c

Askel kerrallaan ilmastotavoitteita kohti – Mistä rakennusalan päästövähennyskeinot koostuvat?

Julkaisimme Skanskan globaalit ilmastotavoitteet keväällä 2020. Tavoitteenamme on saavuttaa hiilineutraalius vuonna 2045 – mutta miksi vasta silloin? Vaikka tavoitteeseen on vielä matkaa, kunnianhimoiseksi sen tekee se, että siihen kuuluvat omien päästöjemme (ammattislangilla scope 1 ja 2) lisäksi hyvin laajasti arvoketjuumme liittyvät päästöt (scope 3).

Globaalisti tavoittelemme 70 % prosentin vähennystä omissa päästöissämme (scope 1 ja 2), mutta me Suomessa tavoittelemme hiilineutraaliutta näiden osalta jo ennen välitavoitevuotta 2030.

Ilmastotavoitteemme on validoitu Science Based Target initiativen toimesta. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että näiden tavoitteiden mukaisesti työskentelemällä, edistämme omalta osaltamme Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia kiinteistö- ja rakennusalalle kohdistuvia päästövähennystarpeita, jotta ilmastonlämpeneminen rajoittuisi 1,5 asteeseen.

Aloitimme hiilitiekarttatyön Suomessa kartoittamalla toimintamme vaikutukset. Pian kävi ilmi, että katsomalla vain omia päästöjämme, jättäisimme valtaosan vaikutuksistamme huomioimatta. Nykyraportoinnin valossa pitkälti yli 90 % päästöistämme aiheutuu nimenomaan epäsuorista päästöistämme, eli hankkeisiimme käytetyistä materiaaleista ja toisaalta niiden käytönaikaiseen energiankulutukseen liittyvistä päästöistä.

Välitavoitteet rytmittävät matkaa

Matkan varrella meillä on myös kaksi välitavoitetta. Globaalisti tavoitteenamme on vähentää minimissään 70 % prosenttia omista päästöistämme (scope 1 ja 2). Tämän lisäksi olemme Suomessa sitoutuneet kumoamaan ne loput päästöt, joita emme voi välttää vuoteen 2030 mennessä.

Ensimmäinen konkreettinen askel tähän suuntaan on jo otettu, sillä käytämme työmaillamme uusiutuvaa sähköä. Toinen iso harppaus otettiin tänä vuonna, kun aloitimme siirtymän biopolttoaineisiin ja uusiutuvaan kaukolämpöön. Samanaikaisesti kalustomme sähköistyy ja parannamme myös rakentamisen aikaista energiatehokkuutta. Yksi hieno esimerkki tästä on Skanska Konevuokraukselta löytyvät uudet siirrettävät lämpökeskukset, joiden avulla työmaa-aikainen lämmitys voidaan hoitaa energiatehokkaammilla ilmavesilämpöpumpuilla perinteisten polttoöljyn sijaan.

Toinen tavoitteemme vuodelle 2030 mennessä sisältää myös arvoketjun päästöt, eli tavoittelemme 50 % päästövähennystä omaperusteisessa tuotannossamme. Skanska Kodeilla uudet kohteet suunnitellaan A-energialuokkaan, ja RTS-ympäristöluokituksen avulla ohjaamme hankkeidemme ympäristövaikutuksia monesta eri näkökulmasta.

Energiatehokkuuden lisäksi erilaiset uusiutuvan energian ratkaisut pienentävät hankkeiden käytönaikaisia päästöjä. Raketin lailla nousevan energianhinnan myötä monen ratkaisun takaisinmaksuaika on lyhentynyt ja asiakkaitamme kiinnostaa myös suurempi omavaraisuusaste energian osalta. Erityisen kiinnostavia ovat maalämmön lisäksi erilaiset alueratkaisut ja tontin ulkopuoliset uusiutuvan energiantuotannon mahdollisuudet.

Hiilijalanjälkilaskenta ja kiertotalous osana hankkeita

Energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian ratkaisujen lisäksi katseemme on kääntynyt materiaalien päästöihin. Laskemme kaikille suunnittelemillemme hankkeille hiilijalanjäljen ympäristöministeriön menetelmän mukaisesti ja pyrimme tunnistamaan keinoja pienentää sitä. ​Rakenteiden keventäminen ja optimointi on usein kustannustehokkain keino pienentää päästöjä, sillä mitä vähemmän ja kevyempiä materiaaleja kulutat, sitä vähemmän syntyy päästöjä ja kustannuksia. Lisäksi markkinoilta löytyy vaihtoehtoisia vähähiilisempiä materiaaleja, joita hyödyntämällä päästöjä on mahdollista pudottaa.

Myös kiertotalous tarjoaa mahdollisuuksia pienentää uudisrakentamisen päästöjä. Olemassa olevia rakennustuotteita uudelleenkäyttämällä ja kierrätysraaka-aineita sisältäviä tuotteita suosimalla on mahdollista pienentää valmistukseen liittyviä päästöjä. Kiertotalouden edistämiseksi olemme mukana ReCreate-tutkimushankkeessa, jossa selvitetään betonielementtien uudelleenkäyttöä. Hankkeessa on tarkoitus purkaa vanha betonielementtitalo ja selvittää elementtien kunnostus- ja uudelleenkäyttömahdollisuudet rakentamisessa. ReCreate on hieno esimerkki alan eri toimijoiden yhteistyöstä, sillä harva kiertotalous- tai päästövähennystoimenpide onnistuu ilman usean tahon osaamista.

Vähähiilisyyttä edistävän toimintamallin ja kulttuurin kehitys on myös tärkeässä roolissa. Haluamme, että ilmastoviisaus on osa jokaisen skanskalaisen ja alan toimijan arkipäivää. Kehitämme omaa toimintajärjestelmäämme huomioimaan hiiliasiat siinä missä laadun ja kustannuksetkin, sekä koulutamme skanskalaisia aktiivisesti osaamisen kasvattamiseksi. Lisäksi käymme aktiivista vuoropuhelua hiiliasioista niin asiakkaittemme kuin kumppaneidemme kanssa. Haluamme varmistaa, että kaikki alan toimijat ymmärtävät yhteisen tavoitteemme tärkeyden ja tekevät osansa päästöjen vähentämiseksi koko rakentamisen arvoketjussa.

Päästövähennyksissä ei siis ole yhtä tietä onneen, vaan meidän on katsottava keinovalikoimaa useiden ratkaisujen kautta hyödyntämällä laajasti alan asiantuntijoiden yhteistyötä ja innovointipotentiaalia.

Julkaistu 20.9.2022

Päivitetty: 28.2.2024