c

Välittävä kulttuuri rakentuu arjessa – mutta sitä täytyy johtaa

Mistä tunnistat hyvän ja välittävän yrityskulttuurin? Voiko sitä ylipäätään havaita? Kulttuuri näkyy siinä, miten toimimme arjessa, mihin kiinnitämme huomiota, minkä sivuutamme. Tai millaista tunnelmaa rakennamme eri tilanteissa, kun toimimme yhteistyössä oman porukan tai kumppaneiden ja asiakkaiden kanssa.

Kulttuuri rakentuu yrityksen arvoille, joihin henkilöstön toivotaan sitoutuvan. Vahva kulttuuri on työyhteisön koossapitävä voima, joka innostaa ja kannustaa ja on voimavara myös haastavina aikoina.

Yrityksen arvot ja niiden sanoittaminen on jokaisen työntekijän ja toimihenkilön toimintaa opastava ohjenuora. Teemme päivittäin töitä lukuisten kumppaneidemme ja asiakkaidemme kanssa ja näemme välittämisen kulttuurin yhteisenä asiana, joka auttaa meitä onnistumaan yhdessä.

Kulttuuria pitää johtaa ja kehittää

Vaikka yrityksen arvot ovat työntekijöille merkityksellisiä, saattavat arvot näyttäytyä arjessa eri ihmisille hyvinkin eri tavoin, jos yhteistä näkemystä ei ole kirkastettu.

Kulttuuria ja sen kehittämistä pitää johtaa, sillä parhaimmillaan kulttuuri mahdollistaa strategian toteutumisen, hankkeiden onnistumisen ja liiketoiminnan tuloksellisuuden. Tai estää sen.

On tärkeää, että kulttuurityöllä on visio ja selkeästi määriteltyjä tavoitteita, joita kohden sitä johdetaan.

Olennaista onkin juuri johtaminen. Kulttuurin kehittäminen vaatii systemaattista johtamista, aktiivista viestintää, keskustelua ja palkitsemista. Väärään suuntaan kulkemisella täytyy myös olla seurauksia, ja siksi odotusten tulee olla selkeitä ja tavoitteiden mukaiseen toimintaan täytyy löytyä tukea.

Liiketoimintaa kehitetään jatkuvasti, ja kulttuurinkin täytyy kasvaa ja kehittyä siinä rinnalla. Maailma muuttuu ja ihmisetkin vaihtuvat, joten olisi kummallista, jos kulttuuri olisi täysin pysyvä ja eristyksissä muusta maailmasta. Strategia muuttuu ajassa arvoja nopeammin ja vaatii aktiivisempaa otetta tavoitteidemme saavuttamiseksi.

Toivonkin, että toimintaa ei enää missään mitata pelkästään sillä, mitä saamme aikaan, vaan samalla kiinnitämme huomiota siihen, miten saamme aikaan eli miten toimimme ja käyttäydymme. Meidän tulee olla tietoisia siitä, millainen toiminta vahvistaa visioimamme kulttuurin kehittymistä ja edistää liiketoimintaamme ja mikä taas puolestaan estää sitä.

Skanskan strategia rakentuu arvoillemme, joista yksi on Välitämme ihmisistä ja ympäristöstä. Välittävää kulttuuria ja sen elämistä arjessa vahvistetaan esimerkiksi seuraavin konkreettisin toimenpitein.

Välittäminen kulttuurin kehittämisen kivijalkana

Kun käynnistimme LIFE – Minä välitän -hankkeen vuonna 2017 työturvallisuuden kehittämiseksi, olimme uuden äärellä. Halusimme tehdä Skanskasta entistä turvallisemman työpaikan, turvallisemman kuin mihin ainoastaan lakien ja ohjeistuksien noudattamista korostamalla koskaan pääsisimme. 

Halusimme nostaa esiin sen, että emme ole vain tärkeitä resursseja työpaikallamme, vaan että meillä kaikilla on ainutlaatuinen rooli myös työelämän ulkopuolella. Pysähdyimme hetkeksi ja kysyimme, kuka jäisi kaipaamaan minua, jos työpäivän jälkeen en saapuisikaan kotiin. Kenen elämä muuttuisi.

LIFEssä kyse on työkavereihin tutustumisesta ja heistä välittämisestä. Kun teemme töitä tuttujen ihmisten kanssa, on helpompi keskustella kaikenlaisista asioista. Tutuista ihmisistä välittäminen ja heistä huolehtiminen on meille ihmisille luontaista.

Sittemmin LIFE on luonut hyvää maaperää myös muille teemoille, jotka kehittävät välittävää kulttuuriamme. Mukana ovat monimuotoisuuden arvostaminen ja osallistava työyhteisö, psykologinen turvallisuus ja nykyään myös ympäristöasiat.

Mielen hyvinvointi on meillä teemana jo toista vuotta peräkkäin. LIFE on tukenut meitä tämän joskus haasteellisenkin teeman käsittelyssä. Olemme monessa tiimissä päässeet syvällisiin keskusteluihin, jotka auttavat meitä hyvän työelämän kehittämisessä.

Välittävää kulttuuria rakennetaan työmaan arjessa

Rakennushankkeita on erilaisia ja eri kestoisia, mutta yhteistä on se, että niissä työskentelee henkilöitä, skanskalaisia ja kumppaneitamme, jotka eivät välttämättä ole aiemmin tavanneet, saati työskennelleet yhdessä. Miten työmaa saadaan työskentelemään yhtenä tiiminä parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi? Taikatemppuja ei vaadita, mutta johdonmukaista ja sitoutunutta otetta kylläkin.

Rakennushanke vaatii paljon suunnittelua ennen kuin tiimi ja tekijät edes saapuvat työmaalle. Tärkeä työkalu on tiimiyttämissuunnitelma, jonka avulla tutustutaan toisiin ja kehitetään yhteistyötä ja motivaatiota yhteen suuntaan kulkemiselle.

Tiimiytyminen kehittää keskinäistä viestintää, ryhmän ongelmanratkaisuvalmiuksia ja tuottavuutta. Tiimi, jossa ihmiset tuntevat toisensa, kannattelee ja auttaa jaksamaan silloinkin, kun vastaan tulee haasteita. Kun työmaalle tulee uusia osaajia, pitää aina varmistaa, että tulijat kokevat hankkeen omakseen ja pääsevät osaksi työyhteisöä.

Tiimiyttämissuunnitelmassa tulee huomioida hankkeen ja ihmisten erityispiirteet ja valita juuri oikeat toimenpiteet, aina luottamustyöpajasta pizzaperjantaihin. Vakioratkaisuja ei ole.

Kulttuurin kehittäminen linkittyy moneen

Esimerkkinä kulttuurin rakentamisesta nostan myös ympäristö- ja ilmastotyömme, jossa toimintatapojen kehittämisen rinnalla kulkee vahvasti kulttuurin kehittäminen. Ei riitä, että vain muutama huippuasiantuntija osaa ja tietää, vaan oleellista on saada opit käytäntöön työmaillamme. Vaikuttavaan ilmastotyöhön tarvitaan mukaan myös koko kumppaniverkostomme.

Ja vielä viimeisenä mainitsen hiilityöryhmät, joihin osallistuu kymmeniä skanskalaisia eri rooleista. Johtamalla näitä ryhmiä saamme hiiliviisaat toimenpiteet osaksi arkeamme ja pääsemme taas askeleen lähemmäksi tahtotilaamme, jonka mukaan hiiliviisaus on osana jokaisen skanskalaisen työpäivää ja elämää.

Päivitetty: 25.4.2024