c

Lippulaiva valmistui poikkeuksellisessa ajassa poikkeukselliseksi kaupunkikeskukseksi – onnistumisen taustalla vahva, jaettu tahtotila ja rutkasti ongelmanratkaisukykyä

Keskelle kasvavaa Espoonlahtea maaliskuussa 2022 valmistunut Lippulaiva on uuden ajan urbaani kaupunkikeskus. Monivaiheinen hanke saatiin pandemiasta huolimatta ajallaan valmiiksi – mutta siihen tarvittiin luottamusta, yhteistä tahtotilaa ja paljon suoraa puhetta.

Urbaani Lippulaiva on uuden ajan kaupunkikeskus ja liikenteen ja lähipalveluiden solmukohta. Maaliskuussa 2022 valmistunut Lippulaiva palvelee vauhdilla kasvavan Suur-Espoonlahden asukkaita uudella metrolinjalla, bussiterminaalilla, kirjastolla, päiväkodilla ja lähes sadalla liikkeellä, kahvilalla, ravintolalla ja palvelulla.

Kokonaisen kaupunkikeskuksen rakentaminen vaatii monien eri osapuolien yhteensovittamista ja ennen kaikkea avointa, suoraa kommunikointia. On kyettävä tekemään yhteistyötä laaja-alaisesti monimuotoisen tiimin kanssa. Meillä onkin tapana sanoa, että rakennustyömaalla kuljetetaan tavaran lisäksi jatkuvasti myös tietoa”, sanoo työpäällikkö Riikka Mattila Skanskalta.  

Skanska vastasi kaupunkikeskushankkeen projektinjohtourakoinnista. Aloittaessaan mittavan urakan Lippulaivan tulevalle paikalle oli jo rakennettu maanalaisia betonirakenteita ja teräsrunkoja. Samaan kortteliin rakennettiin yhtäaikaisesti paitsi metroasemaa ja bussiterminaalia, myös asuinrakennuksia sekä Euroopan suurinta liikerakennuksen maalämpö- ja viilennyslaitosta. Rinnakkaiset, erilliset hankkeet oli sovitettava huolella yhteen. 

Sitoutumisen ja jouston tasapainottelua 

Sekä tilaaja Cityconille että urakoitsija Skanskalle korostetun tärkeää oli sovitussa aikataulussa pysyminen. Suuressa hankkeessa totisesti riitti osapuolia, joilla kullakin oli omat aikataulunsa ja tarpeensa. Tilaajan organisaatio, liiketilojen tulevat vuokralaiset, konsultit ja valvojat, suunnittelijat, viranomaiset, työmaa-alueen naapurusto, ympäröivät työmaat ja niiden urakoitsijat, Skanskan työntekijät, aliurakoitsijat sekä työmaan toimihenkilöt – kaikilla oli oma tärkeä roolinsa kokonaisuuden onnistumisen kannalta. 

Palettia laittoi uusiksi myös pandemia, joka myllersi nopeasti maailmankirjoja ja rakennustyömaan käytänteitä. 

Vaikka korona leimasi vahvasti hankkeen ensimmäistä kahta vuotta, Skanskan kanssa päästiin aina parhaiten eteenpäin puhumalla suoraan ja avoimesti ja konkretiaa pyrittiin sanoittamaan puolin ja toisin. Haastava hanke pystyttiin viemään menestyksekkäästi ja aikataulussa läpi – ja vielä aivan uudenlaisena pandemia-aikana. Siitä kiitos kuuluu Skanskalle”, toteaa rakennuttajapäällikkö Noora Viranko Cityconilta.  

”Tilaajan luottamus tekemiseemme tuntui hyvältä ja näkyi konkreettisesti siinä, miten avoimesti vaikeistakin aiheista pystyttiin keskustelemaan”, Mattila komppaa ja kiittää, että suunnitellusti toteutetuista työvuorojen porrastamisista, karanteeneista ja joukkoseulonnoista huolimatta työmaata ei tarvittu kertaakaan sulkea. Työvaiheet yhteensovitettiin osittaisella tahtiaikataululla, johon koko työmaatiimi, asiakas, aliurakoitsijat ja muut osapuolet sitoutuivat. 

”Meillä oli yhteinen, kova tahtotila saada luovutettua hanke aikataulussa, ja siksi ongelmaratkaisu- ja päätöksentekokykyäkin löytyi kautta linjan”, Skanskan Mattila sanoo. 

_53A8792.jpg

Kun vuokralainen on tyytyväinen, asiakas on tyytyväinen 

Lippulaivassa asiakkaan asiakkaiden, eli liiketilojen vuokralaisten rooli oli korostetun tärkeä. Kunkin vuokralaisen yksilöllisiin tarpeisiin täytyy vastata ja heidän pitää saada ajallaan liiketilat, joissa oma bisnes voi kukoistaa.  

”Kauppakeskushanke poikkeaa merkittävästi muista toimitilahankkeista siinä, että loppuasiakkaat ovat käytännössä yksittäisten, keskenään hyvin erilaisten tilojen käyttäjiä. Meille oli tärkeää, että turvallisuus, logistiikka ja viestintä pelaavat erityisesti siinä vaiheessa, kun vuokralaiset saapuvat keskeneräiselle työmaalle omia tilojaan rakentamaan”, Viranko avaa tilaajan näkökulmaa. 

Skanska piti huolen siitä, että Cityconin vuokralaiset pääsivät tutustumaan työmaahan hyvissä ajoin ja muutto omiin tiloihin oli rakennustyömaihin tottumattomillekin turvallista. 

”Vuokralaisilta tuli positiivista palautetta siitä, että liiketilat olivat siistissä kunnossa eikä työmaalla liikkuminen hirvittänyt, vaikka paikalla olikin valtavasti porukkaa ja moni työvaihe vielä kesken. Palaute lämmitti, sillä vuokralaiset ovat tilaajalle tärkeitä. Jos vuokralainen on tyytyväinen, asiakaskin on usein tyytyväinen”, Mattila toteaa. 

Lippulaivan hankkeessa panostettiin myös tiiviin naapuruston huomiointiin. Tavoite oli, että paikallisten arki sujuisi monivuotisesta rakennushankkeesta huolimatta mahdollisimman jouhevasti. 

”Lähialueelle jaettiin säännöllisesti naapuriuutiset, halukkaille järjestettiin naapuritilaisuuksia ja poikkeavista työajoista ja liikennejärjestelyistä ilmoitettiin tarpeen mukaan. Vaikka olemme rakentajana väliaikaisia naapureita, haluamme olla mahdollisimman hyviä sellaisia”, Mattila sanoo. 

Päästötöntä ja paikallista geo- ja aurinkoenergiaa  

Lippulaiva on energiankulutuksen osalta täysin hiilineutraali ja oiva esimerkki tulevaisuuden vastuullisista energiaratkaisuista. Lähes koko kauppakeskuksen sekä Lippulaivan yhteyteen rakennettavien asuinrakennusten käytönaikainen lämmitys ja jäähdytys tulee maan alle sijoittuvasta geoenergialaitoksesta, jonka rakensi ja omistaa energiayhtiö Adven. Katolle asennetut aurinkopaneelit keräävät energiaa tarvittavaan kiinteistösähköön, kuten hisseihin, ja energiankäyttöä optimoi älykäs mikroverkko.  

”Lippulaivan ympäristöarvot istuvat myös Skanskan hiilineutraaliustavoitteisiin, joita tässäkin hankkeessa pääsimme edistämään monien kumppanien kanssa. Jokaisella hankkeella ja ratkaisuilla on merkitystä, kun tähtäämme yhteisiin ilmastotavoitteisiin”, sanoo Mattila. 

Espoonlahden metroaseman valmistuttua vuonna 2023 Lippulaivaan pääsee pyörä- ja bussiyhteyksien lisäksi myös metrolla. Jo nyt Lippulaiva viitoittaa tietä ohi automarkettien kohti kestävämpiä, keskitettyjä lähipalveluita – ja edustaa kauppakeskusten joukossa nimensä mukaisesti todellisena lippulaivana. 

Päivitetty: 31.8.2022