c

Kainuun uusi sairaala voitti pääpalkinnon Tekla BIM Awards -kisassa

Lehdistötiedotteet 15.6.2018 8.00 CET

Kainuun uusi sairaala on valittu parhaaksi projektiksi vuoden 2018 Suomen ja Baltian alueen Tekla BIM Awards -kilpailussa. Lisäksi Tampereen keskustassa rakenteilla oleva Skanskan tornitalohanke Luminary sai kunniamaininnan.

Yksityiskohta kainuun uuden sairaalan tietomallista

Ohjelmistotalo Trimble Teklan järjestämässä kilpailussa arvioidaan sitä, miten laaja-alaisesti ja innovatiivisesti rakennushankkeissa hyödynnetään tietomallintamista. Voittajat julkistettiin ja palkinnot ojennettiin voittajille 14.6.2018 Tekla BIM Awards -kesägaalassa Helsingissä.

Merkittävä puurakentamishanke tukee tehokasta sairaanhoitoa

 Kainuun keskussairaalan uudisrakentamisella ja peruskorjauksella turvataan kainuulaisten päivystävät sairaanhoidon palvelut sekä syvennetään perusterveydenhuollon ja erikoisairaanhoidon yhteistyötä. Hankkeen toteuttaa Kainua-allianssi. Tietomallipohjainen suunnittelu on ollut alusta alkaen lähtökohtana ja tilaajan vaatimuksena.

 Uuden sairaalan toteutusvaihe käynnistyi helmikuussa 2017, ja hanke on nyt harjakorkeudessa. Sairaala valmistuu kahdessa eri rakennusvaiheessa, ja kokonaisuudessaan työt saadaan päätökseen syksyllä 2021. Seitsenkerroksisen sairaalan kerrosala on noin 46 000 bruttoneliömetriä. Betonielementtejä hankkeessa on noin 7 000 kappaletta, paikallavalubetonia yli 11 000 kuutiota ja teräsrakenteita noin 290 000 kiloa.

Sairaala on paitsi teknisesti myös toiminnallisesti vaativa hanke, sillä rakennuksen ja tekniikan tulee kaikin tavoin tukea hoidon tehokkuutta. Tilaajan eli Kainuun soten keskeinen tavoite on ollut varmistaa muuntojoustavuus ja tukea sairaalatoiminnan muuttuvia vaatimuksia. Tämän vuoksi talotekniikan osuus hankkeessa on huomattava. Keskeisiä tilojen käyttöolosuhteisiin, valvontaan, turvallisuuteen ja viestintään liittyviä järjestelmiä voidaan hallita yhden käyttöliittymän kautta.

Kainuun uusi sairaala on myös merkittävä puurakentamiskohde. Rakennuksen betoniseen runkoon yhdistetään yli 10 000 neliömetrin verran puurakenteisia ja -verhoiltuja julkisivuelementtejä, jotka toimitetaan asennusvalmiina. Käytännössä sairaalan päärakennuksen julkisivu on kokonaisuudessaan puuta.

Rakentamisen kannalta hankkeen tekee haasteelliseksi se, ettei päivystävä hoito saa keskeytyä rakentamisen aikana. Potilaiden ja henkilöstön turvallisuus on työmaan tärkein asia.

Mallintaminen on orgaaninen osa hankkeen toteutusta

Projektiosapuolten yhteistoiminta on ollut poikkeuksellisen tiivistä ja siinä on hyödynnetty muun muassa allianssiosapuolten yhteistä työtilaa työmaalla sekä tietomallikoordinaatiota. Kilpailun tuomariston mielestä projektin innovatiivisuudesta kertoo lisätyn todellisuuden hyödyntäminen hankkeen eri vaiheissa. “Projekti antoi parhaan kuvan tehokkaasta tietomalleihin pohjautuvasta yhteistyöstä”, totesi tuomariston puheenjohtaja Olli Seppänen projektista.

Keskeisenä työkaluna, jonka avulla sairaalan henkilöstöä on saatu mukaan tulevien tilojen suunniteluun, on käytetty virtuaalitilaa. Tilassa pystytään liikkumaan lähes luonnollisen kokoisessa kolmiulotteisessa ympäristössä. Yli 800 sairaalan henkilöstöön kuuluvaa on toistaiseksi osallistunut virtuaalitilassa pidettyihin työpajoihin. Tietomalleja käytetään myös yksiköiden henkilöstön infotilaisuuksissa sekä myöhemmin sairaalan käyttöönottovaiheessa perehdytyksen apuvälineenä.

”Mallintaminen ei ole vain erillinen tehtävä, vaan olennainen osa hankkeen toteutusta. Rakenne-, arkkitehtuuri- ja taloteknisten mallinnusten lisäksi myös sairaalan varusteiden ja laitteiden mallintaminen on tuonut merkittävää lisäarvoa hankkeelle”, kertoo Kainua-allianssin projektijohtaja Kimmo Ahonen. Vaihtoehtojen vertailu ja muutosten tekeminen ehdotussuunnitteluvaiheessa, kustannuslaskennan ja hankinnan tehostaminen sekä rakentamisen tuotantoa palvelevat tehtävät ovat eri suunnitelmien yhteensovittamisen lisäksi olleet keskeiset mallintamalla saadut hyödyt.

Työmaalla tietomallin käyttöä sovelletaan paitsi rakennustuotannon suunnitteluun ja seurantaan myös käytännön toteutukseen, eli esimerkiksi suunnitelmien tarkasteluun työmaalla mobiililaitteiden avulla. Kaikkiin elementtipiirustuksiin liitetty QR-koodi tehostaa elementtituotantoa sekä työmaatoimintaa. Koodista avautuva tietomalli toimii lisätyn todellisuuden keinoin: se näkyy hologrammina piirustuksen päällä, mutta sitä voi myös pyöritellä puhelimen näytöllä perinteisessä kolmiulotteisessa muodossa.

Luminary-tornitalossa tietomallit parantavat työturvallisuutta

Tänä vuonna Tekla BIM Awards Suomi ja Baltia -kisassa oli mukana peräti kolme projektia, joissa Skanska on päätoteuttajana, projektikehittäjänä tai molemmissa rooleissa: Kainuun uuden sairaalan lisäksi kisaan osallistuivat Helsingin Olympiastadion ja Tampereen keskustassa sijaitseva Luminary-tornitalohanke. Luminary sai kilpailussa tuomaristolta kunniamaininnan.

Luminary on arkkitehtuuriltaan ja laatutasoltaan ainutlaatuinen kokonaisuus. Skanskan kehittämässä kohteessa on 188 asuntoa yksiöistä suuriin kattohuoneistoihin. Liiketiloihin tulee muun muassa ravintola ja kahvila terasseineen. Tontti rakennetaan rajojaan myöten täyteen, minkä seurauksena rakennuksen tuennat ja perustukset ovat olleet haastavia. Suunnittelussa on pitänyt huomioida niin naapurirakennukset kuin katujen korot ja kaupungin yhdyskuntatekniikka.

Perustuksia on monessa eri tasossa, ja paikalla valetuissa kellarikerroksissa on paljon raudoitusta, varusteluja, läpivientejä ja liittymiä. Paikallavalu-urakoitsija mallinsi betonivalut rakennemallin perusteella niin tarkasti, että raudoitteet voitiin tilata ja työ toteuttaa työmaalla tietomallin perusteella. Malleja ja piirustuksia käytetään työmaalla älylaitteiden avulla.

Betonielementeissä on huomioitu työturvallisuus jo suunnitteluvaiheessa esimerkiksi siten, että Skanska on mallintanut työmaan putoamissuojaukset. Nämä ovat mukana myös talon samanlaisina toistuvista kerroksista tehdyissä tarkoissa aikataulusimulaatioissa.

Tuomaristo kommentoi Luminaryn elementtien mallinnustarkkuutta, että se on viety poikkeuksellisen pitkälle ja työmaan tarpeet otettu erinomaisesti huomioon: “Olisi hienoa, jos kaikki talonrakennushankkeet olisivat tällä tasolla.”

Tekla BIM Awards järjestettiin jo 10. kerran

Tekla BIM Awards -kilpailu järjestettiin tässä muodossa nyt kymmenennen kerran. Palkintoraadissa istuivat Rakennuslehden päätoimittaja Tapio Kivistö, Suomen Rakennusinsinöörien Liiton puheenjohtaja Miimu Airaksinen, Aalto-yliopiston rakentamisen tuotantotalouden professori Olli Seppänen, Building Smartin puheenjohtaja Tomi Henttinen ja Trimble-konserniin kuuluvan Tekla Infra & Energy liiketoiminta-alueen johtaja Kai Lehtinen.

Kilpailun arvosteluperusteina ovat tietomallien monipuolinen ja laaja käyttö suunnittelussa, tietomallipohjainen yhteistyö projektiosapuolten välillä, kuten suunnittelunohjauksessa ja -koordinoinnissa, tietomallien hyödyntäminen tuoteosavalmistuksessa kuten valmistusautomaatiossa, tietomallien ja mallitietoon perustuvien ratkaisujen hyödyntäminen työmaalla sekä innovatiiviset ratkaisut mallintamisessa ja mallin hyödyntämisessä.

Yleisö valitsi myös oman suosikkinsa nettiäänestyksellä, joka oli käynnissä 1.–10.6.2018. Suurimman äänisaaliin annetuista äänistä keräsi Helsingin keskustakirjasto. Suomen ja Baltian alueen parhaat hankkeet osallistuvat vielä kansainväliseen Tekla Global BIM Awards -kilpailuun.

Lisätietoja:

Kainua-allianssi, projektijohtaja Kimmo Ahonen, puh. 0400 179 022, kimmo.ahonen[at]skanska.fi

Skanska Oy, viestintäpäällikkö Liisa Salmela, puh. 050 374 3070, liisa.salmela[at]skanska.fi

Kainuun keskussairaalan tilat ja toiminnot uudistuvat vuoteen 2021 mennessä. Uusi sairaala palvelee koko Kainuun väestöä ja siinä toimivat maakunnan ympärivuorokautinen päivystys sekä keskeiset erikoissairaanhoidon toiminnot, synnytys- leikkaus- ja osastohoidon, mielenterveys- ja päihdetyön sekä Kajaanin perusterveydenhuollon palvelut. Sairaalahankkeen kokonaislaajuus on 46 000 bruttoneliömetriä ja kustannusarvio varusteluineen 153 miljoonaa euroa. Hanke toteutetaan yhteisvastuullisella allianssimallilla, jonka osapuolina ovat Kainuun sote-kuntayhtymä, Sweco, Caverion ja Skanska.

Skanskan toiminta Suomessa kattaa rakentamispalvelut, asuntojen ja toimitilojen projektikehityksen sekä julkisen sektorin elinkaarihankkeet. Rakentamispalveluihin kuuluvat talonrakentaminen, talotekniikkapalvelut sekä infrarakentaminen. Skanska Oy -konserni työllisti vuoden 2017 lopussa 2 086 henkilöä Suomessa.