c

Tulevaisuuden kerrostalossa hiilijalanjälki on pienempi – uudelleenkäytettävät elementit tarjoavat paljon mahdollisuuksia

Suomen tavoitteena on luoda hiilineutraali kiertotalousyhteiskunta. Skanska on lähtenyt edistämään tätä tavoitetta ja kiertotaloutta aktiivisesti omassa toiminnassaan. Olemme mukana kansainvälisessä ReCreate-hankkeessa, jossa uudisrakennuksen tieltä poistettavan rakennuksen betonielementit pyritään uudelleenkäyttämään.

Skanska on mukana kansainvälisessä ReCreate-hankkeessa, jossa uudisrakennuksen tieltä poistettavan rakennuksen betonielementit pyritään uudelleenkäyttämään.

Kiertotaloudessa pätee sanonta ”yhden roska on toisen aarre”, sillä kiertotalouden perusperiaatteena on säilyttää tuotteet, materiaalit ja niiden arvo talouden kierrossa mahdollisimman pitkään. Hiilineutraaliin kiertotalousyhteiskuntaan pääseminen edellyttää siis muun muassa uusiutumattomien luonnonvarojen käytön vähentämistä. Rakennusala on keskeisessä asemassa kiertotalouden edistämisessä, sillä se käyttää noin puolet kaikista maapallon raaka-aineista ja noin 30 prosenttia kaikesta Euroopan unionissa tuotetusta jätteestä syntyy rakennus- ja purkujätteestä.

ReCreate-hankkeessa tutkitaan, miten vanhat betonielementit voidaan uusiokäyttää uudisrakentamisessa

Keväällä 2021 käynnistynyt Tampereen yliopiston koordinoima kansainvälinen ReCreate-hanke on nelivuotinen. Suomessa hankeklusterissa ovat mukana Tampereen yliopisto, Skanska, Umacon, Consolis Parma, Ramboll, Liike Oy Arkkitehtistudio sekä Tampereen kaupunki.

Hankkeessa pyritään edistämään betonielementtien uudelleenkäyttöä teollisessa mittakaavassa ja kehittämään prosessi purettujen elementtien käyttöikämäärittelylle, kelpoistamiselle ja suunnittelulle. Hankkeen myötä olemme viisaampia siitä, kuinka elementit voidaan irrottaa ehjinä rakenteista sekä millaisen hyväksymismenettelyn kautta elementit saadaan uudisrakentamiseen. Lisäksi tutkitaan, miten elementit suunnitellaan ja koestetaan.

Käytännössä Tampereella sijaitseva kerrostalo puretaan ja puretut elementit testataan, kunnostetaan ja kelpoistetaan Consolis Parman tehtaalla Rambollin tekemien suunnitelmien pohjalta. Ensimmäisessä vaiheessa Skanskalla tutkitaan mahdollisuutta käyttää elementtejä niin sanotusti toissijaisissa käyttökohteissa, kuten pysäköintitiloissa tai piharakenteissa.

”Hanke on herättänyt mielenkiintoa sekä sisäisesti että yhteistyökumppaneissa. Uudelleen käytetyn betonielementin hiilijalanjälki on vain murto-osa uuden vastaavan tuotteen hiilijalanjäljestä, joten potentiaali on huomattava. Elementtejä voidaan joko hajasijoittaa useille projekteille tai käyttää niitä huomattavana osana uuden rakennuksen runkoa”, kertoo Skanskan liiketoiminnan kehityspäällikkö Tero Niemelä.

Skanskan tavoitteena on pilotoida uudelleen käytettäviä betonielementtejä Tampereella sijaitsevassa asuntokohteessa.

Miten elementit kelpoistetaan?

Consolis Parman teknologiajohtaja Juha Rämö kertoo, mitä elementtien kelpoistaminen uudelleen käyttöön voi käytännössä tarkoittaa.

”Se voi tarkoittaa esimerkiksi pintojen puhdistamista tai uutta pintakäsittelyä sekä mahdollisia mitta-, varaus- ja reikämuutoksia tai uusien liitososien kiinnittämistä.  

Laadun varmistaminen on tärkeää, jotta elementeille saadaan uudessa käytössä mahdollisimman pitkä käyttöikä”, Juha selventää.   

Consolis Parman vastuullisuusohjelmassa kiertotalouden kehittäminen kulkee käsi kädessä vähähiilisyyden rinnalla. 

”On tärkeää huolehtia tuotteen kierrätettävyydestä mahdollisimman hyvällä jalostusasteella. Uudelleenkäyttö olisi yksi tehokkaimpia tapoja hyödyntää vanha, mutta kestävä ja usein materiaaliltaan uutta vastaava tuote. Consoliksessa tutkitaan myös mahdollisuuksia huomioida uudelleen käytettävyys jo suunnitteluvaiheessa”, Juha jatkaa.     

Uudelleenkäytettävät elementit tarjoavat mahdollisuuksia päästö- ja kustannussäästöihin

Teollistettuna prosessina uudelleenkäytettävät elementit tarjoavat paljon mahdollisuuksia päästö- ja kustannussäästöjen näkökulmasta. Niiden avulla voidaan pienentää uudisrakennuksen hiilijalanjälkeä, kun päästöjen kannalta merkittävimpien materiaalien, eli neitseellisen betonin ja teräksen, määrää voidaan vähentää. Uudelleenkäytettävillä elementeillä on kaupallista potentiaalia, mikäli kelpoistamisprosessi saadaan sujuvaksi.

”Hankkeessa saadaan myös tietoa, mitkä rakenteet ovat helpoiten uusiokäytettävissä ja miten tulevaisuudessa mahdollisesti voidaan suunnitella rakenteita siten, että uusiokäyttömahdollisuudet lisääntyvät”, Skanskan Tero Niemelä toteaa.

Kiertotalous on osana Skanskan hiilineutraaliustavoitetta ja ReCreate on yksi askel Skanskan hiilitiekartalla kohti ilmastoneutraaliutta älykkäiden energiaratkaisuiden ja muiden päästövähennystoimien ohella.

”Olemme mukana uudessa ja innovatiivisessa kehitystyössä kumppanien kanssa, missä tutkimuksen kautta edistetään kiertotaloutta rakennusalalla. Tällaista tutkimusta ja yhteistyötä tarvitaan lisää, sillä rakennetun ympäristön hiilineutraalius vaatii jokaisen alan toimijan ponnisteluja”, Skanskan ympäristöpäällikkö Hanna-Maija Tikka toteaa.

Päivitetty: 22.9.2021