c

Jatkuvan laadun parantamisen radalla

Miten skanskalaiset ylläpitävät jatkuvan parantamisen kulttuuria työmaan arjessa? Ammattiylpeys ja asiakkaille omistautuminen näkyvät oman työn jäljen mittaamisessa ja yhteisten pelisääntöjen noudattamisessa.

“On hyvä, että puhe rakentamisen laadusta lisääntyy entisestään”, toteavat HSE-päällikkö Juhana Leinonen ja kirvesmies Timo Seppänen.

HSE-päällikkö Juhana Leinonen toimii Skanskalla neljän laadunmittaajan esihenkilönä. Laadunmittaajat kiertävät Skanskan työmailla Etelä-Suomen alueella ja tekevät tarvittavia kokeita, kosteusmittauksia ja kuvauksia. 

”Mittaukset tehdään yhteistyössä työmaan kanssa. Yhteinen tavoitteemme on varmistaa, että asuminen tulevissa kodeissa on terveellistä ja turvallista. Laadun dokumentointi on tärkeää, jotta laatuasioita voidaan yhdessä kehittää edelleen”, Juhana sanoo. 

Esimerkiksi kosteudenhallintaa kehitetään rakentamisenaikaisella olosuhdehallinnalla ja RTS-ympäristöluokituksella. Ratkaisevimmat onnistumiset tehdään jo suunnittelu- ja rakennusvaiheessa. Juhana painottaa, että alkuvaiheen satsaus on pientä verrattuna siitä saatuun hyötyyn. 

”Niin kauan kuin taloja rakentavat ihmiset, robottitarkkuuteen ei päästä. Skanskalla on kuitenkin hyvät toimintamallit laadun varmistamiseksi. Yhteisen tavoitteen tulee aina olla yhtenäinen, erinomainen laatu”, hän toteaa.  

Vuosi vuodelta siistimpää jälkeä  

Kirvesmies Timo Seppänen on tehnyt väliseiniä pitkälti samojen kavereiden kanssa jo 20 vuotta. Sinä aikana koneet ovat kehittyneet ja omakin laatuajattelu kypsynyt. Laatuasiat ovat entistä enemmän tapetilla. 

”Vuosien saatossa olen tullut yhä tarkemmaksi siitä, mitä käsistäni päästän. Jos haluaa ammattitaidolleen arvostusta ja hyvän maineen, hommat pitää tehdä huolella. Lopulta se ei vaadi kuin muutaman minuutin aikaa tarkastaa oman työn jälki vielä kertaalleen”, Timo sanoo.  

Timolla on tapana käydä jututtamassa korjaus- ja takuupuolen päälliköitä ja kysellä jälkikäteen, onko väliseinissä tai -katoissa ilmennyt mitään erityistä. Onko työvaiheita, joita voidaan edelleen kehittää? Nykyään esimerkiksi kipsi- ja betoniseinän väliin asennetaan lasikuitunauha, jotta vältytään seinän hiushalkeamilta.  

”Tuollainenkin asia näkyy laatuna asiakaskokemuksessa, eikä ota silmään heti muuttopäivänä. Palautteen kuulee tietenkin mieluummin aina omalta väeltä ajoissa kuin uusilta asukkailta viiveellä.” 

Päivitetty: 25.3.2022