c

Rakennusalan kiinnostavimmat keksinnöt kuplivat nyt ekosysteemeissä

Maailman kutistuessa ja vaatimusten kasvaessa kukaan ei pysy kehityksessä mukana yksin. Ekosysteemiajattelussa yhdessä tekeminen ja osallistaminen tähtäävät koko rakennusalaa mullistaviin innovaatioihin. Tällaisissa kumppanuuksissa Skanska on omimmillaan.

Kumppanuudet edistävät monimuotoisuutta, johon Skanskalla aidosti uskotaan. ”Elämä olisi helpompaa, jos olisimme kaikki samanlaisia. Kehittyminen vaatii kuitenkin erilaisuutta ja uusia näkökulmia”, toteavat Jan Elfving, Nina Jankola-Väntär ja Jari Renlund.

”Innovointi on aina ollut meille luontaista. Ekosysteemien kautta kasvava kompetenssi helpottaa edistettävien ideoiden priorisointia ja yhteiset ratkaisut hyödyttävät koko rakennusalaa. Tämä pätee erityisesti digitalisaatioon, jossa nähdään yhä enemmän yritysten yhdessä kehittämiä alustoja”, Skanska Suomen toiminnan tehokkuudesta vastaava Jan Elfving toteaa.

”Voidaan sanoa, että on olemassa kahdenlaista innovointia; sellaista, jossa luodaan jotain täysin uutta ja uniikkia, sekä niin sanottua jatkuvaa kehittämistä, jossa pienin askelin parannetaan nykyistä tekemistä, tuotetta tai palvelua. Molemmat ovat tärkeitä”, Jan toteaa.

Kompetenssia, näyttöä ja kykyä skaalautua

Kumppaneita valittaessa vaakakupissa painavat selkeät kriteerit. Yksi tärkeimmistä on Skanskan kanssa yhteneväinen arvomaailma. Voittoa haetaan vastuullisesti. Vision on oltava projektitiimissä kirkkaasti yhteinen ja henkilökemiankin kohdattava.

”Toimiva kumppanuus vaatii kompetenssia, näyttöä ja kykyä skaalautua. Pilotti voi olla helppo toteuttaa mutta sillä ei ole merkitystä, jos hyvää ideaa ei pystytä skaalaamaan. Ekosysteemiajattelun mukaisesti innovaatiot ovat tarkoitettu jaettaviksi. Jotkin projektit ulotetaan jopa koko rakennusalalle, kuten Fira Smartin kanssa kehittämämme tahtituotantosovellus”, Jan kertoo.

”Rakentaminen on hyvin keskinäisriippuvaa, eikä kukaan toimija voi menestyä yksin”, komppaa Fira Groupin toimitusjohtaja Jussi Aho. ”Alan tuottavuus paranee vain toimimalla yli siilojen ja kehittämällä teknologiaa koko ekosysteemin käyttöön. Olemme erittäin iloisia, että olemme päässeet teknologian kehitysyhteistyöhön Skanskan kaltaisen kansainvälisesti merkittävän toimijan kanssa”, Jussi sanoo.

Yhdessä olemme enemmän

Uusien ideoiden hyödyntäminen vaatii vaivannäköä, vuoropuhelua ja monimuotoisuutta. Eri alojen ammattilaiset osaavat itse parhaiten kertoa, miten työntekoa voitaisiin sujuvoittaa.

”Innovaatioissa on riskinä usein se, että lähdetään liian teknisesti liikkeelle eikä muisteta ottaa käyttäjää huomioon. Sitä sudenkuoppaa me haluamme välttää. Kun puhumme innovoinnista, puhumme nimenomaan ihmisten työtapojen ja tekemisen kehittämisestä. Sitä ei voi tehdä irrallisena työyhteisöstä, vaan uudistukset perustuvat vahvalle vuoropuhelulle työmaan väen kanssa”, sanoo Skanskan henkilöstöjohtaja Nina Jankola-Väntär.

Työmaan digitaitojen edistämisessä tavoitteena ei ole siis vain saada kaikille älypuhelinta käteen. Ensin tunnistetaan tarve, sitten etsitään ratkaisu. Oikein mitoitetut ja sijoitetut digivälineet tekevät työstä sujuvampaa, tehokkaampaa ja tekijälleen merkityksellisempää.

”Digitalisaatio merkitsee ihmisille eri asioita”, toteaa Skanskan pääluottamusmies Jari Renlund. ”Työntekijän näkökulmasta digitalisaatio voi olla esimerkiksi sitä, että kavereilla on käytössä ajanmukaiset, toimivat työvälineet. Niillä on suuri merkitys onnistuneeseen työntekoon.”

Skanska on edelläkävijänä monessa mukana

SmartLab – Älykotiratkaisujen kiihdyttämö

ABB:n ja Metropolian kanssa yhteistyössä toteutettu SmartLab on oikea minikaksio, jossa testataan älykotien teknologiaa aidossa ympäristössä. SmartLabin älykotilaborariossa pystytään kehittämään niin asukkaalle kuin asentajalle helppokäyttöisiä ratkaisuja aiempaa nopeammalla syklillä. Yhteistyöstä hyötyvät samalla alan opiskelijat.

Building 2030 -konsortio – Laadukkaan rakentamisen visio vuodelle 2030

Suomalaisen rakennusalan tuottavuutta ja sujuvoittamista edistävä Building 2030 -yhteistyö on luonut kokonaisen ekosysteemin laadukkaan rakentamisen kehitystyölle. Monivuotiseen hankkeeseen kuuluu Aalto-yliopiston ja Skanskan lisäksi 20 rakennusalan yritystä.

Stardust – Pienempi hiilijalanjälki aurinkosähköllä

EU-rahoitteinen Stardust-projekti tähtää hiilineutraaliin Tampereeseen vuoteen 2030 mennessä. Osana Stardust-hanketta Skanska on kehittänyt ja toteuttanut aurinkopaneeleiden tuottaman energian valjastamista taloyhtiön yhteiskäyttöön Härmälänrannassa.

Työmaalähtöinen tahtituotantosovellus koko rakennusalan käyttöön

Yhdessä Fira Smartin kanssa kehitetty sovellus tarjoaa työmaille helpon työkalun, jonka avulla tahtituotannon koko potentiaali saadaan käyttöön. Työkalun kehittäminen pohjaa vahvaan yhteistyöhön työnjohdon ja työntekijöiden kanssa. Tahtituotantosovellus skaalataan vuoden 2022 aikana koko rakennusalan käyttöön.

Polku – Kiinteistön digitaalinen kaksonen

Kiinteistön digitaalinen kaksonen hyödyntää tietomallia sekä sensoridataa, kuten lämpötiloja tai hiilidioksidipitoisuuksia. Käyttöliittymän kautta visualisoidaan linkitettyä dataa ja vähennetään manuaalista työtä etenkin luovutusvaiheessa. Samalla luodaan edellytyksiä tehostaa kiinteistön ylläpitoa. Suomalainen Polku toimii Skanskan kumppanina digitaalisten kaksosten kehityksessä.

Lue lisää Skanskan blogista

Päivitetty: 11.11.2021