c

Vahvuudet yhdistämällä syntyy toimiva sairaala

Skanska rakentaa Turkuun psykiatrista sairaalaa tiiviissä yhteistyössä Varsinais-Suomen hyvinvointialueen kanssa. Vahvat osaamisalueet yhdistämällä syntyy toimiva kokonaisuus.

Skanskan tulosyksikön johtaja Vesa Hintukaisen (vas.), Varsinais-Suomen hyvinvointialueen projektijohtaja Tuomo Lehtisalon ja Skanskan työpäällikkö Samu Peltosen mukaan hanketta viedään eteenpäin tiiviissä yhteistyössä.

Turun yliopistollisen keskussairaalan kampus laajenee, kun Skanska rakentaa Tyksin kantasairaalan viereiselle tontille uuden psykiatrisen sairaalan.  
 
Varsinais-Suomen hyvinvointialueen (Varha) projektijohtaja Tuomo Lehtisalo kertoo, että uusi sairaalarakennus mahdollistaa psykiatrian toiminnan kehittämisen nykyaikaisissa tiloissa. Ne tulevat tarpeeseen, sillä nykyiset tilat ovat varsin iäkkäitä ja hajallaan eri kiinteistöissä.  
 
”Saamme entistä toimivammat tilat, joihin tulevat saman katon alle sekä avohoito- että vuodeosastotilat”, Tuomo sanoo.

Kaikki lähtee käyttäjien tarpeista

Sairaalarakennuksen suunnittelun ja rakentamisen lähtökohtana on asiakkaiden ja henkilökunnan tarpeisiin vastaava sairaala, joka on turvallinen ja viihtyisä. Esimerkiksi ensimmäiseen kerrokseen tulevan akuuttipsykiatrian vastaanottohuoneet on suunniteltu myös perheiden tarpeisiin ja etävastaanottoihin. Samaan kerrokseen tulee lisäksi tila, jonne potilas voi jäädä seurantaan. 
 
Rakennuksen viihtyisyyttä lisäävät valoisat ja turvalliset katto- ja sisäpihat. Tuomo kertoo, että toiminnallista suunnittelua tehtiin käyttäjien kanssa yhdessä jo eri suunnitteluvaiheissa. Käyttäjäpalavereja järjestetään myös toteutusvaiheen aikana. 
 
”Esimerkiksi vuodeosaston potilashuoneista tehdään ensin täysin varusteltu mallihuone. Mallihuonekatselmuksilla varmistetaan huoneiden toimivuus.”

Tahtituotanto takaa hankkeen sujuvuuden

Rakennushankkeen mittakaavasta kertoo, että työmaalle on saanut perehdytyksen runsaat 700 rakennusalan ammattilaista. Keskimääräinen vahvuus työmaalla on 220 työntekijää päivässä. 
 
Skanskan työpäällikkö Samu Peltonen kertoo, että vaativassa hankkeessa hyödynnetään tahtituotantoa, joka mahdollistaa eri työvaiheiden sujuvan edistymisen.  
 
”Tahtituotannossa työkohteen tehtävät pilkotaan työpaketeiksi, jotka suoritetaan tietyn ajan puitteissa. Hanke etenee näin suunnitellusti tasaisella nopeudella. Näin parannetaan myös työn laatua”, Samu sanoo.
 tyks-sisävaiheen-rakennuskuva.jpg 
Laadunvarmistus on hankkeessa keskeisessä roolissa. Se lähtee yhteisestä laatumatriisista, johon kootaan olennaisimmat työvaiheet ja laadunvarmistustoimet. Isossa projektissa varmistettavia asioita on useita satoja. 
 
”Jokainen niistä käydään läpi ja päätetään yhdessä, missä vaiheessa kukin asia tulee tehdä ja kuka asiasta vastaa”, Tuomo kertoo. 
 
Esimerkiksi ennen ovien asennusta sovitaan työvaiheen tekotapa. Sen jälkeen asennetaan yksi ovi ja tehdään mallikatselmus, jossa arvioidaan tehdyn osakokonaisuuden laatu ja käytetyn menetelmän soveltuvuus. Vasta sen jälkeen asennetaan kaikki vastaavat ovet. Samun mukaan laadunvarmistukseen liittyvät tarkastukset ja dokumentointi kattavat myös ali- ja sivuhankkijoiden tekemät työt. 
 
”Kaikilla toimijoilla on käytössään sähköinen hallintajärjestelmä, johon kerätään tiedot eri työvaiheiden valvonnasta ja tarkastuksista”, Samu sanoo.

Kaksivuotinen hanke toteutetaan projektinjohtomallilla

Skanska aloitti rakennustyöt heinäkuussa 2022, ja hankkeen on määrä valmistua elokuussa 2024. Uuteen rakennukseen tulee kuusi kerrosta ja kellarikerros, yhteensä noin 22 000 bruttoneliötä. Samalla toteutetaan Kiinamyllynkadun alta kulkevan yhdystunnelin sisävalmistustyöt. 

Tyksin psykiatrinen sairaala rakennusvaiheessa
 
Hanke toteutetaan projektinjohtourakkana. Varsinais-Suomen hyvinvointialue toimii sekä tilaajana, rakennuttajana että käyttäjänä. Ennen projektinjohtourakoitsijan valintaa Varha oli tehnyt suunnitelmat aina hankesuunnitelmasta rakennuslupaan asti.  
 
Projektinjohtourakoitsijan kilpailutus järjestettiin neuvottelumenettelynä, jonka päätteeksi Skanska valittiin kohteen projektinjohtourakoitsijaksi. Skanska vastaa työmaan johtamisesta, rakennustyöstä, laadusta ja turvallisuudesta.

Urakkamalli edellyttää tiivistä yhteistyötä

Sekä hyvinvointialueella että Skanskalla on ennestään hyviä kokemuksia projektinjohtourakoista, joissa hanketta viedään eteenpäin tiiviissä yhteistyössä. Tuomon mielestä urakkamalli sopii haastaviin hankkeisiin, joissa vaaditaan saumatonta yhteistyötä ja ratkaisukeskeisyyttä. 
 
”Urakkamallin avulla rakennuttajan ja urakoitsijan vahvuudet saadaan menemään samaan suuntaan.”  
 
Skanskan tulosyksikön johtaja Vesa Hintukainen sanoo, että Skanska on tehnyt viime vuosina noin kymmenen projektinjohtourakkaa Varsinais-Suomessa. 
 
”Malli on tullut meille tutuksi, ja olemme todenneet sen hyvin toimivaksi. Sairaalahankkeessa hyvinvointialue tuo kokonaisuuteen oman asiantuntemuksensa ja jo varsin pitkälle viedyt suunnitelmat, miten sairaalasta saadaan mahdollisimman toimiva”, Vesa arvioi 
   
”Meillä taas on vahvaa osaamista rakentamisen aikataulutuksista, projektijohtamisesta, laadun varmistuksesta ja turvallisuudesta. Hankkeen yksityiskohtia hiotaan toteutusvaiheessa yhdessä.”

Päivitetty: 12.2.2024