanskan toiminta Suomessa kattaa rakentamispalvelut, asuntojen ja toimitilojen projektikehityksen sekä julkisen sektorin elinkaarihankkeet. Rakentamispalveluihin kuuluvat talonrakentaminen, talotekniikkapalvelut sekä infrarakentaminen. Skanska Oy -konserni työllisti vuoden 2019 lopussa 2 179 henkilöä Suomessa.