c

Rakennusalan käytäntöjä kehitetään ekosysteemeissä – nyt otetaan isoja loikkia

Rakennusalaa arvostellaan usein heikosta tuottavuudesta ja laadusta. Yhdeksi syyksi on nostettu alan pirstaleisuus, vaikka innovaatioiden suhteen tämä voi olla jopa etu, kunhan uskallamme aidosti hyödyntää ekosysteemejä.

Kun muutama vuosi sitten kävin Piilaaksossa, siellä kaikki puhuivat ekosysteemeistä. Tuolloin ajattelin, että se on taas yksi trendikäs konsulttislogan, mutta tarkemmin ajateltuani hoksasin, että yksittäinen rakennusprojektikin on oma ekosysteeminsä. Tämä sai minut pohtimaan, voisimmeko hyödyntää näitä ekosysteemejä entistä paremmin rakennusalan innovaatioiden kehittämisessä.

Vuonna 2018 Skanska teki asuntokaupan digitaalisesti ensimmäisenä Suomessa. Nyt digitaalinen asuntokauppa on jo muidenkin toimijoiden arkipäivää niin uusien kuin käytettyjen asuntojen kaupassa. Digitaalisen asuntokaupan mahdollistanut innovaatio kehitettiin ekosysteemissä, johon kuului startup-yrityksen lisäksi pankkeja ja kansainvälinen rakennusliike Skanska. Voisi kuvitella, että tällainen monen eri tahon kehitys olisi hidasta ja kankeaa, mutta kävikin päinvastoin. Kehitystyö ideasta ensimmäiseen digitaaliseen kauppaan kesti loppujen lopuksi vain yhdeksän kuukautta.

Ekosysteemin voimasta innovoinnissa on esimerkkinä myös Skanskan ja Fira Smartin teknologiakehityksen yhteistyö. Aloitimme yhteisen teknologiakehityksen viime vuonna, ja nyt pilotoimme uutta sovellusta, jonka avulla rakennusalan toimijat voivat saada täyden hyödyn irti tahtituotannosta aina aikataulusuunnittelusta tuotannon ohjaukseen sekä työmaiden päivittäisjohtamiseen.

Tahtituotannon potentiaalia ei saada käyttöön ilman kehittyneempiä työkaluja

Tällä hetkellä Suomessa suurin osa merkittävimmistä rakennusliikkeistä on jo kokeillut tahtiaikatauluun perustuvaa aikataulujohtamista. Alan tuottavuus voi parantua merkittävästi tahtituotannon avulla, mutta yksi edellytys laajemmalle skaalautumiselle ja koko potentiaalin hyödyntämiselle ovat helppokäyttöiset ja modernit digityökalut. Kokonaiskuvassa tärkeäksi muodostuukin tiedon liikkuminen koko tuotantovaiheen läpi, mikä mahdollistaa työmaalla modernin tiedolla johtamisen.

Tuotannon aikasäästön potentiaalista kertoo Aalto-yliopiston Building 2030 -hankkeen pilotit, joissa nähtiin, että työn sujuvuuden lisääntyminen voi mahdollistaa jopa 30 prosentin aikasäästön. 

Reaaliaikainen rakennusprojektien aikataulusovellus on yksi mielenkiintoisimmista ja alaa mullistavimmista innovaatioista, jonka kanssa itsekin työskentelen tällä hetkellä. Ratkaisun avulla kaikki osapuolet voivat yhdessä suunnitella, seurata ja ohjata hankkeen aikataulua, haluamallaan tarkkuudella. Kehitystyön taustalla on klassinen ekosysteemi. Aalto-yliopiston Building 2030 -konsortiossa on tehty ansiokasta perustutkimusta, johon on kuulunut ideoiden hakeminen eri puolilta maailmaa ja niiden testaaminen. Näistä ideoista tutkijat ovat seuloneet mielenkiintoisimmat edelleen jatkojalostettavaksi yritysten kanssa, tahtituotantokin sai alkunsa tutkimuksesta. Tiivis yritysten ja tutkijoiden yhteistyö ja sparrailu nopeuttavat kehityksen sykliä ja uusia ideoita viedään ketterästi käytäntöön.

Työmaalähtöinen kehitystyö kaiken A ja O

Skanskan ja Fira Smartin teknologiakehitystyössä hyödynnetään aidosti työmaiden ja rakennusyritysten osaamista, myös työmailla työskentelevät käyttäjät on alusta lähtien otettu vahvasti mukaan kehitystyöhön. Kehitystiimin muodostavat molempien yritysten aikatauluttamisen osaajat, jotka kehittävät työmaiden kanssa tahtituotannon hallintaan uutta sovellusta.  

Opit ekosysteemissä innovoimisesta: Teknologia ei kehity itsestään, ensin pitää löytää yhteinen sävel

Innovaatioyhteistyötä on ollut hienoa seurata. Erityisesti sitä, miten eri yritykset ja hyvin eri taustaiset ihmiset innovoivat ja haastavat toisiaan. Tosin alussa olimme niin innoissamme teknologiasta, että ihmiset kehitystiimissä melkein unohtuivat. Pidimme itsestään selvänä, että eri yrityksistä ja eri taustoista tulevat ihmiset työskentelisivät yhteisen innostavan haasteen äärellä kuin rasvattu yhdessä heti ensimmäisestä päivästä alkaen, mutta näinhän se ei ollut. Onneksi meillä oli rohkeutta nostaa ajoissa kissa pöydälle ja keskustella. Tärkeä oppi ja muistutus meille oli, että on varattava todella paljon aikaa toistemme kuuntelemiselle ja ymmärtämiselle. Nyt korona-aikana tähän on pitänyt kiinnittää erityisesti huomiota, kun teemme töitä etänä.

Ekosysteemissä onkin tärkeää, että jokainen siinä mukana oleva osapuoli tuntee hyötyvänsä työskentelymallista. Rakennusalan digiloikkaa ei tehdä yhden tai kahden yrityksen omissa tutkijankammiossa vaan ekosysteemeissä. Tulevina vuosina tulemme näkemään rakennusalalla useita digiloikkia.

Skanskan ja Fira Smartin yhteistyö pohjautuu ajatukseen, että kunnolla rakennusalan tarpeeseen vastaavan sovelluksen kehittäminen on mahdollista vain yhteistyössä ja työmaat edellä. Alalla on valtavan iso potentiaali tuottavuuden parantamisessa, mutta kukaan ei tee toimialan murrosta yksin.

Julkaistu 14.9.2021