Skanskan työturvallisuusvikko 2021

Työturvallisuusviikko 25.–31.10.2021

Pysähdy ja valitse turvallinen sekä terveellinen työtapa. Meillä kaikilla on syymme päästä terveenä kotiin.

Skanska on mukana Suomessa koko rakennusalan turvallisuusviikolla Rakennusteollisuus RT:n johdolla. Rakennusalan turvallisuusviikkoa vietetään 25.-31.10.2021.

Skanskan teemana työturvallisuusviikolla ovat turvalliset kuormanpurut ja nostot. Materiaalien siirroissa on vakavien tapaturmien riski. Siksi tarvitaan suunnitelmallisuutta, osaamista ja tarkkaavaisuutta. Pysähdy ja valitse turvallinen ja terveellinen työtapa.

Lue lisää työturvallisuustyöstämme

Lue lisää Rakennusteollisuus RT:n turvallisuusviikosta

#työturvallisuusviikko

Jaa

Kuljettajien perehdyttäminen työmaillemme

Skanskan työmailla työhön osallistuvien kuljettajien perehdytys tapahtuu kahdessa osassa. Työhön osallistumiseksi katsotaan esimerkiksi betoninpumppaus tai taakan sidonta työmaanosturiin.

Ennen työmaalle tuloa käydään Skanskan yleinen ”Valmiina työhön" -työmaaperehdytys sekä katsotaan kurssin osana "Toimitamme turvallisesti" -video.

Katso kuljettajien perehdytysvideo alta.

Lue lisää työmaaperehdytyksestä

Varman varassa nostettu – nostotöiden matemaatikko luottaa lukuihin

Nosturikuski Mikko Tourunen on nähnyt yli 23-vuotisen uransa aikana liian monta summanmutikassa nostettua taakkaa. ”Osaavan nosturikuskin varassa riippuu kirjaimellisesti monen työkaverin henki”, Mikko toteaa.

Tutustu artikkeliin

Blogi: Kuorman purussa on vakavan tapaturman riski – Ennakkosuunnittelulla riskit hallintaan

Työturvallisuusviikon teemana on turvalliset kuorman purut ja nostot. Tavoitteenamme on, että kaikki työmaan tavarantoimitukset ja kuormien purut sujuvat aina turvallisesti.

Mitä tulee huomioida, jotta työmaatoimitusten ja kuormien purku on turvallista? "Kaikki lähtee työmaan aluesuunnittelusta", kirjoittaa Skanskan logistiikkapäällikkö Ulla Talvitie.

Ulla Talvitien blogiin

Sujuva digitaalinen tiedonkulku lisää työturvallisuutta Skanskan työmailla

Digitaalisen rakentamisen aikakausi on täällä. Työntekoa sujuvoittavista digityökaluista on paljon hyötyä; ne vähentävät manuaalista työtä, lisäävät läpinäkyvyyttä ja osallistavat yksilöt yhteisen tavoitteen äärelle.

Tutustu artikkeliin

Lue mielenkiintoisia artikkeleita

loading