c

Työturvallisuuskulttuuri ja tiedonkulku tappiin Kainuussa

Kainuun uutta sairaalaa rakennetaan Kajaanissa allianssimallilla, jossa tiedonkulku ja työturvallisuus on hiottu huippuunsa erilaisia digitaalisia käytäntöjä hyödyntäen.

”Digitaaliset työkalut ovat auttaneet luomaan työmaalle parempaa järjestystä ja kehittäneet yhteistä työturvallisuuskulttuuria”, sanoo vastaava työnjohtaja Jukka Lintunen.

Allianssimallissa Kainuun uuden sairaalan yhteistyökumppanit vastaavat hankkeen suunnittelusta ja toteutuksesta yhdessä. Yksi hankkeen osapuolista on Skanska, joka aloitti työmaan runkovaiheen ja betonielementtiasennukset alkukesästä 2017. Skanskan vastaava työnjohtaja Jukka Lintunen vetää työmaata, jossa työskentelee tällä hetkellä noin 150 henkilöä.

”Vaikka rakentaminen on jokaiselle tuttua, yhteisen hengen luominen täysin uudessa ympäristössä vaati alussa kaikilta ihan erityistä panostusta. Sairaalarakentajia tulee tähän hankkeeseen ympäri Suomea, joten me kaikki joudumme hakemaan uudella tavalla yhteisöllisyyttä. Yhteistä työturvallisuuskulttuuria rakennetaan muun muassa työturvallisuutta ja -hyvinvointia käsittelevän valmennuksen kautta vähitellen suurhankkeen kaikille toimijoille”, Jukka kertoo.

Tiivis yhteistyö edellyttää hyviä työkaluja. Työskentely allianssin urakoitsijoiden, tilaajien, suunnittelijoiden ja toteuttajien kesken on helpottunut merkittävästi digitaalisten työkalujen myötä. Niiden avulla tieto kulkee massiivisella työmaalla nopeasti ja avoimesti – ja juuri oikeille ihmisille.

Tieto vaihtuu tehokkaasti Big Roomissa

Suurhankkeen kehitysvaiheessa paikan päälle saapui suunnittelijoita, toteuttajia ja sairaalan käyttäjien edustajia niin Helsingistä, Oulusta, Tampereelta, Kuopiosta kuin Kajaanista. Jotta tiedonkulku saatiin kulkemaan kaikkien allianssin osapuolien kesken jouhevasti, yhteistyökumppanit työskentelivät kaksi päivää viikossa yhteisissä Big Room -tiloissa. Yksi suuri työtila ja kaksi neuvottelutilaa mahdollistivat ytimekkään tiedonkulun ja yhteisen päätöksenteon.

”Tiedonkulku allianssimallissa ja missä tahansa suurissa projekteissa on haasteellista”, Jukka toteaa. ”Big Roomilla etsittiin tehokkaampia tapoja saada tieto kulkemaan työmaalla ylhäältä alas.” Malli todettiin niin toimivaksi, että toteutusvaiheeseen siirryttäessä Big Roomin käyttöä jatkettiin. Myös työmaatoimiston yhteiset avarat työskentelytilat kannustavat viestinnän avoimuuteen.

Digitaalisilla työturvallisuushavainnoilla järjestelmällisempi työmaa

Kainuun uuden sairaalan rakentaminen allianssimallilla asettaa korkeat vaatimukset työturvallisuuden yhteisille pelisäännöille. ”Käyttämämme InstaAudit on digitaalinen työkalu talonrakentamisen turvallisuuden mittaamiseen. Sen avulla tieto kulkee välittömästi kaikille allianssiprojektissa työskenteleville tahoille – ja tarvittaessa myös ulkopuolisille”, kertoo Jukka.

InstaAuditia käytetään talonrakennuksen työturvallisuushavaintojen dokumentoinnissa, joka puolestaan auttaa arvioimaan rakentamisen turvallisuutta viikkotasolla. Kuka tahansa voi tehdä työturvallisuushavainnon ottamalla kuvan, kirjoittamalla kuvaan saatteen ja jakamalla havainnon QR-koodin avulla koko työmaan nähtäväksi. Havainto voi olla esimerkiksi puute tai kiitos, ja jokainen raportoitu havainto käydään viikkopalaverissa läpi. Havaintojen pohjalta lasketaan viikoittainen työturvallisuusindeksi. Tavoitteena on turvallinen ja tapaturmaton työmaa.

”InstaAudit auttaa reagoimaan huomioitaviin seikkoihin nopeasti ja tieto kulkeutuu tehokkaasti oikealle taholle. Nyt ison projektin kaikilla osapuolilla on saatavilla samat faktat, ja puutteiden korjaus ja vastuun jakaminen on selkeämpää”, Jukka sanoo ja korostaa rakentamisesta kertovan tiedon avoimuutta. Siksi työturvallisuusraporttejakin pääsevät lukemaan myös ulkopuoliset.

Kainuun uuden sairaalan työmaalla InstaAudit on ahkerassa käytössä: havaintoja kertyy runkotyövaiheessa viikoittain jopa 800. Kunhan rakentaminen siirtyy sisätiloihin, havaintojen määrä tulee kolmin- tai nelinkertaistumaan. ”Mittausten tulokset ovat olleet hyviä. Vaikka tilanne elääkin viikosta toiseen ja aina löytyy parantamisen varaa, tämän kaltainen työkalu on auttanut luomaan työmaalle parempaa järjestystä ja yhdenmukaistanut työturvallisuuskulttuuria”, Jukka toteaa.

Päivitetty: 23.2.2018