c

Vahva turvallisuuskulttuuri tukee laatua ja hyvinvointia

Työturvallisuus kytkeytyy yhä kokonaisvaltaisemmaksi osaksi paitsi itse rakentamista myös sen suunnittelua. Edelläkävijän roolina on kokeilla jo tänään sellaista, mikä on huomisen arkiajattelua ja -teknologiaa.

Laajentunut turvallisuusajattelu haastaa jokaisen skanskalaisen kaikissa hankkeissa johtoa myöten.

Työturvallisuus ulottuu yhä syvemmälle skanskalaiseen tapaan toimia ja ajatella. Skanskan HSE-johtaja Antti Leinon mukaan turvallisuustyö vaatii ennakointia, laaja-alaista osaamista ja yhteistyötä rakentamisprosessin eri vaiheissa.

Vaikka edelleen on tärkeää huolehtia oikeista työtavoista ja suojaimista, lähtee kaikki jo hankkeen valmistelusta ja suunnittelusta. Silloin päätetään esivalmistusasteesta, kuten siitä, ovatko ikkunat kiinnitetty elementteihin jo tehtaalla. Päätöksillä tehdään tehokasta turvallisuustyötä, sillä niiden avulla poistetaan lukuisia putoamisvaarallisia töitä työmaalla. Riskien vähentyminen ja hyvinvoinnin lisääntyminen heijastuu lopulta myös laatuun.

”Onnettomuuksia aiheuttavien työvaiheiden ja olosuhteiden muuttamisella saavutetaan monia etuja. Kun häiriöherkkyys vähenee, saadaan rakentamisesta myös nopeampaa ja laadukkaampaa”, Antti kertoo.

Vuonna 2022 työturvallisuusviikon teemana on liikkuminen ja logistiikka. Molemmat ovat paitsi välttämättömiä, myös riskejä. Skanskan toimitilarakentamisen vastaavalla työnjohtajalla Mikko Rantasella on käytännön esimerkki ennakoivasta työturvallisuussuunnittelusta Ahveniston sairaalan eli Hämeenlinnan uuden keskussairaalan ASSIn työmaalta.

”Putoamissuojavaljaiden kiinnityspiste on mietitty ja merkattu jo suunnittelussa, jolloin asentajan on helppo kiinnittää itsensä holvivaiheessa”, kuvailee Mikko.

Parhaimmillaan Skanskan LIFE – minä välitän -työturvallisuusajattelu ulottuu myös yhteistyökumppaneihin.

”Meillä oli todella hyvä maanrakentaja, jonka kanssa suunnittelimme tiet niin, ettei työmaalla tarvitse juurikaan peruuttaa. Se vähentää merkittävästi onnettomuusriskiä”, Mikko jatkaa.

Tuore teknologia helpottaa tiedonkulkua

Uusien ideoiden omaksumisen lisäksi sujuvaa viestintää tarvitaan myös tiedonkulun teknisessä toteutuksessa. Esimerkiksi ASSIssa radiopuhelinten käyttö on levinnyt elementtiasentajien käytöstä koko työmaalle. Olennaisinta on tavoittaa torninosturinkuljettaja ja työnjohto, mutta tarvittaessa yhdellä soitolla saavutetaan koko työmaa ilman aikaa vievää soittorinkiä.

Länsi-Suomen HSE-päällikkö Jaakko Karhion mukaan työmailla on testattu uusia radiopuhelimia, joissa kaksisuuntainen linja aukeaa puheella täysin ilman tangentin painamista.

”Laite toimii hienosti nosturinkuljettajan, nostotyönohjaajan eli alamiehen ja elementtiasentajan välillä, ja kädet jäävät vapaaksi”, Jaakko sanoo.

Mikon mukaan usein ideat lähtevät liikkeelle ongelmasta, jota joku alkaa ratkoa.

”Työmaalle on luotu keskusteleva ilmapiiri, jossa kehitystä ruokitaan. Muutoksille lämmetään, kun huomataan, miten paljon ratkaisut helpottavat työpäivää.”

Työmaan turvallisuuden hallintaan liittyvän aluesuunnitelman havainnollistamisessakin hyödynnetään nykyään dronen eli kauko-ohjattavan lennokin kuvausominaisuutta. Ilmakuvasta näkee maaston piirteet, lumimäärän ja rakennusvaiheet.

Turvallisuus on myös hyvinvointia

Turvallisuudessa ei ole kyse pelkästään tapaturmien tai riskien välttämisestä, vaan kokonaisvaltaisesta fyysisen ja henkisen kuorman hallinnasta.

Paalutuksen alkaessa ASSIn työmaalle asennettiin desibelejä laskeva taulu, josta tekijät näkevät yhdellä silmäyksellä melun tason ja saavat siitä tietoa moniaistisesti.

Tampereen Härmälänrannassa taas on pilotoitu nostopukua, jonka valjaiden jouset vähentävät nostoissa selän kuormitusta noin 30 prosenttia. Jaakon mukaan nostopuvusta on saatu hyvää palautetta anturamuottiporukan kokeneelta kirvesmieheltä. Kevyt ja istuva nostopuku auttoi myös nuorempia.

”Turvallisuuden lisäksi työn mielekkyydellä ja jaksamisella on tärkeä merkitys hankinnoissa. Päätarkoitus kuitenkin on, että jokainen pääsee ehjin nahoin kotiin”, Jaakko toteaa.

Antti Leinon mukaan laajentunut turvallisuusajattelu haastaa jokaisen skanskalaisen kaikissa hankkeissa johtoa myöten. Turvallisuudesta ei voi oikaista kustannusten tai aikataulussa pysymisen vuoksi edes kiireessä.

”Skanskalaiset tuntevat turvallisuussäännöt hirveän hyvin. Kun välittämisen kulttuuri on vahva, se ei painu taka-alalle kovassakaan paineessa”, Antti sanoo.

Päivitetty: 2.5.2022