c

Kainuun uusi sairaala

  • Kainuun uuden sairaalan havainnekuva
  • Kainuun uuden sairaalan aulan havainnekuva
  • Kainuun uuden sairaalan kuntoutuskadun havainnekuva

Kainua-allianssin suunnittelijat, rakentajat ja sairaalan henkilöstö ovat yhdessä tehneet töitä Kainuun uuden sairaalan rakennusprojektin parissa Kajaanissa vuodesta 2015 lähtien.

Nykyaikaisen sairaalan suunnittelussa yhdistyvät laadukas hoito, tehokkuus, inhimillisyys ja turvallisuus. Tilaajan, kainuun soten, vaatimukset hankkeelle olivat selkeät: sairaalan on tuettava potilaan kuntoutumista, toiminnan joustavuutta ja tehokkuutta sekä muuntojoustavuutta tulevaisuuden muutoksia varten.

Potilas- ja käyttäjälähtöisellä suunnittelulla haluttu varmistaa, että rakennus palvelee toimintaa mahdollisimman hyvin.

Sujuvuutta ja turvallisuutta

Kajaanissa työmaa on aivan toimivan sairaalan vieressä, joten häiriöiden mahdollisuudet on minimoitava. Potilastyön täytyy jatkua, kunnes sairaala on valmis muuttoon. Tätä varten rakennukset on sijoiteltu ja vaiheistettu siten, että rakennustyöt eivät keskeytä hoitoa.

Aluesuunnitelmassa sairaalaan saapumista ja opastusta on selkeytetty. Liikennevirtoja on ohjattu turvallisiin suuntiin. Ulkoalueiden puistomainen ympäristö on tarkoitettu myös potilaiden virkistykseen ja kuntoutukseen.

Sairaalan muoto ja tilojen järjestys ovat helposti hahmottuvia. Valoisalta sisäkadulta pääsee helposti eri osastoille ja kerroksiin. Yksiköt, vastaanotot ja osastot on suunniteltu toimimaan sekä itsenäisesti että yhteistyössä muiden toimintojen kanssa.

Henkilö- ja tavaravirtojen sujuvuus, turvallinen ja tehokas toiminta sekä hyvän hoidon näkökulmat ovat korostetusti ohjanneet ratkaisuja. Rakennuksessa käytetään myös älykkäitä talo- ja kiinteistötekniikan ohjausjärjestelmiä, integroitua turvallisuus-, paikannus- ja viestintätekniikkaa sekä varastoautomatiikkaa.

Puurakentaminen on ollut vahvasti osana Kainuun uutta sairaalaa. Puuta käytetään paitsi sisustuksessa ja sisärakenteissa, myös näkyvästi koko rakennuksen julkisivuissa. Tehdasvalmisteisia, puurunkoisia ja -verhoiltuja elementtejä ikkunoineen ja pellityksineen asennetaan rakennuksen ulkoseiniin yli 10 000 neliömetriä.

Viihtyisiä tiloja potilaille ja työntekijöille

Rakennuksen kolme ylintä kerrosta muodostaa Kainuun uuden sairaalan osastosairaalan. Yksi osasto muodostuu kolmesta siivestä, jossa kussakin on 9–11 pääosin yhden hengen potilashuonetta. Kuntouttavan hoidon kehittämiseen on erityisesti panostettu osastoilla. Hankkeen käyntikortiksi muodostuneet kuntoutuskadut mahdollistavat potilaiden aktiivisen toiminnan sairaalassa, mutta rauhoittavat potilashuoneet hoidolle ja toipumiselle. Ratkaisulla on saatu osastokäytävät lyhyemmiksi ja toimivimmaksi.

Hoitoympäristöllä on tutkitusti merkitystä potilaan hoitokokemusten ja toipumisen kannalta. Värit, materiaalit ja valaistus ovat osa kokonaisuuden luomista. Sairaala on myös tuhannen henkilön työpaikka, joten viihtyisyyteen panostetaan monin tavoin.  Rakentamisbudjetista on varattu osuus myös taiteelle. Taideohjelman teemana on metsä ja luonto, jonka halutaan näkyvän monipuolisesti rakennuksen eri osissa.

Uusi sairaala pähkinänkuoressa

Kainuun uusi sairaala toteutetaan yhteisvastuullisena allianssiurakkana, jonka osapuolina ovat Kainuun sote, Sweco, Skanska ja Caverion.

Rakennushankkeen laajuus on 46 000 bruttoneliömetriä, josta 5 % on peruskorjausta. Uuden sairaalan ensimmäiset osat valmistuvat vuoden 2019 lopussa. Ensimmäiset potilaat vastaanotetaan alkuvuonna 2020.

Kokonaisuudessaan uudistettu keskussairaala otetaan käyttöön vuonna 2021. Käytöstä poistuvat vanhan sairaalan osat puretaan.

Sairaalassa toimivat päivystyspalvelut, perusterveydenhuollon vastaanotot sekä kaikki keskeiset erikoisalat mukaan lukien leikkaus- ja synnytystoiminta. Nykyisen päivystysrakennuksen tiloja peruskorjataan lasten ja nuorten psykiatrian sekä kehitysvammahuollon käyttöön.

Vuodepaikkoja sairaalan osastoilla on yhteensä 240.

Uuden sairaalan keskeisiä tavoitteita

  • potilaita varten suunniteltu, tehokas sairaala
  • kuntouttava, esteetön ja turvallinen hoitoympäristö
  • älykäs sairaala, jossa uutta teknologiaa hyödynnetään sekä hoidossa että rakennuksessa
  • muuntojoustavat tilat
  • puurakentamisen hyödyntäminen
  • elinkaarikustannuksiltaan edullinen rakennus

 

Jaa

Etsi referenssiprojekteja

Referenssiprojektien määrä

loading