c

Työajan joustot helpottavat arjen sujumista

Skanskalla on hyviä kokemuksia joustotyöstä, joka mahdollistaa työn ja muun elämän yhteensovittamisen aiempaa paremmin. Toimistotyön lisäksi joustavia työaikaratkaisuja on kokeiltu myös työmailla.

Päätöstä keskimääräistä pidemmän isyysloman pitämisestä Tuomas ei ole katunut hetkeäkään. Ei edes silloin, kun aiheesta on saanut kuulla leikkimielistä kuittailua vanhemmilta kollegoilta.

Tarve työn ja muun elämän yhteensovittamiseen voi nousta ajankohtaiseksi hyvin monenlaisissa elämäntilanteisessa, esimerkiksi perheenlisäyksen, läheisen hoivatarpeen, opiskelun tai harrastuksen myötä.

Perheystävälliset ja tasa-arvoiset ratkaisut ovat rakennusalalla tervetulleita. Skanska on kehittänyt aktiivisesti työn ja muun elämän yhteensovittamisen ratkaisuja muun muassa Väestöliiton kanssa.

Skanska oli mukana Väestöliiton Perheystävällinen työpaikka -pilottiohjelmassa, jonka puitteissa tehtiin tilannekartoitus ja henkilöstökysely työn ja muun elämän yhteensovittamiseen liittyvistä kysymyksistä. Tulosten avulla tunnistettiin kehittämiskohteita, joiden pohjalta laadittiin kehittämissuunnitelma.

Tärkeä askel oli keväällä 2019 käyttöön otettu joustotyöaika toimistoilla. Joustotyö tarkoittaa, että toimihenkilö voi omaehtoisesti ja työtilanteen mukaan tehdä päivittäisen työajan yhdessä tai useammassa jaksossa aamukuuden ja iltakymmenen välillä.

”Haluamme osaltamme olla rakentamassa sellaista yhteiskuntaa, jossa työ ja tasapaino perheen ja yksityiselämän kanssa toimii hyvin ja lisää hyvinvointia. Monimuotoisen ja hyväksyvän työkulttuurin rakentamiseen kuuluu, että otamme huomioon erilaiset elämäntilanteet osana työntekoa ja työpaikan käytäntöjä. Kyse on sekä asenteista että käytännön teoista”, sanoo Skanska Oy:n henkilöstöjohtaja Nina Jankola-Väntär.

Kiinnostus työajan joustoja kohtaan on kasvanut myös työmailla, joilla on pilotoitu erilaisia joustomalleja. Käytännössä työmaiden joustot voivat tarkoittaa esimerkiksi rajoitettua liukuvaa työaikaa, porrastettua työaikaa, työaikapankkia ja oikeutta työvuorojen vaihtamiseen työkavereiden kesken. Työaikajoustot vaativat aina sopimista ja suunnittelua, ja erityisesti näin on työmailla, jossa monet työvaiheet tehdään ryhmätyönä.

”Työaikajoustojen edistäminen työmailla on yksi tavoitteistamme, ja olemmekin päättäneet, että jokaisella alkavalla työmaalla selvitetään mahdollisuudet työajan joustomahdollisuuksiin työmaanaloituspalaverissa” kertoo Nina.  

Tyytyväisyyttä työhön ja vapaa-aikaan

”Joustotyökäytäntöjen hyödyntämiselle erityisesti suorittavan työn tehtävissä on Suomessa vielä kehitettävää. Skanskan joustavat työmaakäytännöt näyttävätkin suuntaa koko toimialalle. Skanska ja muut työaikajoustojaan kehittävät työnantajat parantavat samalla koko rakennustoimialan houkuttelevuutta työnantajana”, kertoo Väestöliiton Perheystävällinen työpaikka -ohjelman asiakasvastaava Virpi Salmi.

Skanska Konevuokrauksessa varastonhoitajana toimiva Tuomas Kohtalo kertoo, ettei ole katunut päätöstään pitää pidempi isyysvapaa kolmannen lapsensa synnyttyä. ”Olen päässyt kotona ollessani seuraamaan lapsen kehitystä ihan eri tavalla kuin aikaisemmin. Lapsista huomaa, että mitä enemmän heidän kanssaan olen, niin sitä enemmän ’iskäkin kelpaa.’”  

Lasten sairastelut, pakolliset lääkärikäynnit ja muut juoksevat menot aiheuttavat toisinaan poissaoloa työpäivien aikana. ”Työnantaja on suhtautunut ymmärtäväisesti”, Tuomas vakuuttaa.

Henkilöstöltä saatu palaute joustotyöajan käytöstä on ollut äärimmäisen myönteistä – hommat hoituvat niin töissä kuin vapaalla. ”Kyllä tämä ainakin minua kannustaa. Voin tarvittaessa käydä päivällä omilla asioillani ja jatkaa loppupäivän kotona etänä”, sanoo Skanska Infran talotekniikka-asiantuntija Jonne Viljanen.

Jonne rakennuttaa parhaillaan Espooseen omakotitaloa. Talon rakentamisen myötä hänen on täytynyt toisinaan vierailla työmaalla kesken työpäivien. ”Osa viranomaistarkastuksista, joissa minun on täytynyt olla mukana, on työaikaan. Olen käynyt ne hoitamassa ja jatkanut kesken jääneitä töitä joustotyöajan sisällä”, Jonne täydentää.

Päivitetty: 19.2.2020