Skanskan työturvallisuusviikko 2024

Työturvallisuusviikko

Olemme mukana Suomessa koko rakennusalan työturvallisuusviikolla 13.–19.5.2024. Viikon aikana kiinnitämme erityistä huomiota telineturvallisuuteen ja mielen hyvinvointiin.

Turvallisen telinetyön varmistaminen on ryhmätyötä. Teline ei siis ole vain telineasentajien taitoa, vaikka he keskeisimmin asiassa näkyvät. Teline pitää myös osata tilata, suunnitella, tarkastaa ja käyttää oikein. Kaikkien toimijoiden pitää pysähtyä ja varmistaa asiat osaltaan.

Porukkaan kuulumisen tunne edistää turvallisuutta, mielen hyvinvointia ja yhteistyötä. Kohtaamiset ovat arvokkaita. Positiivista suhtautumista omaan ja työkaverin turvallisuuteen on pidettävä jatkuvasti yllä. Miten menee? -kysymyksellä on hyvä aloittaa päivä. 

Järjestämme Skanskan työmailla ja toimistoissa erilaisia tapahtumia, tietoiskuja ja keskusteluita viikon aikana. On tärkeää, että alan toimijat edistävät turvallisuustasoa yhdessä ja erikseen. 

#työturvallisuusviikko myös somekanavissamme: Instagram, Facebook, X ja LinkedIn. Tervetuloa mukaan!

Lue lisää työturvallisuustyöstämme

Telineturvallisuuteen vaikuttavuutta turvallisuustoimien hierarkialla

"Turvallinen työskentely rakennuksilla edellyttää jatkuvaa vaarojen tunnistamista ja riskien hallintaa. Huomion kohteeksi on noussut nyt työtelineiden, kulkusiltojen ja sääsuojien turvallinen asennus ja käyttö.

Telineisiin ja sääsuojiin liittyy työturvallisuusriskejä niitä rakennettaessa, käytön aikana, ylläpidossa ja purussa. Kun jo suunnittelussa huomioidaan rakentamisen riskit ja otetaan käyttöön turvallisuustoimien hierarkia, voidaan saavuttaa merkittäviä tuloksia," kirjoittaa HSE-johtajamme Antti Leino blogissaan.

Lue Antin blogi

Osallistava keskustelukulttuuri ja luottamus ovat Skanskan supervoimia

"Avoin keskustelu on myös paras tapa vaikuttaa siihen, että juhlapuheiden ja arjen toiminnan välissä ei ole liian suurta kuilua. Uskottavuus syntyy siitä, että puheet näkyvät konkreettisesti teoissa.", kirjoittaa työnhyvinvointipäällikkömme Helena Pekkanen blogissaan.

Lue Helenan blogi

Skanskalle korkein työturvallisuuden tasoluokitus

Nolla tapaturmaa -foorumi on myöntänyt Skanska Infralle ja Skanska Talorakennuksen Itä-Suomen alueyksikölle Taso I – Maailman kärkeä -työturvallisuuden tasoluokituksen.

Lue lisää

LIFE – välittämisen ja keskustelun kulttuuria rakennusalalla

Mitä paremmin tunnemme työkaverimme, sitä todennäköisemmin lisäämme pienilläkin valinnoillamme toistemme turvallisuutta. Skanskassa on vaalittu LIFE – Minä välitän -kulttuuria jo yli seitsemän vuoden ajan, mikä näkyy erityisesti turvallisena ja viihtyisänä työilmapiirinä. 

Lue välittämisen kulttuuristamme

Työkaveri on työkaveri, lukipa työvaatteissa minkä firman nimi tahansa

Skanskassa välittämisen kulttuuri koskee niin omia työntekijöitä kuin yhteistyökumppaneitakin. Yhdessä vaikutetaan turvallisuuteen, kierrättämiseen ja hukan pienentämiseen.

Lue artikkeli

Skanska-pakka

Työturvallisuus ja ympäristötehokkuus syntyvät arjessa jokaisena työpäivänä. Jokainen meistä vaikuttaa tuloksiin. Turvallinen ja häiriötön rakentaminen varmistetaan vain ennakoivalla päätöksenteolla. Skanska-pakka on apuväline rakennustyön tapaturmavaarojen tunnistamiseen sekä riskien pienentämiseen. 

Päivittäinen työturvallisuus

Vastuullisuus Skanskassa

Ihmisistä ja ympäristöstä välittäminen on etusijalla kaikessa toiminnassamme. Työskentelemme turvallisesti tai emme ollenkaan. Me Skanskassa haluamme, että jokainen pääsee joka päivä terveenä töistä kotiin ja aikanaan hyvinvoivana eläkkeelle.

Vahva arvopohjamme ohjaa toimintaamme ja jokapäiväistä työskentelyämme, kun rakennamme parempaa yhteiskuntaa.

Lue lisää