c

Monimuotoisuus ja hyväksyvä työyhteisö

Olemme parempia yhdessä. Kunnioitamme kaikkia yksilöinä, toimimme yhtenä tiiminä ja vaalimme avointa, reilua ja kunnioittavaa kanssakäymistä. Kehitämme jatkuvasti työyhteisöämme monimuotoisemmaksi ja hyväksyvämmäksi. Näin pystymme tuottamaan parempia ratkaisuja myös asiakkaillemme.

Voidaksemme vastata huomisen haasteisiin, meidän on pyrittävä jatkuvasti parantamaan ja kehittämään toimintaamme. Parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi tarvitsemme erilaisia ihmisiä ja erilaista osaamista.

Monimuotoisuus vaatii hyväksyvän työyhteisön, jossa jokainen voi olla sellainen kuin on ja kukoistaa omassa työssään. Haluamme tarjota kaikille tasa-arvoisen kohtelun ja tasapuoliset mahdollisuudet.

Muodostamme toisiaan täydentäviä One Skanska -tiimejä toimimaan yhdessä asiakkaiden, kumppaneiden ja yhteisöjen kanssa. Edistämällä monimuotoisuutta kaikilla liiketoiminnan osa-alueilla, meistä tulee kilpailukykyisempiä ja pystymme palvelemaan myös asiakkaitamme laaja-alaisemmin.

Tavoitteena monimuotoinen työyhteisö

Haluamme olla rakennusalan houkuttelevin työnantaja. Voidaksemme rekrytoida ja sitouttaa parhaat ihmiset, tarvitsemme monimuotoisen ja hyväksyvän työyhteisön, josta löytyy sekä taidoiltaan että etniseltä taustaltaan, iältään, sukupuoleltaan ja seksuaaliselta suuntautumiseltaan erilaisia ihmisiä.

Monimuotoisuustyömme yksi tärkeimmistä tavoitteista on naisten urakehityksen tukeminen ja naisten osuuden lisääminen työmaatehtävissä.

Päivitetty: 14.2.2022