Skanskan työturvallisuusviikko 2022

Työturvallisuusviikko 16.–22.5.2022

Skanska on mukana Suomessa koko rakennusalan työturvallisuusviikolla 16.-22.5.2022 Rakennusteollisuus RT:n johdolla. Turvallisuusviikon aikana kiinnitetään erityistä huomiota työn turvallisuuteen ja terveellisyyteen. 

Viikon pääteemana Skanskassa on tänä vuonna logistiikka ja viikon aikana havainnoidaan tehostetusti erityisesti liikkumisturvallisuutta. Suurin osa työtapaturmista sattuu työmaalla liikkuessa – valitse turvallinen kulkureitti. 

Töiden turvallisuus on merkittävällä tavalla parantunut rakennustyömailla. Mitä useampi meistä pysähtyy ja havainnoi riskejä sekä valitsee turvallisen kulkureitin, sitä turvallisempaa työmaalla on. Paitsi Skanskan työmailla myös Rakennusteollisuus RT:ssä järjestetään viikon aikana tapahtumia. On tärkeää, että alan toimijat edistävät turvallisuustasoa yhdessä ja erikseen. 

Lue lisää työturvallisuustyöstämme

Lue lisää Rakennusteollisuus RT:n turvallisuusviikosta

#työturvallisuusviikko

Työturvallisuusviikolla huomio kohti liikkumisturvallisuutta


Työturvallisuusviikon pääteemana Skanskassa on tänä vuonna logistiikka, ja viikon aikana havainnoidaan tehostetusti erityisesti liikkumisturvallisuutta.
Suurin osa työtapaturmista sattuu työmaalla liikkuessa. Työturvallisuusviikolla kehotamme pysähtymään ja havainnoimaan sekä valitsemaan turvallisen kulkureitin.

Vahva turvallisuuskulttuuri tukee laatua ja hyvinvointia


Työturvallisuus kytkeytyy yhä kokonaisvaltaisemmaksi osaksi paitsi itse rakentamista myös sen suunnittelua. Edelläkävijän roolina on kokeilla jo tänään sellaista, mikä on huomisen arkiajattelua ja -teknologiaa.

Tutustu artikkeliin

Alla arvokiinteistöt ja vilkas kaupunkiliikenne, käsissä turvallisuus


Torninosturinkuljettajana Eero Hinkulalla on iso vastuu Grand Hansan työmaan sujuvuudesta. Samaan aikaan alla on Helsingin kantakaupungin arvokiinteistöjä ja vilkas liikenne.

Tutustu artikkeliin tarkemmin

Henkisen kuormittumisen hallinta – rakennusalalla pärjättävä normaalihermoisenkin


Työ saa kuormittaa, kunhan se ei muodostu terveydelle haitalliseksi. Pitkittynyt henkinen kuormitus syö paitsi yksilön hyvinvointia, työkykyä ja luovuutta myös rakennushankkeen onnistumisen edellytyksiä ja yrityksen uusiutumiskykyä. Kyselyjen keskiarvojen takana ovat aina yksilöt, ja yksilöt reagoivat yksilöllisesti kuormitukseen, mikä tekee asiasta osin hankalampaa, kirjoittaa Skanskan HSE-johtaja Antti Leino blogissaan.

Tutustu blogiin

Kuljettajien perehdyttäminen työmaillemme


Skanskan työmailla työhön osallistuvien kuljettajien perehdytys tapahtuu kahdessa osassa. Työhön osallistumiseksi katsotaan esimerkiksi betoninpumppaus tai taakan sidonta työmaanosturiin.

Ennen työmaalle tuloa käydään Skanskan yleinen ’Valmiina työhön’ työmaaperehdytys ja työmaalla perehdytään työmaakohtaisiin asioihin. 

Lue lisää työmaaperehdytyksestä

Lue mielenkiintoisia artikkeleita

loading