Skanskan työturvallisuusvikko 2020

Työturvallisuusviikko 11.–17.5.2020

Pysähdy ja valitse turvallinen sekä terveellinen työtapa. Meillä kaikilla on syymme päästä terveenä kotiin.

Skanska on mukana Suomessa koko rakennusalan turvallisuusviikolla Rakennusteollisuus RT:n johdolla. Rakennusalan turvallisuusviikkoa vietetään 11.–17.5.2020.

Skanskan teemana työturvallisuusviikolla ovat turvalliset kuormanpurut ja nostot. Materiaalien siirroissa on vakavien tapaturmien riski. Siksi tarvitaan suunnitelmallisuutta, osaamista ja tarkkaavaisuutta. Pysähdy ja valitse turvallinen ja terveellinen työtapa.

Lue lisää työturvallisuustyöstämme.

Lue lisää Rakennusteollisuus RT:n turvallisuusviikosta.

#turvallisuusviikko #työturvallisuusviikko

Jaa

Skanskan perehdytys uudistuu

Uudistuksella halutaan lisätä työmaalle tulevan osaamista työmaasta, aktivoida osallistumista ja vahvistaa välittävää työtapaa.

Yleiset asiat siirtyvät opeteltavaksi verkkokurssiin ”Valmiina työhön – työmaille perehdytys”, joka on saatavilla viidellä eri kielellä (suomi, englanti, viro, venäjä, puola) Skanskan perehdytysportaalissa.

Skanskan perehdytysportaali on yhteistyökumppaneille kuten aliurakoitsijoille, suunnittelijoille, oppilaitosten edustajille ja tavarantoimittajille suunnattu ympäristö, jossa voi suorittaa myös muita Skanskan työturvallisuuskursseja.

Tästä pääset perehdytysportaaliin.

Pysähdy ja valitse turvallinen kuormanpurku ja nosto

Työturvallisuusviikko painottaa sujuvan ja turvallisen materiaalien siirron tärkeyttä. Kuormanpuruissa ja nostoissa on aina vakavan tapaturman riski. Siksi tarvitaan suunnitelmallisuutta, osaamista ja tarkkaavaisuutta kaikilta osapuolilta.

LIFE - minä välitän

Kannustamme henkilöstöämme tekemään turvallisia ja terveellisiä valintoja niin työssä kuin vapaa-ajallakin sekä keskustelemaan turvallisuudesta päivittäin. Tätä tukee myös LIFE – minä välitän -hanke, jossa haastamme jokaista skanskalaista miettimään omaa toimintaansa: Valitsetko sinä arjessa turvallisuuden? Välitätkö myös muiden turvallisuudesta?

Mielenkiintoisia tarinoita skanskalaisita ja urakoitsijoistamme löydät LIFE-lehdestä. Siihen on koottu eri ihmisten ajatuksia LIFEstä ja välittämisen kulttuurista yksien kansien sisälle. 

Kokemus tuo varmuutta tekemiseen – ja näkyy työn laadussa

”Ammattitaito on sitä, että tekee kunnolla sen, mitä pyydetään”, sanoo koko aikuisikänsä rakennusmiehenä toiminut Jukka Pyykkönen. Jukka nauttii rakennusalan tarjoamasta vapaudesta: mahdollisuudesta tehdä työt parhaaksi näkemällään tyylillä, kunhan lopputulos vakuuttaa sekä työnjohdon että asiakkaat.

Tutustu Jukkaan

Näin toimitat turvallisesti Skanskan työmaalle

Haluamme varmistaa, että tavarantoimitukset työmaillemme sujuvat aina turvallisesti. Katso videolta kuinka turvallinen toimitus tapahtuu. Tehdään yhdessä toimituksesta ja kuormien purusta turvallisempaa.

Yhteistyö lähtee muiden saappaisiin asettumisesta

Kivenlahden metroasemalla työskentelevä työmaapäällikkö Ville pyrkii ottamaan työssään aina muut huomioon. Taito tulee tarpeeseen suurissa hankkeissa, mutta liittyy myös työturvallisuuteen. ”Töissä puhun muustakin kuin työasioista. Kun vähän jututtaa kaveria eikä aina vaan paahda työmoodissa, on paljon helpompi ymmärtää toisen ratkaisuja ja mielialaa.”

Tutustu Villeen

Lue mielenkiintoisia artikkeleita

loading