c

Yhteistyö ja turvallisuus lähtee muiden saappaisiin asettumisesta

Ville Sihvonen aloitti Skanskalla vuonna 2011 haalariharjoittelussa kaivinkoneen perämiehenä. Villen vastuulla on ollut aikaisemmin Kivenlahden metroaseman maanpäälliset vastaavan työnjohtajan tehtävät ja nyt hän työskentelee Lohjalle rakentuvassa Metsä Woodin tukkihautomossa. Tärkeintä työssä ovat hyvät työkaverit ja yhteinen tahtotila. ”Mikään ei kaada laadukasta tekemistä, kun yhteishenki on kohdillaan.”

”Rakennusala on yksi monimuotoisimmista aloista”, toteaa työmaapäällikkö Ville Sihvonen. ”Nykyinen työmaani koostuu erittäin kirjavasta porukasta, ja kaikkien tietoa ja osaamista tarvitaan hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi. Erilaiset kokemukset ovat pelkkä vahvuus. Siitä muodostuu työmaan yhteinen näkemys.”

Alun perin rakennusmestariksi valmistunut Ville vakiintui Skanskan Oppiva-ohjelman kautta nopeasti Infran laitosrakentamisen puolelle. Kokemusta kertyi niin laitosrakentamisesta kuin metrohankkeista, ja nopeasti Villelle ominainen tarkkuus ja asioihin perehtyminen pantiin merkille.

”Laitos- ja betonirakentamisen puolella on tosi kokeneita osaajia, joilta olen saanut hyvää oppia. Aina on voinut kysyä, jos joku on askarruttanut. Samalla on silti annettu vastuuta ja olen saanut tehdä myös omia ratkaisuja.”

"Ei puhuta meistä ja teistä, vaan tehdään yhdessä"

Työssään Ville arvostaa sitä, että yhteistyötä tehdään ilman kuppikuntia eikä osaamisesta olla mustasukkaisia. ”Infralla tehdään paljon monen yksikön yhteisiä One Skanska -hankkeita, ja niissä parasta on yhteinen tahtotila. Sen sijaan että puhutaan meistä ja teistä, ollaan samaa porukkaa. Käytännössä se näkyy niin, että otetaan muiden osaaminen ja tarpeet huomioon jo työvaiheiden suunnittelussa”, Ville kertoo.

Suurissa hankkeissa on ymmärrettävä monen eri tahon näkökulmia. ”Pidän tärkeänä sitä, että osaan asettua myös vastapuolen saappaisiin. Taustalla on aina joku syy siihen, miksi joku ehdottaa vaihtoehtoista ratkaisua.”

Kivenlahden metroaseman aluevastaavana Villen pääasiallisina tehtävinä oli vastata maanpäällisten rakenteiden kokonaisvaltaisesta etenemisestä alusta loppuun, aikataulutus ja kustannukset mielessä. Työssä vaadittiin hyviä hermoja ja kykyä tehdä päätöksiä. Villelle vastuunkanto ei ole koskaan ollut ongelma. Parhaillaan Ville työskentelee vastaavana työnjohtajana Metsä Woodille rakennettavassa tukkihautomossa. Työtehtäviin kuuluu muun muassa hankkeen kokonaisuuden hallinta sekä työnjohdollisia tehtäviä.

”Meillä arvostetaan hyviä tekijöitä ja halutaan pitää niistä kiinni. Se näkyy esihenkilöiden toiminnassa ja motivoi minuakin kasvattamaan ammattitaitoani.”

Sama kaveri töissä ja kotona

Ville on mukana Skanskan turvallisuuskulttuuria ja hyvinvoitia edistävässä LIFE – hankeessa.  Osana hanketta järjestetään LIFE-riihiä, jonka vetäjänä Ville toimii. Riihissä on aikaa keskustella muustakin kuin omista työrooleista.

”LIFE ei ole mikään muutaman vuoden hanke, vaan iso muutos tällä alalla. Minulle LIFE merkitsee ensisijaisesti rohkeutta olla oma itsensä: olen itsekin sama Ville töissä ja kotona. Töissä puhun muustakin kuin työasioista. Kun vähän jututtaa kaveria eikä aina vaan paahda työmoodissa, on paljon helpompi ymmärtää toisen ratkaisuja ja mielialaa.”

Ville painottaa, että työkavereiden tunteminen on yhtä kuin työturvallisuus. ”Usein riskinotot johtuvat turhautumisesta, joka vuorostaan johtaa vääriin valintoihin. Turhautumista voi välttää, jos on ymmärrystä muiden tekemistä kohtaan.”

Vapaa-ajalla Ville vaihtaa rakentamisen musiikkiin. Koko ikänsä musahommia harrastanut mies säveltää ja sanoittaa itse omat biisinsä, ja pari albumiakin on jo julkaistu. Musiikkia syntyy vanhaan kansakouluun rakennetussa studiossa, jota Ville pyörittää yhteistyössä isänsä ja paikallisen musiikkiyhdistyksen kanssa. Rakenteilla on myös kotistudio.

”Työpäivän päätteeksi parasta on palata musiikin, vaimon ja koiran luokse. Vaihtelevassa järjestyksessä.”