c

Mitä perheystävällisyys sinulle tarkoittaa? – Omannäköinen elämä sallittua

Skanska lähti jo vuonna 2016 mukaan Väestöliiton perheystävällinen työpaikka -ohjelmaan, sillä halusimme tarkastella toimintakulttuuriamme perheystävällisyyden ja työelämän joustojen näkökulmasta.

Henkilöstön kanssa käydyn vuoropuhelun avulla käsitys perheystävällisyydestä laajeni tarkoittamaan työuran eri vaiheissa ilmeneviä tarpeita työn ja muun elämän rikkaaseen yhteensovittamiseen – riippumatta siitä, millainen oma perhemuoto on.

Skanskassa kulttuuriimme vaikuttaa vahvasti monimuotoisen ja hyväksyvän työyhteisön arvostaminen ja kehittäminen. Uskomme erilaisten näkökulmien tuottavan paremman lopputuloksen, tuottavan asiakkaalle enemmän lisäarvoa. Samanmielisten ja saman näkökulman omaavien kanssa asiat saattavat tuntua sujuvan helpommin, mutta lopputulos saattaa joskus jäädä ohueksi. 

Kaikkien kuuleminen ja erilaisten näkökulmien hyödyntäminen vaatii laadukasta johtamista. Panostammekin jatkuvasti esihenkilöidemme kehittämiseen ja heidän tukemiseensa arjen haasteissa.

Mahdollistetaan omannäköinen elämä

Monimuotoisessa työyhteisössä työskentelevillä ihmisillä on erilaisia tarpeita, jotka vaativat erilaisia joustoja. Pyrimme mahdollistamaan nämä luomalla prosesseja, mutta ennen kaikkea sopimalla asioista yhdessä tiimeissä ja työyhteisössä. Vuoropuhelu esihenkilöiden ja tiimiläisten, mutta myös tiimien kesken on ensiarvoisen tärkeää.

Työntekijät eivät ole Skanskalle resursseja vaan ihmisiä, joilla on oma elämä. Kun puhutaan työajan joustoista, on tärkeää puhua myös elämän tasapainosta. Se tarkoittaa, että elämme omannäköistä elämää, jossa pystymme jollakin tavalla säätelemään sitä, milloin tai missä työtä tehdään. Työasiat kulkeutuvat usein kotiin, mutta myös kotiasiat kulkeutuvat töihin. Kuka voisi työskennellä ilman, että kotona odottava sairas lapsi tai eroahdistuksesta kärsivä lemmikki ei tulisi päivän aikana ajatuksiin? Kuka pystyy sulkemaan meneillään olevan tarjouskilpailun kokonaan pois mielestä, kun päivä toimistolla on täysi?

Avainsanana autonomia

Mielenkiintoisen ja uuden näkökulman hyvinvointiin toi Ylen 7.6.2021 uutisoima Jyväskylän yliopiston professori Anu Sivusen ryhmän tutkimus siitä, miten työn tekeminen vapaa-ajalla voikin auttaa jaksamaan vähentämällä työn emotionaalista kuormittavuutta. Ajatus Sivusen tutkimuksessa Ylen mukaan oli henkilön kokema autonomia, eli vapaus vaikuttaa itse työn tekemisen tapaan, aikaan ja paikkaan.

Mitä voimme tästä oppia? Jatkamme monimuotoisen ja hyväksyvän työyhteisömme kehittämistä osana kulttuurimme jatkuvaa matkaa. Koulutamme ja tuemme esihenkilöitämme heidän johtamistyössään. Tuomme lisää autonomiaa joustojen avulla sinne, missä sitä tarvitaan lisää. Annamme myös elämän näkyä ja arvostamme ihmisiä niinä psykofyysisinä kokonaisuuksina, joiksi heidät on tarkoitettu. Henkilöstön ja heidän tarpeidensa huomioiminen näkyy vaihtuvuuden laskuna, mikä mahdollistaa henkilöstön pitkäjänteisen kehittämisen. Mielestäni tämä on yksi vahvuutemme – ja kilpailuetumme.

Julkaistu: 17.6.2021