c

Kainuun uusi sairaala, Kajaani

 • Kainuun uusi sairaala
 • Aula, 2 krs.
 • Aula, 3 krs.
 • Laboratorion odotustila
 • Lastenosasto
 • Päiväsairaalahuone

Kainua-allianssin suunnittelijat, rakentajat ja sairaalan henkilöstö tekivät yhdessä töitä Kainuun uuden sairaalan rakennusprojektin parissa Kajaanissa vuodesta 2015 aina vuoteen 2021. 

Nykyaikaisen sairaalan suunnittelussa yhdistyivät laadukas hoito, tehokkuus, inhimillisyys ja turvallisuus. Tilaajan, kainuun soten, vaatimukset hankkeelle olivat selkeät: sairaalan on tuettava potilaan kuntoutumista, toiminnan joustavuutta ja tehokkuutta sekä muuntojoustavuutta tulevaisuuden muutoksia varten.

Potilas- ja käyttäjälähtöisellä suunnittelulla on haluttu varmistaa, että rakennus palvelee toimintaa mahdollisimman hyvin.

Sujuvuutta ja turvallisuutta

Kajaanissa työmaa oli aivan toimivan sairaalan vieressä, joten häiriöiden mahdollisuudet oli minimoitava. Potilastyö jatkui, kunnes sairaala oli valmis muuttoon. Tätä varten rakennukset sijoiteltiin ja vaiheistettiin siten, että rakennustyöt eivät keskeyttäneet hoitoa. Aluesuunnitelmassa sairaalaan saapumista ja opastusta selkeytettiin. Liikennevirtoja ohjattiin turvallisiin suuntiin.

Sairaalan muoto ja tilojen järjestys ovat helposti hahmottuvia. Valoisalta sisäkadulta pääsee helposti eri osastoille ja kerroksiin. Yksiköt, vastaanotot ja osastot on suunniteltu toimimaan sekä itsenäisesti että yhteistyössä muiden toimintojen kanssa.

Henkilö- ja tavaravirtojen sujuvuus, turvallinen ja tehokas toiminta sekä hyvän hoidon näkökulmat ohjasivat korostetusti ratkaisuja. Rakennuksessa käytetään myös älykkäitä talo- ja kiinteistötekniikan ohjausjärjestelmiä, integroitua turvallisuus-, paikannus- ja viestintätekniikkaa sekä varastoautomatiikkaa.

Puurakentaminen on vahvasti osana Kainuun uutta sairaalaa. Puuta käytetään paitsi sisustuksessa ja sisärakenteissa, myös näkyvästi koko rakennuksen julkisivuissa. Tehdasvalmisteisia, puurunkoisia ja -verhoiltuja elementtejä ikkunoineen ja pellityksineen asennettiin rakennuksen ulkoseiniin yli 10 000 neliömetriä.

Viihtyisiä tiloja potilaille ja työntekijöille

Rakennuksen kolme ylintä kerrosta muodostaa Kainuun uuden sairaalan osastosairaalan. Yksi osasto muodostuu kolmesta siivestä, jossa kussakin on 9–11 pääosin yhden hengen potilashuonetta. Kuntouttavan hoidon kehittämiseen on erityisesti panostettu osastoilla. Hankkeen käyntikorttinakin tunnetut kuntoutuskadut mahdollistavat potilaiden aktiivisen toiminnan sairaalassa, mutta rauhoittavat potilashuoneet hoidolle ja toipumiselle. Ratkaisulla on saatu osastokäytävät lyhyemmiksi ja toimivimmaksi.

Hoitoympäristöllä on tutkitusti merkitystä potilaan hoitokokemusten ja toipumisen kannalta. Värit, materiaalit ja valaistus ovat osa kokonaisuuden luomista. Sairaala on myös tuhannen henkilön työpaikka, joten viihtyisyyteen panostettiin monin tavoin. Rakentamisbudjetista käytettiin osa myös taiteelle. Taideohjelman teemana on metsä ja luonto, jotka näkyvät monipuolisesti rakennuksen eri osissa.

Tietomallintaminen osana hankkeen toteutusta

Projektiosapuolten yhteistoiminta oli poikkeuksellisen tiivistä ja hankkeessa hyödynnettiin muun muassa allianssiosapuolten yhteistä Big Room -toimistoa työmaalla sekä tietomallikoordinaatiota. Keskeisenä työkaluna käytettiin virtuaalitilaa, jonka avulla sairaalan henkilöstöä saatiin mukaan tulevien tilojen suunniteluun. Tilassa pystyi liikkumaan lähes luonnollisen kokoisessa kolmiulotteisessa ympäristössä. Tietomalleja käytettiin myös yksiköiden henkilöstön infotilaisuuksissa sekä sairaalan käyttöönottovaiheessa perehdytyksen apuvälineenä.

Työmaalla tietomallin käyttöä sovellettiin paitsi rakennustuotannon suunnitteluun ja seurantaan myös käytännön toteutukseen, eli esimerkiksi suunnitelmien tarkasteluun työmaalla mobiililaitteiden avulla. Rakenne-, arkkitehtuuri- ja taloteknisten mallinnusten lisäksi myös sairaalan varusteiden ja laitteiden mallintaminen toi merkittävää lisäarvoa hankkeelle. Vaihtoehtojen vertailu ja muutosten tekeminen ehdotussuunnitteluvaiheessa, kustannuslaskennan ja hankinnan sekä rakentamisen tuotantoa palvelevat tehtävät olivat yhteensovittamisen lisäksi keskeiset hyödyt. Lue lisää.

Hanke voitti pääpalkinnon Tekla BIM Awards Suomi ja Baltia 2018 -kilpailussa ja sai kunniamaininnan kansainvälisessä Tekla Global BIM Awards 2018 -kilpailussa.

Uusi sairaala pähkinänkuoressa

Kainuun uusi sairaala toteutettiin yhteisvastuullisena allianssiurakkana, jonka osapuolina ovat Kainuun sote, Sweco, Skanska ja Caverion.

Rakennushankkeen laajuus oli 46 000 bruttoneliömetriä, josta 5 % oli peruskorjausta. Uuden sairaalan ensimmäiset osat valmistuivat vuoden 2019 lopussa. Ensimmäiset potilaat vastaanotettiin alkuvuonna 2020.

Kokonaisuudessaan uudistettu keskussairaala otettiin käyttöön vuonna 2021. Käytöstä poistuvat vanhan sairaalan osat purettiin.

Sairaalassa toimivat päivystyspalvelut, perusterveydenhuollon vastaanotot sekä kaikki keskeiset erikoisalat mukaan lukien leikkaus- ja synnytystoiminta. Nykyisen päivystysrakennuksen tiloja peruskorjattiin lasten ja nuorten psykiatrian sekä kehitysvammahuollon käyttöön.

Vuodepaikkoja sairaalan osastoilla on yhteensä 240.

Uuden sairaalan keskeisiä tavoitteita

 • potilaita varten suunniteltu, tehokas sairaala
 • kuntouttava, esteetön ja turvallinen hoitoympäristö
 • älykäs sairaala, jossa uutta teknologiaa hyödynnetään sekä hoidossa että rakennuksessa
 • muuntojoustavat tilat
 • puurakentamisen hyödyntäminen
 • elinkaarikustannuksiltaan edullinen rakennus

 

Etsi projekteja

Projektien määrä

loading